(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2017 là năm ngành Du lịch Thanh Hóa gặt hái nhiều thành công, đặc biệt có nhiều chương trình hợp tác, xúc tiến du lịch quan trọng. Trước thềm năm mới 2018, phóng viên báo VH&ĐS đã có cuộc trao đổi với bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL về những thành tích nổi bật của ngành trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq84buwSEbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94but4busIOG7tFHhu4TDiuG7h+G7sFZMRuG7suG7sCNMRlDFqEbhu4MwRuG7tFfhu57hu7BG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0xG4bueI0bhu6I2KOG7nkZ94buwTSBGIF3hu6zFqOG7uEZQOyBGfeG7sE3hurwv4buwSMOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R9blFM4bug4buEw4rhu5Xhu4zhu7ZGSUdIxKhG4bu0Tkbhu7jhu4zhu7ZG4bu44buqTuG7uOG7sEbhu4MwRuG7tFfhu57hu7BG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0xG4buqw5QgRuG7sE3hu6xG4bu44buw4bus4bukMEYg4buwTuG7uOG7sEbhu54m4bu44buqxJBGUMOU4bueRuG7ouG7rOG7piBG4bueI0bhu7jhu7Dhu6zhu6QwRuG7nuG7sDYh4bu44buqRiBdVuG7uOG7sEbhu7A8fUYgTeG7nsSQRuG6ozHhu55GIOG7rMOZ4bu4RuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEZbMEzhu7hGIF0k4bu44buqRUbhu61dNijhu55GIOG7sOG7pOG7tkbhu7jhu4zhu7ZG4bu2KOG7rEZJR0hKxJBGfeG7sCPhu7jhu6pGw6Dhu6zDmuG7uEbhu6JNQEbDgG7huqrhu4Xhu7FGUMOSRuG7niNG4bueMDvhu55GIF1MQEZQLOG7rEbDoCjhu6xG4buiTkbDgDYh4bu44buqRuG7reG7sFdGbsOT4busRsODw5nhu7hGLUbGsOG7sCNGbeG7rE3hu7ZGUD/hu55G4buxPkbDgG7EkOG7reG7reG6quG7g+G7k0bDoOG7pEbhu7jhu7DDoeG7uOG7qkYg4buwTuG7uOG7sEYg4buu4bue4buwRuG7uCzhu6xG4buixqAgRuG7njRMRuG7uOG7qk7hu7jhu7BGIF1A4bu44buqRuG7uOG7jOG7tkZJR0jEqEbDoE5GfeG7sDYh4bu44buqRuG7sDYo4bu44buqxJBG4bu44buw4bus4bum4bu2RsOgM0bhu7jhu4zhu7ZGSUdISkXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pGIl3hu57huqThu4QvL+G7nuG7oOG7uEXhu6JMQCDhu7BM4bu44buw4buwQExFw6Dhu7gv4bugUSLhu7IgQH0v4bu4UeG6oSIvSMSo4buKSS/DjErhu6Dhu4pIw4xHR0dHIMOM4buKSOG7iEnDjUrhu7RIRcOdfeG7quG7hEYvw4rhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhu4FORsOANiHhu7jhu6pG4but4buwV0Zuw5Phu6xGw4PDmeG7uEYtRsaw4buwI0Zt4busTeG7tkZQP+G7nkbhu7E+RsOA4buM4bu4RuG7sCNMxJBG4but4buwxahGIOG7sExARsOgTkbhu4MwRuG7tFfhu57hu7BF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOKxrDDgENG4bqi4bus4bu4RuG7ok5G4bue4buwQEbhu6Lhu6zDmSBG4bu44buww6Hhu7jhu6pG4buyw5kgRlsww5NG4bu4LOG7rEbhu6LGoCBG4bu2Tkbhu7jhu6pO4bu44buwRuG7gzBG4bu0V+G7nuG7sEbhu63hu7BM4bu44buwRm4jTEZQTyBGUDY84bueRiBdQOG7uOG7qkbhu7jhu4zhu7ZGSUdIxKhFRuG7mTPhu55GIOG7rMOaMMSQRlBX4bu44buwRuG7sDYo4bu44buqRn3hu7BNIEYgXeG7rMWo4bu4RiBdQOG7uOG7qkbhu7jhu4zhu7ZGSUdISkLhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6JGIiDDo+G7tFHhuqThu4Thu7YiQC3hu6Lhu6zhu6Dhu6wt4buoQOG7uCAt4bqhUeG7rOG7quG7sCBDRuG7uEBd4bu2TOG7tOG7hMOK4buBTkbDgDYh4bu44buqRuG7reG7sFdGbsOT4busRsODw5nhu7jhurwv4buiw4pDRuG7leG7