(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 2/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khẩn trương triển khai kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 2/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh các cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập các xã, thị trấn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự tích cực, chủ động của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nên Đại hội Đảng bộ các cấp đã diễn ra an toàn, đúng tiến độ và thành công tốt đẹp, bầu ban chấp hành khóa mới đủ số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, người dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới theo quy định.

Việc chuẩn bị báo cáo chính trị được các cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng, có tính khả thi; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, sát đúng với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác nhân sự Đại hội được Ban Thường vụ cấp ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và người đứng đầu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định trong xây dựng đề án nhân sự, xác định số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu bảo đảm hợp lý. Công tác bầu cử đảm bảo nguyên tắc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đúng đề án nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thành công của đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện trọng đại của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, phấn khởi, tin tưởng, tạo khí thế mới, động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra...

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Thành công của Đại hội có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương; sự chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, tổ chức Đảng đã đạt được trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác, nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra, để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí khẳng định, kết quả đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở tỉnh được Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao. Thành công của Đại hội là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, bài bản, sáng tạo, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đồng thời thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Thành công của Đại hội đã tạo khí thế phấn khởi, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để tăng tốc và bứt phá thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, đặc biệt là kết quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng. Khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của cấp mình đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa nhanh các nghị quyết đi vào cuộc sống. Hoàn chỉnh quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo phương án đã được duyệt. Đồng thời, tổ chức thực hiện thật tốt việc thể chế hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, phù hợp với thực tiễn và điều kiện ở địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của thời gian còn lại trong năm 2020; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện với những giải pháp sáng tạo, hiệu quả, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đã đề ra, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới để bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025. Chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, tạo tiền đề cho Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Đỗ Trong Hưng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đồng chí, trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh. Quan tâm chăm lo đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón tết, vui xuân Tân Sửu 2021 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, biến truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa thành nguồn lực nội sinh để phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị và của cả tỉnh…

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

T.X


T.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]