(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các ngày 30/11 và 2/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì các cuộc họp để thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết và các văn bản tài liệu liên quan của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thẩm tra một số dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh

Trong các ngày 30/11 và 2/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì các cuộc họp để thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết và các văn bản tài liệu liên quan của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các nội dung được thảo luận tại các cuộc họp gồm: Dự thảo các báo cáo giám sát chuyên đề “Công tác quản lý và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”; Báo cáo Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm và cả năm 2017 (phần VH - XH); báo cáo hoạt động của Ban VH - XH năm 2017, chương trình công tác năm 2018; các báo cáo thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết đề nghị ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; và Đề án sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; về chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ để khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển KT - XH Thanh Hóa đến năm 2020; về quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, xuất phát từ thực trạng việc lấy tên danh nhân để đặt cho các tuyến đường, tuyến phố và công trình công cộng ở một số địa phương chưa đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 91 của Chính phủ; chưa gắn với ý nghĩa lịch sử, công trạng của danh nhân, nhất là những danh nhân người Thanh Hóa; chưa tạo sự thống nhất, khoa học trong công tác đặt và đổi tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh... cần thiết phải ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh tình trạng trên và thực hiện tốt công tác quản lý đô thị... với tổng cộng Ngân hàng tên là 1.214, trong đó tên các danh nhân, nhân vật lịch sử tiêu biểu 776; địa danh nổi tiếng 351; phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử 37....

Đối với “Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” và Đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025” được triển khai sẽ huy động được nguồn lực XHH, nhằm khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trường mầm non ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ bậc mầm non ngày càng cao; việc sắp xếp các trường THPT công lập nhằm giải quyết được thực trạng hệ thống mạng lưới bậc học THPT trên địa bàn tỉnh hiện tại còn nhiều bất cập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tạo điều kiện và khuyến khích XHH giáo dục, phát triển trường tư thục chất lượng cao.

Năm học 2018 - 2019, sắp xếp 9 trường học, trong đó có 02 trường THCS và 07 trường THPT; năm học 2019 - 2020, sắp xếp 08 trường THPT còn lại.

Về chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, ứng ụng và chuyển giao tiến bộ KHKT; tập trung thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh sản phẩm có hàm lượng KH&CN cao, theo chuỗi giá trị, trên quy mô lớn tạo đột phá về ứng dụng KH&CN; nâng cao năng lực KH&CN của tỉnh.

Về quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở KCB bao gồm giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; dịch vụ ngày giường điều trị; dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện. Các phẫu thuật, thủ thuật chưa quy định cụ thể và các nội dung liên quan khác, được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017 của Bộ Y tế. Sau khi nghe đại diện Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thông qua dự thảo các báo cáo thẩm tra, lãnh đạo các Sở GD&ĐT, VH,TT&DL; KH&CN; Y tế trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, cần làm rõ trước khi trình HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thống nhất với nội dung của các tờ trình, dự thảo nghị quyết, thống nhất về sự cần thiết ban hành nghị quyết.

Đồng chí đề nghị Sở VH,TT&DL cần rà soát lại Ngân hàng tên, lập hồ sơ danh nhân, sự kiện phải đúng, rõ ràng, có trích dẫn cứ liệu cụ thể; trong ngân hàng tên phải ưu tiên tên các danh nhân, nhân vật lịch sử, nhà hoạt động cách mạng, các sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng, địa danh nổi tiếng có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa của Thanh Hóa.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025” cần xem xét giữ lại tên trường gắn với các danh nhân, nhân vật lịch sử; chú ý sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp, đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, điều chỉnh vùng tuyển sinh hợp lý.

Về “Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” cần bổ sung vào dự thảo nghị quyết chế tài ràng buộc các nhà đầu tư nếu không thực hiện nghiêm các nội dung mà chính sách đã quy định.

Đối với nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển KH&CN nên chia thành 3 điều đó là: Ban hành chính sách hỗ trợ, kinh phí và thời gian thực hiện chính sách; đồng thời bổ sung tên khoa học của các cây, con vào nghị quyết. Về quy định dịch vụ KCB cần bổ sung các căn cứ phap lý, các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là Thông tư 02 của Bộ Y tế .

Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa đề nghị các Sở VH,TT&DL; GD&ĐT; KH&CN; Y tế là cơ quan tham mưu soạn thảo các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết cần phải bổ sung các nội dung được các đại biểu đã nêu để hoàn chỉnh sớm các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết để báo cáo tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh sắp tới.

Công Quang


Công Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]