jOG7tkZJR0jEqMSQRuG7gzBG4bu0V+G7nuG7sEbhu63hu7BM4bu44buwRm4jTEZQw5JGUE8gRlA2POG7nkbhu7jhu7DDoeG7uOG7qkbhu7LDmSBGWzDDk0ZQTeG7uOG7qkbhu6rhu7Dhu6xG4bu44buwxqDhu7jEkEYgT0BG4bug4buUMEbhu5Thu7hGUMag4bu2RuG7uFIgRsOgTkbhu54jRiI34bueRuG7tEzhu7hGICVMRlDDmeG7uEbhu7jhu6o2KeG7rEbhu6Dhu5jhu7hGw6BORuG7oDBG4buy4buwTeG7nuG7sEYg4buwJuG7uOG7qkZbMExG4bu2OyBGIj9GIjlG4buy4bus4bum4bu4RuG7uOG7sDZDRiAsRuG7nuG7sDfhu55GIOG7sE7hu7jhu7BG4bueJuG7uOG7qkbhu7TGr0bhu7LhurdG4bu44bus4bum4bu2RkhIR0bhu7jhu4zhu7ZG4bugMEbhu7RX4bue4buwRuG7seG7luG7tkbhu7Eh4bu4RsOgTkbhu54m4bu44buqRuG7oj9G4bu44buq4buwV0ZbMMOjw5kgRiDhu7BO4bu44buwRuG7tMagfUYg4buwTuG7uOG7sEZ94buwP0ZQNjzhu55G4bu44buqNinhu6xG4bug4buY4bu4RsOgTkbhu6AwRuG7suG7sE3hu57hu7BGUCPhu7hG4bu44buwxqDhu7hERuG7seG7luG7tkbhu7Eh4bu4RlA2POG7nkbDoOG7rOG7uOG7sEbhu6BM4bu44buwRuG7tE5GSEYgXUDhu7jhu6pG4buKRuG7suG7sDBG4bugMEbhu7RX4bue4buwRuG7sE7hu7jhu6pGUOG7ljBGw4Dhu6zhu6YgRuG7lUzhu7ZG4bugQEbhu6AwRuG7suG7sE3hu57hu7BGw6BORuG7nk3hu55G4bueJuG7uOG7qkYgw6NG4buwQE8gRlA74bu44buqRiBdQOG7uOG7qkbhu7RZ4bu44buwRsOgOeG7nkbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BG4buew5NG4bu4Nijhu55GUE3hu7jhu7BG4buq4busTUbDoE5G4bui4buWMEbhu57hu7Ak4bu4REbhu7Lhu7BM4busRiBdNiHhu7jhu6pGUDYp4bu44buqRuG7okzDo0bhu57hu7BMXSBRXUbhu63hu7BM4bu44buwRm4jTEYtRuG7gUzhu7jhu6rhu7JA4buyRuG6uOG7reG7sE3hu6xG4buTTOG7uOG6ukYg4buwMEbhu7AxIEYiOUYg4buwTOG7tkbhu6rhu6xMRuG7njRMRlAm4bu44buqRlDDk0BG4bu44buqNinhu6xG4bug4buY4bu4RsOgTkbhu6AwRuG7suG7sE3hu57hu7BF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4buHNeG7uOG7qkYgXUDhu7jhu6pG4bu44buM4bu2RlswTMSQRuG7nk3hu55G4bue4buwWEYg4busw5owRuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEZQ4bukMEYg4buM4bu44buqRiJARsOgKOG7rEbhu7jhu4zhu7ZGSUdI4buIRUbhu61ATuG7uEYgWOG7uOG7sEZQw5JGIOG7sDBG4buwMSBGxKhGIF3hu6zhu6YwRuG7tDY8IEbhu7Lhu7BN4bue4buwxJBGIOG7jOG7uOG7qkZISMSQ4buK4bqsRiJARsOgKOG7rEbhu7jhu4zhu7ZGSUdI4buIRuG6uCBdQOG7uOG7qkZQI0bhu7Lhu7BN4bue4buwRlswP+G7nkYgw5lGUE8gRuG7quG7luG7uEZJR0dG4bu44buq4buwVuG7uEbhu7Q2PCDEkEYg4buM4bu44buqRklJxJDDjeG6rEYiQEbDoCjhu6xG4bu44buM4bu2RklHSOG7iOG6ukRGICzhu7jhu6pGIOG7sDBG4bugMEbhu7RX4bue4buwRlBPIENGSkbhu7jhu6rhu7BW4bu4RiDhurdGUDrhu7jhu6rEkEYg4buM4bu44buqRknhu4jEkEvhuqxGIkBGw6Ao4busRuG7njLhu7jhu6pG4buy4bqvRklHSOG7iEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhu63hu6zDmX1GIDPhu55GfeG7sE0gRuG7sDDDo0bhu7jhu7DDoeG7uOG7qkbhu7LDmSBGWzDDk0ZQw5JGUE8gRlA2POG7nsSQRuG7uOG7jOG7tkZJR0hKxJBG4buDMEbhu7RX4bue4buwRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRn3hu7Dhu5Thu7hGUOG7lDBGUCPhu7hGIF3DmuG7uEZKRiBd4bus4bumMEbhu7Q2PCBG4buy4buwTeG7nuG7sERGICzhu7jhu6pGIOG7sDBG4bugMEbhu7RX4bue4buwRlBPIEZIR0Xhu4hHR0Yg4bq3RlA64bu44buqReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG6vOG7rOG7tuG7qkYiXeG7nuG6pOG7hC8v4bue4bug4bu4ReG7okxAIOG7sEzhu7jhu7Dhu7