Thường Xuân phát triển phong trào văn hóa - thể thao
Thể thao - 2023-12-03 14:40:00

(vhds.baothanhhoa.vn) - Để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, cấp ủy, chính quyền thị trấn Thường Xuân đã chú trọng phát triển phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng. Hằng năm, thị trấn tổ chức các giải, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ (VHVN), TDTT quần chúng; khuyến khích người dân thành lập và tham gia các câu lạc bộ văn nghệ - thể thao.

Tắt [X]