(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các ngày 30-31/5 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ trực thuộc thứ 2 của Tỉnh ủy Thanh Hóa (sau Đảng bộ huyện Quan Sơn) tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Lê Văn Trung giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy

Trong các ngày 30-31/5 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ trực thuộc thứ 2 của Tỉnh ủy Thanh Hóa (sau Đảng bộ huyện Quan Sơn) tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các vụ thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 224 đại biểu chính thức đại diện cho 6.300 đảng viên trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi 27/27 chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra (14 chỉ tiêu đạt và 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch).

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đề ra phương hướng là: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng; phát triển công nghiệp, dịch vụ là trọng tâm; tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra 27 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục – y tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng xác định 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xây dựng 2 khâu đột phá gồm: Tập trung mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Duy Sang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng bền bỉ và những kết quả nôi bật mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với 3 chương trình và 2 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Cẩm Thủy cần phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ươngtrao số tiền 1,5 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ để huyện xây dựng 30 nhà tình thương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên bế mạc đại hội, đồng chí Đỗ Minh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định đồng chí Lê Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định chỉ định đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Văn Trung, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ của tỉnh và của huyện Cẩm Thủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chỉ định đồng chí Lê Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Trung là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường Đoàn thanh niên, đã tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lựa chọn, bổ nhiệm cương vị lãnh đạo chủ chốt ở địa phương. Đồng chí Lê Văn Trung cũng đồng thời có quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy hoạch Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ở cương vị, môi trường công tác mới, đồng chí Lê Văn Trung tiếp tục phát huy hơn nữa những phẩm chất tốt đẹp, năng lực, sở trường, đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cầu thị, khiêm tốn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy chung sức, đồng lòng, nỗ lực đưa huyện Cẩm Thủy phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí Lê Văn Trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Trung cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời bày tỏ đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm của bản thân. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tỉnh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực làm hết sức mình cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, cách mạng; phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu huyện Cẩm Thủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương đã tặng bức tượng Bác Hồ cho huyện Cẩm Thủy; trao số tiền 1,5 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ để huyện xây dựng 30 nhà tình thương.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]