BATEXDoOG7uC/hu6BRIuG7siBAfS/hu7hR4bqhIi9IxKjhu4pJL8OMSuG7oOG7ikjDjEdHR0cgw4zhu4pI4buIScONSuG7tElFw5194buq4buERi/DiuG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7seG7luG7tkbhu7Eh4bu4RuG7suG7sCbhu7jhu6pG4bue4buwWEbhu54jRuG7osOS4busRuG7ouG7rMWo4bu4RlBTfcSQRlDhu5jDo0bhu5494bu4RuG7tE5GUOG7rMWo4bu2RuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEYg4buY4bu2RuG7tOG7rOG7uOG7sEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rGsMOAQ0bhu5Xhu4zhu7ZGSUdIxKjEkEbhu7Hhu5bhu7ZG4buxIeG7uEZQNjzhu55Gw6Dhu6zhu7jhu7BG4bugTOG7uOG7sEbhu7RORuKAnOG7suG7sDBG4bugMEbhu7RX4bue4buwRuG7sE7hu7jhu6pGUOG7ljBGw4Dhu6zhu6YgRuG7lUzhu7bigJ1FRsOAxqDDo0ZQ4buYMEbhu7RORuG7quG7rMOT4busRn3hu7BNfUZQxahGw6A54bueRuG7oMagw6NG4bu2OyBG4buy4buwMEbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BGw6A/4bu4RuG7oldG4buy4buwTeG7nuG7sEYg4buwTOG7tkZbMEzhu7hGIOG7sClGIcSQRuG7oiVGWzBMxJBG4bueI0ZQNjzhu55G4buyw5kgRlsww5NG4bu44buwNkbhu7jhu6pOw6NG4buwJuG7tkbhu7hMw6PEkEYg4buwNkxG4buiTkLhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6JGIiDDo+G7tFHhuqThu4Thu7YiQC3hu6Lhu6zhu6Dhu6wt4buoQOG7uCAt4bqhUeG7rOG7quG7sCBDRuG7uEBd4bu2TOG7tOG7hMOK4buBTkbDgDYh4bu44buqRuG7reG7sFdGbsOT4busRsODw5nhu7jhurwv4buiw4pDRuG7leG7jOG7tkZJR0jEqEbhu7Hhu5bhu7ZG4buxIeG7uEZQNjzhu55Gw6Dhu6zhu7jhu7BG4bugTOG7uOG7sEbhu7RORuKAnOG7suG7sDBG4bugMEbhu7RX4bue4buwRuG7sE7hu7jhu6pGUOG7ljBGw4Dhu6zhu6YgRuG7lUzhu7bigJ3EkEbhu54jRiDhu7DFqEbhu7gj4busRl3DleG7uOG7qkZQ4buYw6NG4buy4buwJuG7uOG7qkbhu57hu7BYRuG7tE5GIOG7sE7hu7jhu7BGWzDDk0bhu540TEZd4busw5rhu7jhu6pG4bux4buW4bu2RuG7sSHhu7hG4buwTMOjRuG7uOG7qk7hu7jhu7BG4buDMEbhu7RX4bue4buwRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRuG7tk5G4bu0Tkbhu7LDmSBGWzDDk0bhu540TEYiOUZbMEzhu7hGIOG7mOG7tsSQRuG7nuG7sFhGUE9ARiJNIEYiTEBG4bueNExG4butWOG7uOG7sEY0w6PEkEbhu6/hu4Hhu5Xhu4NGIFjhu7jhu7BG4bueMuG7uOG7qkbDoCjhu6xGUCNG4bu0TkYiOUbhu7guRuG7tDnhu55G4buy4buwJuG7uOG7qkbhu7jhu6o44bu44buqRuG7njRMRuG7nuG7sOG7ruG7uOG7sEZbMMOj4buk4bu4xJBG4bugQEzhu7jhu7BG4bu44buq4buw4bus4bumfcSQRuG7uOG7sOG7mOG7uEbhu6Dhu5jhu7hG4bux4buW4bu2RuG7sSHhu7hGw6BORuG7njRMRuG7hcOT4bu44buqRuG7ojtGw6BORuG7uOG7sOG7mOG7uEbhu6Dhu5jhu7hG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0xG4bu4I+G7rEbhu57hu7Aw4bu44buqReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7hcWoRuG6o+G7mMOjRuG7oDnhu7jhu6pG4bu4w5rhu7hGIOG7sDYh4bu44buqRuG7sOG7rOG7pjBG4bue4buwQEbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BG4bux4buW4bu2RuG7sSHhu7jEkEbhu55N4bueRuG7nuG7lH3EkEbhu7jhu6pO4bu44buwRsOgTkZQw5Thu55G4bui4bus4bumIEbhu7RORuG7nuG7sOG7ruG7uOG7sEZbMMOj4buk4bu4RiDhu7BO4bu44buwRn3hu7A/RuG7seG7luG7tkbhu7Eh4bu4RlDDkkbhu7jhu6rhu7Dhu6zDmuG7tkYgMeG7nkYgXeG7rMWo4bu4RuG7suG7sEzhu6zEkEYg4buwOeG7nkbhu7Dhu6zhu6bhu7hG4bueI0bhu7Dhu6zhu6YwRlsww5NG4bu44buw4bus4bukMEbhu6rhu6zDk+G7rEZ94buwTX1