(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 và cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII): Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 và cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến -Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy điều hành hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh văn phòng, Phó, Trưởng các ban Tỉnh ủy; Bí thư huyện ủy, thịủy, thành ủy; Bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến -Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Năm 2018 tình hình KT-XH, QP-AN đạt được nhiều kết quả nổi bật song vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Chính vị vậy, tại hội nghị này đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu để chỉ đạo, khắc phục, tập trung cao từ nay đến hết năm 2018 thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; bàn bạc nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2019 một cách dân chủ, khách quan, có tính chiến đấu cao; phấn đấu đến năm 2020 thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (giai đoạn 2015- 2020). Dự thảo Nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2019.

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnhủy trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Trong đó, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 20% trở lên; GRDP bình quân đầu người 2.520 USD. Thu NSNN đạt 26.642 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộnghèo 2,5% trở lên; kết nạp trên 6.000 đảng viên mới…

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án đặt ra chỉ tiêu cụ thể từ nay đến năm 2025 tích tụ, tập trung thêm 52.400 ha; về giá trị, bình quân giai đoạn 2021- 2025 diện tích sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn công nghệ cao trong trồng trọt đạt 500 triệu đồng/ha/năm trở lên, chăn nuôi đạt 600 triệu đồng/ha/năm trở lên; nuôi trồng thủy sản đạt 5.000 triệu đồng/ha/năm trở lên. Riêng giai đoạn từ nay đến năm 2020, tích tụ thêm 20.400 ha, giá trị trên diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ cao trong trồng trọt đạt 400 triệu đồng/ha/năm trở lên; chăn nuôi đạt 500 triệu đồng/ha/năm trở lên; nuôi trồng thủy sản đạt 4.000 triệu đồng/ha/năm trở lên.

Gợi ý thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh một số hạn chế yếu kém, đề nghị các đại biểu quan tâm phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục. Đối với nông nghiệp, tái cơ cấu còn chậm,việc tạo dựng thương hiệu cho nông sản chưa tốt, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít. Đối với ngành công nghiệp, chưa thu hút được các dự án lớn, hầu hết các dự án lớn hiện nay đều là thu hút đầu tư từ nhiều năm trước; một số dự án chậm tiến độ; vấn đề giải ngân, dư ứng; công tác GPMB vẫn còn chậm trễ. Ngoài ra, hiện tượng ô nhiễm môi trường; tỷ lệ xã, phường, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu chưa đạt kế hoạch; tình trạng thừa, thiếu giáo viên; quản lý thông tin trên báo chí và mạng xã hội… là những vấn đề đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận.

Trên tinh thần đó, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ nhiều nội dung cụ thể, trọng tâm là những hạn chế yếu kém đã nêu. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Kết luận hội nghị lần thứ 14 khóa XVIII BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiếnnhận định năm 2018, Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt những kết quả nổi bật.Nguyên nhân của những kết quả trên theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chính là đường hướng, chính sách cùng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, trước hết là Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, vai trò kiểm tra, giám sát, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh.

Nhấn mạnh hơn ở những hạn chế yếu kém, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phân loại những hạn chế thuộc về lí do khách quan, chủ quan trên cơ sở đó có kế hoạch khắc phục, giao trách nhiệm cho từng ngành, từng cấp, đặc biệt lưu ý đến thời gian giải quyết.

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, những thành tựu của năm 2018 cũng là yếu tố tạo tinh thần phấn chấn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019. Theo đó, đồng chí Trịnh Văn Chiến đề nghị các ngành và địa phương cần lưu ý tiếp tục tổ chức, quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đã đề ra đối với năm 2019 ở tất cả các cấp đồng thời chuẩn bị các định hướng, chủ trương, dự án lớn tạo tiền đề cho nhiệm kỳ 2020- 2025. Tinh thần chung năm 2019 sẽ tập trung cao, huy động tất cả nguồn lực để chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020 thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Thống nhất với 8 nhiệm vụ, giải pháp đã được trình bày trong báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần xác định một số nhiệm vụ, giải pháp lớn có tính chất quyết định, tác động toàn diện đến sự phát triển của nền KT-XH. Cụ thể là tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các dự án lớn trên địa bàn thật sự hiệu quả đồng thời chuẩn bị các dự án lớn cho nhiệm kỳ tới; khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào đầu tư trong KTT Nghi Sơn và làm đầu mối phân phối các sản phẩm của nhà máy LHD Nghi Sơn với 2 điều kiện phải mở trụ sở tại tỉnh Thanh Hóa và nộp thuế vào ngân sách tỉnh; tiếp tục chuẩn bị một số dự án công nghiệp trong đó ưu tiên công nghiệp sạch, hàm lượng trí tuệ cao; chuẩn bị một số công trình, tập trung cao triển khai từ đầu năm 2019 để đến Đại hội tỉnh Đảng bộ có thể khánh thành. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Nông nghiệp tập trung tích tụ ruộng đất, tạo dựng thương hiệu cho nông sản, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, xã, phường, đơn vị kiểu mẫu. Công nghiệp lưu ý một số dự án lớn, phát tiển các sản phẩm chủ lực. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cần được quan tâm phát triển. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển, phấn đấu chỉ số PCI năm 2019 sẽ nằm trong top 15 cả nước, dự kiến tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào quý IV năm 2019.

Tập trung rất cao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bồi thường GPMB đạt kế hoạch và thực sự có hiệu quả. Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất và khoáng sản, phải khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường và các dự án lớn đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường. Tiếp tục duy trì thành tích cao trong giáo dục, thể thao và các lĩnh vực VH-XH khác, khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại, tập trung giải quyết nhà ở cho người có công. Giữ vững QP-AN, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần tập trung chống lại những tư tưởng phong kiến trong làm ăn kinh tế, những vấn đề xã hội, xây dựng hình ảnh và con người Thanh Hóa tốt đẹp trong lòng bạn bè, quản lý báo chí và tuyên tuyền hoạt động 990 năm Danh xưng Thanh Hóa cùng những thành tích tỉnh đã đạt được. Có tính chất bao trùm toàn diện, bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền cần sâu sát, phương pháp làm việc phải có đổi mới, bám sát thực tiễn để tham mưu, đề xuất hiệu quả hơn.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!