(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vào cuộc sống

Ngày 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Tham dự hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp, tại trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng phân tích, làm rõ, nêu bật ý nghĩa sâu sắc của từng thành tố trong phương châm, chủ đề của Đại hội. Đặc biệt, Chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - Một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” vừa có tính kế thừa, vừa có tính phát triển, thể hiện được một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa, phù hợp với quy luật vận động khách quan và xu thế phát triển.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng cũng nêu đánh giá chung và phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; làm rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế khó khăn; bài học kinh nghiệm; phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó là nhiệm vụ và các giải pháp đối với từng lĩnh vực như: Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế; phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; phát triển khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội. Nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được giao xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách... phải tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm đạt chất lượng tốt nhất, trong đó phải làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là giải pháp huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách...; các cấp ủy đảng, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn xây dựng chương trình hành động của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện để khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 7/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiều nội dung mới có tính chiến đấu và quyết tâm chính trị rất cao, thể hiện rõ mục tiêu, đường hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, trong đó có một số vấn đề mang tầm chiến lược cho 10, 15 năm sau. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện và sâu sắc, sớm chuyển hóa nhận thức vào hành động, quyết tâm đưa những nội dung Nghị quyết Đại hội thành thực tiễn sinh động trên quê hương Thanh Hóa anh hùng.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt hiệu quả cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đặc biệt là phải nắm vững mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ cụ thể, 27 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình trọng tâm và 3 đột phá trong nhiệm kỳ. Hiểu đúng những nội dung đã được trình bày trong văn kiện Đại hội, nhất là 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, để chỉ đạo nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt là Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 01 ngày 1/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330 ngày 6/12/2020 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, nhất là những kết quả mà tỉnh ta đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới...

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]