GWzBM4bu4RiBdJOG7uOG7qkVG4butXUDhu7jhu6pGUCPEkEYgxqB9RiBdMOG7uOG7qkYg4buwOeG7nkbhu7Dhu6zhu6bhu7hGID8gRsOg4bus4bum4bueRuG7uOG7mOG7uOG7qkbhu55MQEbhu7jhu7DGoOG7uEYg4buwN+G7nkbDoOG7pEZ94buwTSBGIF3hu6zFqOG7uEbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BGw6BORuG7uOG7mOG7uOG7qkbhu55MQEbhu57hu7Dhu5QgRuG7tDY84bu44buqRuG7uOG7qjA64bu4RuG7uOG7sOG7mOG7uEbhu7Q54bueRuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhu4HDmuG7uEbhu55P4bu44buwRlAjRn3hu7DDk+G7rEbhu7LFqEZQw5nhu7hGw6Dhu6zhu6bhu55GIOG7sDnhu55G4buw4bus4bum4bu4RuG7niNG4buw4bus4bumMEZbMMOTRuG7nibhu7jhu6pGIE3hu55GIOG7sDBG4buwMSBGUOG7ljBGIDZGw6BOQEbhu55N4bueRuG7oDlGTeG7uEZ94buwTSBGIF3hu6zFqOG7uEbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BG4bux4buW4bu2RuG7sSHhu7hFRuG7hyNGIOG7sMWoRuG7uCPhu6zEkEYgXUDhu7jhu6pGSEdG4bu44buM4bu2RiBdPkbhu7RP4busRlDhu5jDo8SQRuG7ssOZIEbhu57hu5QwRuG7sE9GIOG7luG7uOG7qkbhu7gj4busRuG7nuG7sDDhu7jhu6pGw6BORuG7sE9GIOG7luG7uOG7qkbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BG4bu4I+G7rEZd4busw5rhu7jhu6pG4bueNExG4bux4buW4bu2RuG7sSHhu7hGUDY84bueRiDGoH1GIF0w4bu44buqRlDhu5YwRiA2RuG7tkzhu7jhu6pGIOG7ruG7uOG7sEbhu57hu7Dhu5QgRuG7nuG7sOG7rMOZ4bu4RuG7tDY84buexJBGw6Ao4busRklHRuG7oDlGTeG7uEZQ4buWMEYgNkbhu54hRiI+RuG7sE9GIOG7luG7uOG7qsSQRuG7niNGICzhu7jhu6pGw6A/4bu4RlDhu5YwRiA2RiBdw5rhu7hGSEVJR0dGIOG6t0ZQOuG7uOG7qsSQRiBdQOG7uOG7qkZQI0bDoD/hu7hG4bu44buq4buY4bu4RiJN4bue4buwRuG7rV0w4bu44buqRjYh4bu44buqRuG7sC5GIF08RiBdw5rhu7hG4buK4buKR0Yg4bq3RlA64bu44buqRUbhu4dN4bueRuG7oDlGTeG7uEbhu54hRiI+RsOgxqAgRuG7nuG7sOG7lCBG4buy4bqzRiDhu7AwxqAgRuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEbhu7Lhu7Am4bu44buqRuG7uOG7qjjhu7jhu6pGUDY84bueRlDhu5YwRiA2RiDhu7BRQEbhu57hu7Dhu6zhu6QwRuG7sDYo4bu44buqRuG7tj5GXTvhu7jhu6pGWzDDo0bhu7YmRsOgTkbhu57hu7Dhu5QgRuG7tDY84bu44buqRuG7oFfhu57hu7BGw6AzRUbhu61dQOG7uOG7qkZQI0bhu54jRuG7uOG7sMOh4bu44buqRuG7oDlGTeG7uEbhu7gs4busRuG7osagIEbhu7jhu7A2Q0bhu7Lhu7BN4bue4buwRiJP4bu4RuG7g11M4buqQOG7uEbhu7FRTEbhurjDjEYiTEDhurrEkEbhu7Lhu7AwRl1RXUAiIEbDgE/hu7hG4buH4buwTuG7rEbhu7Hhu5bhu7ZG4buxIeG7uEbhurjDjEYiTEDhurpFRUVGUMOU4bueRuG7ouG7rOG7piBG4bu0Tkbhu6A5Rk3hu7hGWzDhu5bhu7hGIOG7sMWoRiLhu5jhu7hG4buqQOG7tOG7qEbDoE5G4buy4buwMEbhu7jhu6rhu7BYRuG7oDZ74bu44buqRuG7nkxARuG7nuG7lH1GbOG7k+G7h0bhurjhu4pGIkxA4bq6xJBGw6Ao4busRiAs4bu44buqRuG7oOG7rOG7puG7uEYg4buu4bue4buwRiBdw5rhu7hGw4zhu4pHRuG7sEzEkEbhu54jRiAs4bu44buqRuG7tjfhu55Gw6A/4bu4RlDhu5YwRiA2RuG7quG7rEzhu6xGUEBP4bu4Rm9GIF3DmuG7uEbhu4pF4buKR0dGIOG6t0ZQOuG7uOG7qkVFRUZQw5JG4buqI31GfeG7sOG7luG7uEbhu7RO4bu2RuG7nuG7sEBG4bug4bus4bum4bu4RuG7tk9ARuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEbhu7Hhu5bhu7ZG4buxIeG7uEZQLOG7rEbhu7Yo4busRuG7nuG7jOG7uEbhu6LDk+G7uMSQRuG7suG7sOG7kOG7uOG7qkZQV+G7uOG7sEZbMMOjRuG7tiZGw6BORuG7uOG7jOG7uOG7qkbhu7Q54bueRuG7njDhu7jhu6pG4bue