(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 27/10, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. VH&ĐS xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội của “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”

Chiều ngày 27/10, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. VH&ĐS xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Kính thưa đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương !

Kính thưa các đại biểu khách quý!

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa Đại hội!

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà, đến thời điểm này, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh thần dự thảo các Văn kiện trình Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đó là: Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự Đại hội, để bổ sung, hoàn chỉnh, chính thức ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ðại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ðại hội bày tỏ niềm tin sắt son, với trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của tỉnh trong sự phát triển của đất nước; đồng thời cũng là yêu cầu, mong muốn, khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa; trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức; Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối, thể hiện ý chí, nguyện vọng, biểu thị quyết tâm cao hơn, nguyện vọng lớn hơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa trong nhiệm kỳ mới, với mục tiêu lớn đó là: “Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

Kính thưa quý vị đại biểu !

Kính thưa Đại hội!

Theo chương trình làm việc của Đại hội, với tinh thần dân chủ, ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đủ số lượng 65 đồng chí tiêu biểu cho 230 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí, bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 3 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đảm bảo tính kế thừa liên tục giữa các thế hệ, đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 33 đại biểu chính thức (trong đó có 01 đại biểu đương nhiên), và 03 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội tin tưởng rằng, các đồng chí trong Đoàn đại biểu sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, góp phần vào thành công chung của Đại hội; đồng thời, trực tiếp tiếp thu đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng để ngay sau khi trở về địa phương, đơn vị, sẽ chủ động đi đầu cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Với những kết quả đó, đến thời điểm này, Đại hội chúng ta vui mừng và trân trọng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, với toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là công sức, trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội; là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa; là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tiễn của tỉnh. Kết quả của Đại hội đã thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà vững bước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm hiện thực hóa “Khát vọng thịnh vượng”, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Tại diễn đàn trọng thể này, Ðại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự giúp đỡ quý báu của các cơ quan Trung ương Đảng; Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã dành cho Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa trong suốt thời gian qua, cũng như trong những ngày diễn ra Đại hội.

Đại hội vinh dự, phấn khởi, tự hào và xin bày tỏ tình cảm tốt đẹp, lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị đã về dự và có bài phát biểu quan trọng trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vui mừng, phấn khởi và xin bày tỏ tình cảm tốt đẹp, lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dự Đại hội và chung vui với Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng và các doanh nghiệp lớn đã và đang đầu tư tại Thanh Hoá; những người con của quê hương Thanh Hóa hiện là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng với tình cảm, trách nhiệm đã về dự, gửi hoa và thư, điện chúc mừng, mang đến cho Đại hội nhiều tình cảm và sự quan tâm sâu sắc, gửi gắm nhiều tâm huyết, niềm tin vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí Lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động đã luôn động viên, ủng hộ, đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh nhà, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII không tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành khóa XIX và các đồng chí đã chuyển công tác, nghỉ hưu. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, quan tâm, ủng hộ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các chuyên gia, các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, với tình cảm và trách nhiệm cao về sự phát triển của tỉnh đã hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020, góp phần vào thành công của Đại hội và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Đại hội trân trọng cảm ơn cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình của Trung ương và của tỉnh đã làm việc tận tình, tâm huyết, trách nhiệm, bám sát tình hình, tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời, đầy đủ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Đại hội biểu dương các Tiểu ban tuyên truyền, an ninh trật tư, tổ chức và phục vụ Đại hội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh đã tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị và phục vụ Đại hội; cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã tích cực động viên về tinh thần, vật chất, thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với Đảng bộ, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trước những diễn biến phức tạp của tình hình bão lụt ở một số tỉnh Miền Trung nước ta, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và các đại biểu tham dự Đại hội đã thể hiện trách nhiệm, với tình cảm cao đẹp của mình đến với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 và đồng bào các tỉnh bị lũ lụt bằng những hành động thiết thực như: cắt giảm, điều chỉnh các chương trình văn hóa - văn nghệ, các hoạt động chào mừng; chuyển thành các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần đối với đồng bào và cán bộ, chiến sỹ vùng lũ lụt. Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, đồng bào các tỉnh khúc ruột miền Trung thân yêu sẽ vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt, nhanh chóng ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Thành công của Ðại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh hôm nay, cũng như những thành tựu to lớn mà tỉnh ta đạt được trong thời gian qua là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng của quê hương Thanh Hóa anh hùng, với hơn 990 năm lịch sử; khẳng định bước trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh ta sau 90 năm xây dựng và phát triển.

Với thành công của Đại hội, chúng ta có thể khẳng định: Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là Đại hội của “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”. Trong những ngày qua, từ trong nghị trường của Đại hội - nơi hội tụ trí tuệ của toàn Đảng bộ, đã lan tỏa sự đoàn kết, đổi mới và phát triển đến tất cả các địa phương trong tỉnh, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng ven biển đến những địa bàn miền núi biên giới xa xôi của tỉnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, người Thanh Hóa ở ngoài tỉnh đã hướng hàng triệu con tim về Đại hội, với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thành công của Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã tạo khí thế phấn khởi cho toàn Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta; là động lực tinh thần to lớn cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, người Thanh Hóa ở tỉnh ngoài phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Để làm được điều đó; ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và mỗi đồng chí đại biểu Đại hội với cương vị, trọng trách của mình phải bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bằng những công việc, sản phẩm cụ thể, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay trong những tháng còn lại của năm 2020 và từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2026.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Một nhiệm kỳ mới của đất nước và quê hương Thanh Hóa đang mở ra với nhiều thời cơ, vận hội, cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ đặt ra đối với chúng ta là rất to lớn và nặng nề, nhưng rất vẻ vang, Ðại hội kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, người Thanh Hóa ở ngoài tỉnh tiếp bước truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng của quê hương, nêu cao khí thế cách mạng tiến công, đoàn kết, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đem hết tâm sức, trí tuệ cùng toàn Đảng bộ phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi và tràn đầy quyết tâm của Ðại hội, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng bộ, toàn thể Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa vào tương lai tươi sáng của đất nước và tiền đồ rạng rỡ của tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đại biểu về dự Đại hội cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]