4buUfUbhu6BX4bue4buwRsOgM0bhu540TEbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BG4bux4buW4bu2RuG7sSHhu7hG4bu4I+G7rEZd4busw5rhu7jhu6pGw6BORuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRuG7uCPhu6xG4bue4buwMOG7uOG7qkXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhu4cy4bu44buqRsOgKOG7rEZQI8SQRuG7uOG7qk7hu7jhu7BG4bugMEbhu7RX4bue4buwRuG7njXhu7jhu6pGUMOSRlA2TEZdTEbhu7jhu7Dhu6zhu6QwRuG7quG7rMOT4busRn3hu7BNfUbhu7jhu7DDleG7tkbhu7jhu5jhu7jhu6pG4bueTEBG4bue4buw4buUIEbhu7Q2POG7uOG7qkYiw5Phu7hGfeG7sOG7muG7tkbhu6AwRuG7tFfhu57hu7DEkEbhu55A4busRuG7nuG7sOG7lCBG4bu0Njzhu7jhu6pG4bugV+G7nuG7sEbDoDNG4bu0TkbDo8OZMEYgP0Yg4buwUeG7uEbhu57hu7A/IEbhu7jhu7DDleG7tkYg4buwMEbhu7AxIMSQRuG7tE7hu7ZG4buwTuG7rEbhu7Q94bu44buqRuG7suG7sE3hu57hu7BG4bugMEbhu7RX4bue4buwRUbhu4U64bu44buqRiDhu7Ap4busxJBGUFdMRn3hu7A2IeG7uOG7qkZQw5JGIF3hu6zFqOG7uEbhu7Lhu7BM4busRiDhu7A54bueRuG7sOG7rOG7puG7uEbhu7jhu6rhu7Dhu6zDmuG7tkYgMeG7nkbhu55N4bueRlsww6NGUFfhu7jhu7BG4bueNExG4buTMMagIEbhu4MwRuG7tFfhu57hu7BGw6BORuG7okzhu7hG4buwTuG7uOG7sEZbMMOjRuG7nuG7sMOZRuG7sEBPIEZQO+G7uOG7qkbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BGIF3DmuG7uEZQV0xG4buiTuG7uEYg4buwTuG7uOG7sEZ94buwP0VG4but4buwUUBGUCPEkEbhuqNhRn3hu7BPIEbhu7jhu6rhu7Dhu6zDmuG7tkbhu7Lhu7Dhu47hu55G4bueTeG7nkYgXTYp4bu44buqRuG7sDx9RsOg4busRn3hu7BP4bu2xJBG4bqjYUbhu7TEg0bhu6A3IEZQ4busxajhu7ZGIFbhu7jhu7BGIF1P4bu44buqRuG7jOG7uEbhuqPhu6zhu7jEkEbhu57hu7DDqEBG4buyUkDEkEZQUUBG4buiTeG7tsSQRlJ9RuG7suG7sE3hu57hu7DEkEZSfUbhu6rhu6xNRsOgTkYg4buw4busw5kgRuG7tMagfUZQNinhu7jhu6pG4bug4buYw6NG4bu4I+G7uOG7qkYg4busw5l9RuG7uOG7sMag4bu4xJBG4bqjYUbhu7TEg0Yg4buwJuG7uOG7qkYg4bus4bu4Rn3hu7DDk+G7uEZN4bu44buwRuG7njRMRuG7suG7sE3hu57hu7BG4bugMEbhu7RX4bue4buwReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7leG7qkBO4busRl1MxJBGIF1A4bu44buqRuG7uOG7sMOh4bu44buqRuG7uOG7jOG7tkZbMEzEkEYg4buwTuG7uOG7sEZ94buwP0bhu7Hhu5bhu7ZG4buxIeG7uEbhu5414bu44buqRlDDkkbhu57hu7AxRiBdJOG7uOG7qkbDoOG7rOG7puG7nkYg4buwOeG7nkbhu7Dhu6zhu6bhu7hGw6Dhu6ZGIuG7rOG7uOG7sEbhu7Ym4busRiBdNinhu7jhu6pGw6BORsOg4bumRiLhu6zhu7jhu7BGTOG7uEYgQE7hu7hGIOG7sDnhu55GfeG7sOG7muG7tkVGbjYo4bu44buqRuG7oOG7nOG7uEbhu55N4bueRuG7sDtG4buy4bus4bu44buwRuG7oEBM4bu44buwRuG7nkzhu7ZG4buyw5kgRiDhu7A54bueRuG7sOG7rOG7puG7uEYgPyBG4bueTeG7nkZbMMOjRlBX4bu44buwRsOg4bukRuG7quG7rMOhRuG7qlbhu7hGw6Dhu6ZGIuG7rOG7uOG7sMSQRn3hu7A94bu44buqRuG7nuG7sD/hu7jhu6pG4bugV+G7nuG7sEbhu6Lhu6bhu7jhu7DEkEbhu55N4bueRuG7niFGIj5G4buy4bus4bu44buwRuG7oEBM4bu44buwRuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sERGw6DGoOG7uEZQO+G7uOG7qsSQRuG7sDYo4bu44buqRuG7oOG7nOG7uEbhu55N4bueRuG7uOG7sE5G4buwTuG7uOG7qkbhu7Dhu6zhu6bhu7hG4bueTOG7tkbhu7LDmSBGImFG4bugM+G7uOG7qkbhu7g2KOG7nkYiT+G7nuG7sEbDoE5Gw6Dhu6ZGIuG7rOG7uOG7sEZM4bu4RiBATuG7uEYg4buwOeG7nkZ94buw4bua4bu2RiBdQOG7uOG7qkbhu7Lhu6zhu7jhu7BG4bugQEzhu7jhu7BF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4bq84bus4bu24buqRiJd4bue4bqk4buELy/hu57hu6Dhu7hF4buiTEAg4buwTOG7uOG7sOG7sEBMRcOg4bu4L+G7oFEi4buyIEB9L+G7uFHhuqEiL0jEqOG7ikkvw4xK4bug4buKSMOMR0dHRyDDjOG7ikjhu4hJw41K4bu0w41Fw5194buq4buERi/DiuG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7gcOS4busRuG7ouG7rMWo4bu4RuG7seG7luG7tkbhu7Eh4bu4RuG7sOG7lH1G4bug4buc4bu4RuG7oDBG4buy4buwTeG7nuG7sEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rGsMOAQ0bDgCjhu6xGWzDDo8OZIEYg4buY4bu2Rn3hu7BNIEYgXeG7rMWo4bu4RuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEbhu54hRuG7osOT4bu4RiBdPkYg4buwTuG7uOG7sEbhu7jhu6pO4bu44buwRuG7suG7rOG7uOG7sEYgw5lG4bu2NeG7rEbhu7jhu7Ak4bu4RsOgTkBG4bu44buM4bu2RklHSUdFRuG7gU5G4bueI0Yg4buwxahG4bue4buwQEbhu6Lhu6zDmSBG4bu44buww6Hhu7jhu6pGUFfhu7jhu7BG4buwNijhu7jhu6rEkEbhu6rhu6zDk+G7rEZ94buwTX1G4buq4busMX1G4buDMEbhu7RX4bue4buwRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRlBPIEZQNjzhu55G4bu2M+G7nkYg4busw5owRiBdQOG7uOG7qkYg4buwKeG7rEbhu6rhu6xM4bu4RiAo4busQuG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG6vOG7okYiIMOj4bu0UeG6pOG7hOG7tiJALeG7ouG7rOG7oOG7rC3hu6hA4bu4IC3huqFR4bus4buq4buwIENG4bu4QF3hu7ZM4bu04buEw4rhu4FORsOANiHhu7jhu6pG4but4buwV0Zuw5Phu6xGw4PDmeG7uOG6vC/hu6LDikNG4buFxahGIE9ARuG7ojYo4bueRlA7IEZ94buwTcSQRiDhu7Ax4bueRlDhu5rDo0bhu6AwRuG7tFfhu57hu7BGfeG7sE0gRiBd4busxajhu7hG4bui4buk4bu4RsOgw6Hhu7jhu6rEkEYiKOG7tkZQNkxG4buDMEbhu7RX4bue4buwRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRiBdPkYg4buwTuG7uOG7sEbhu7jhu6pO4bu44buwRuG7suG7rOG7uOG7sEYgw5lG4bu2NeG7rEbhu7jhu7Ak4bu4xJBG4buiw5rhu7hG4bueT+G7uOG7sEbDoOG7rOG7puG7nkbhu7jhu5jhu7jhu6pG4bueTEBG4buw4bus4bumMEZbMMOTxJBG4buw4bus4bumMEbhu7Q54bueRlsww5Phu7hG4bu0xING4bu44buwTkbhu7g2KOG7nkbDoOG7pEbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BFRuG7rV1A4bu44buqRuG7uOG7sMOh4bu44buqRuG7uOG7jOG7tkbhu6rhu5bhu7hGUOG7mMOjRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRlDDlOG7nkbhu6Lhu6zhu6YgRuG7nuG7sDFGIF0k4bu44buqRlAs4busRuG7tijhu6zEkEYiTeG7uOG7qkYgT0BGIF1A4bu44buqRuG7nibhu7jhu6pGIE3hu55GWzDDk+G7uOG7qkbhu6JNxJBG4bqjMeG7nkYg4busw5nhu7hGw6BORiDhu7A54bueRuG7sOG7rOG7puG7uEbhu55N4bueRuG7uOG7sOG7rOG7puG7tkbDoDPEkEbhu6rhu6zDk+G7rEZ94buwTX1F4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4buHM0Yg4buwxajEkEbhu7jhu6pO4bu44buwRuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEZQw5JGIOG7sEzhu7ZGw6Dhu5Thu7hGxING4buy4busw5nhu7hG4bueNExG4bueTeG7nkbhu57hu7Aww6PDmuG7uEbhu6rhu6xMRuG7uDYo4bueRuG7uOG7qkBO4busRiBdQOG7uOG7qkbDoOG7rOG7puG7nkbhu7TGoH1GWzDDo0bhu7BAT+G7nuG7sEYgLOG7uOG7qkYg4buwxahGfeG7sE0gRiBd4busxajhu7hG4buDMEbhu7RX4bue4buwRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRlDDmeG7uEbhu7jhu4zhu7ZGSUdJ4buKxJBGIOG7luG7tkbhu7jhu7BW4bu4RklHw41HRUbhu61dQOG7uOG7qkZQI0bhu57hu7AxRiBdJOG7uOG7qkbhu54m4bu44buqRiBN4bueRlsww6NG4buwQE/hu57hu7BGfeG7sE0gRiBd4busxajhu7hG4bueTeG7nkbhu7Lhu7AwxJBGUOG7rMWo4bu2RuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEbhu6LDk0BGUMOT4bu2RiDhu67hu7jhu7BG4buy4buwQExG4buwJOG7nkYgXcOa4bu4RuG7niFGIj5GIOG7ruG7uOG7sEYgQE3hu7hG4buy4bqzRuG7tDZ74bu44buqxJBGIEBO4bu4RuG7oOG7rOG7puG7uEbhu55N4bueRuG6ozBGIOG7sMOZRn3hu7BNIEYgXeG7rMWo4bu4xJBGUDrhu7jhu6pG4buiO0bhu54jRiDhu67hu7jhu7BGIEBN4bu4RlDDmeG7uEbhu55N4bueRsOjw5kwRiA/RuG7ouG7pOG7uEbDoMOh4bu44buqRsOgTkbhu6LDk0BGw6Dhu6ZG4bu2JuG7rEYgXTYp4bu44buqReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7hzLhu7jhu6pGw6Ao4busRlAjxJBGIMagfUYgXTDhu7jhu6pGIOG7sDBG4buwMSBGUOG7ljBGIDZGw6BOQEbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BFRuG7rV1A4bu44buqRlAjRuG7nuG7sDFGIF0k4bu44buqRlAs4busRuG7tijhu6zEkEbhu7jhu5jhu7jhu6pG4bueTEBG4buw4bus4bumMEZbMMOTRuG7nibhu7jhu6pGIE3hu55G4bqjMeG7nkYg4busw5nhu7hGUOG7ljBGIDZG4bu44buww5Xhu7ZGIOG7sDBG4buwMSBG4bueTeG7nkbhu7jhu7BORlDhu5YwRiA2RuG7niNGIOG7rOG7pOG7tkbhu7Q54bueRiBO4busRuG7nuG7sOG7ruG7uOG7sMSQRuG7suG7rOG7uOG7sEbhu7jhu6rhu7Dhu6zhu6bhu7bEkEbhu57hu7Aww6PDmuG7uEbhu7Ym4bu4RiLhu5gwxJBG4bueTeG7nkbhu6BATOG7uOG7sEbhu7jhu6rhu7Dhu6zhu6Z9RuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEbhu54jRiDhu7A2IeG7uOG7qkbhu7Dhu6zhu6YwRuG7tk/hu7jhu7BG4bugT+G7uEYg4buwTOG7tkbhu6rhu6xMRlDhu5YwRiA2RuG7suG7rOG7uOG7sEbhu6BATOG7uOG7sEbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BGIE/hu6xG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0zEkEYgxqB9RiBdMOG7uOG7qkbDoE5ARuG7nk3hu55G4buy4buwMEbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BGIF0k4bu44buqRlDhu6zFqOG7tsSQRuG7tkzhu7jhu6pGIOG7ruG7uOG7sEbhu57hu7Dhu6zDmeG7uEbhu7Q2POG7nkbhu7jhu7DDleG7tkZ94buwTSBGIF3hu6zFqOG7uEbhu6BX4bue4buwRsOgM0bhu55MQEbhu57hu5R9RuG7sDYo4bu44buqRsOgTkBGIOG7sFdGIF02KeG7uOG7qkbhu7Lhu7BN4bue4buwRuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEbhu7jhu6rhu7BYRuG7oDZ74bu44buqRuG7oE7hu6xG4bu44buqTsOjRsOgTkbhu57hu7Dhu6xGIOG7rMOaMEbhu55MQEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhu5nDlCBG4buy4buwTeG7nsSQRiBY4bu44buwRuG7njXhu7jhu6pGUMOSRiDGoH1GIF0w4bu44buqRuG7uOG7qjA64bu4RuG7tDnhu55GUMWoRiDhu7A54bueRuG7sOG7rOG7puG7uEbigJzhu4Xhu6RGTeG7uEZ94buwTSBGIF3hu6zFqOG7uEYiw5Phu7hGfeG7sOG7muG7tkbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BG4bu2NeG7rEbhu7jhu7Ak4bu4RuG7reG7sEzhu7jhu7BGbiNMRlDDmeG7uEbhu7jhu4zhu7ZGSUdJ4buKxJBGIOG7luG7tkbhu7jhu7BW4bu4RklHw41H4oCdRUbhu61dQOG7uOG7qkZQI0bhu57hu7AxRiBdJOG7uOG7qkZ94buwTSBGIF3hu6zFqOG7uEYiw5Phu7hGfeG7sOG7muG7tkbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BGUMOU4bueRiBdNuG7uOG7qsSQRuG7niNGIOG7sMOZRuG7tk/hu7jhu7BG4buq4buO4bu4RsOgKOG7rEbhu6LDk0BGIDrhu7hG4buew5Phu7jhu7BGWzBM4bu4RiDhu7Dhu6zDmuG7uEbhu7jhu7Dhu6zDmuG7uEbhu7jhu7A2Q0Yiw5Phu7hGfeG7sOG7muG7tkbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BG4bui4busxajhu7hGUMOTQEYgT+G7rEbhu55N4bueRuG7suG7sDBG4bugMEbhu7RX4bue4buwRiBdJOG7uOG7qkZQ4busxajhu7ZDRuG7seG7luG7tkbhu7Eh4bu4xJBGbsOT4busRuG7reG7rMOZ4bu4xJBGbsOT4busRm49TMSQRuG7leG7quG7sOG7rEbhu7Eh4bu4Ri1GUMOTQEbhu5nDmkRG4bugMEbhu7RX4bue4buwRsOg4buM4bu4RuG7sCNMRsOgTkbhu6AwRuG7tFfhu57hu7BG4bueO+G7uOG7qkZQOuG7uOG7qkXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhu4XDlOG7nkbhu6Lhu6zhu6YgRuG7nuG7sDFGIF0k4bu44buqRiDhu4zhu7jhu6pG4bueNinhu7jhu6pG4bu04busw5rhu7hG4buyw5kgRsOgKOG7rEbhu55N4bueRiBY4bu44buwxJBGIOG7sE7hu7jhu7BG4bu44buwNkZuTkbhu5U74busxJBGIOG7sE7hu7jhu7BGfeG7sD9GbjpG4buH4buw4buuRuG7meG7rOG7uOG7sMSQRuG7leG7rOG7uOG7sEbhu4FW4bu44buwxJBG4bueTeG7nkYgWOG7uOG7sEbDoDLhu7jhu6pG4buB4buO4bueRuG7tuG7rOG7pOG7uEbhu61dMOG7uOG7qsSQRuG7gzDDo8Oa4bu4RuG7sMOT4busRuG7geG7juG7nkbhu4E7RsOgTkZKRiBY4bu44buwRuG7reG7mMOjRuG7geG7juG7nkbhu7Y+Rl074bu44buqRiBdQOG7uOG7qkbDoOG7rOG7puG7nkbhu7Lhu7DDk0BGIk0gxJBG4bqj4buYw6NG4bugOeG7uOG7qkbhu55N4bueRiLDk+G7uEZ94buw4bua4bu2RuG7oDBG4bu0V+G7nuG7sEbhu57hu7Aw4bu44buqxJBGUMOU4bueRiDhu7AyxJBG4bu04busw5rhu7hGw6Ay4bu44buqxJBG4bu44buww5Xhu7ZGfeG7sE0gRuG7sDDDo0bhu7Q84busRiDhu7DDmUZbMD/hu55G4bu0O0bDoFHhu7hG4bui4busxajhu7hGIDhG4bupMMOT4bu44buqRuG7leG7rOG7uOG7sEZQw5nhu7hG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0zEkEbhu4fDk+G7uOG7qkZuTuG7uOG7qkbhu7Lhu7Am4bu44buqRuG7reG7sCRG4bqiMOG7mOG7uMSQRuG7nsOT4bu44buqRuG7uDYo4bueRiLhu5gwRuG7leG7quG7sOG7rEbhu7Eh4bu4RUVF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4butXUDhu7jhu6pGIOG7sCnhu6xG4buq4busTOG7uEYgKOG7rMSQRuG7uOG7qk7hu7jhu7BG4bugMEbhu7RX4bue4buwRiDhu6zDmX1GIDPhu55GUCzhu6xG4bu2KOG7rMSQRiBd4busxajhu7hG4buy4buwTOG7rMSQRiDhu7A54bueRuG7sOG7rOG7puG7uEbhu54jRuG7sOG7rOG7pjBGWzDDk0bhu54m4bu44buqRiBN4bueRlsww5Phu7jhu6pG4buiTcSQRuG6o+G7mMOjRuG7oDnhu7jhu6pGIOG7sDYh4bu44buqRuG7sOG7rOG7pjBGUOG7rMWo4bu2RlDDmeG7uERGfeG7sE0gRiBd4busxajhu7hG4bu44buqMDrhu7hG4bu44buw4buY4bu4RuG7tDnhu55G4bugMEbhu7RX4bue4buwRuG7nuG7sOG7lCBG4bu0Njzhu7jhu6pG4bueTEBFRUVGIE9ARiDhu7Ap4busRuG7niFG4buiNyBGfeG7sE3EkEYg4buM4bu44buqRiA/4buexJBGUDZMRuG7gzBG4bu0V+G7nuG7sEbhu63hu7BM4bu44buwRm4jTEZ94buwTSBGIF3hu6zFqOG7uEYgNiHhu7jhu6pG4bqjN+G7uOG7qkbDoCjhu6xGIOG7rOG7pOG7tkbhu7jhu4zhu7jhu6pGw6BORsOgV0Yg4buww5lG4bueNExGIFjhu7jhu7DEkEYiKOG7tkZQNkxG4but4buwTOG7uOG7sEZuI0xGIF0+RiDhu7BO4bu44buwRlDhu6zFqOG7tkZQw5nhu7hG4bugMEbhu7RX4bue4buwRuG7tkzhu7jhu6pGIOG7luG7tkZbMD/hu55G4buq4busTEbDoE5GWzA/4bueRiDDmUXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rGsMOAQ0bhuqLhu6zhu7hG4buew5Phu7ZGIeG7uEbhu6JOw4nhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94bq1MCDhu7BAXeG7hMOKbkBO4busRuG6teG7uOG7sOG6vC99w4o=

Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]