(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, huyện Bá Thước luôn quan tâm tới việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Thái.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo tồn và phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Thái

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, huyện Bá Thước luôn quan tâm tới việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Thái.

Nhận thức sâu sắc quan điểm “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực của sự phát triển KT-XH” và để những nét đẹp văn hóa Thái không bị mai một theo thời gian, huyện Bá Thước đã có nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, lễ hội, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái. Vì vậy, trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các buổi sinh hoạt cộng đồng hay hội thi, hội diễn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái đều được sử dụng tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, khơi dậy và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

Những kết quả đạt được trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Thái phải kể đến việc bảo tồn và phát huy chữ viết. Chữ viết của người Thái có từ rất sớm, tuy nhiên, từ nửa sau thế kỷ XX, do sử dụng nhiều tiếng Kinh, chữ Thái bị mai một, ít người sử dụng. Để bảo tồn và phát huy chữ viết của người Thái, huyện Bá Thước đã phối hợp cùng với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức dạy tiếng và chữ viết dân tộc Thái cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và huyện. Qua đó, giúp cán bộ công chức, viên chức nắm vững tiếng nói và chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số, để từng bước xóa bỏ sự bất đồng về ngôn ngữ. Đồng thời giúp cán bộ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao dân trí, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Xã Lũng Niêm là một trong những xã làm tốt công tác bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”; phong trào “Xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa” ở Bá Thước. Đến nay, người dân trong xã vẫn còn giữ được nếp nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát và các làn điệu, trò chơi, trò diễn truyền thống. Đặc biệt, người dân còn có ý thức tham gia học tập chữ viết của dân tộc mình.

Ông Hà Nam Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Lũng Niêm cho biết: Thông qua việc bảo tồn, duy trì các nét văn hóa truyền thống đã thúc đẩy phong trào xây dựng làng văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trao đổi với chúng tôi ông Lò Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: Xác định giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái nói riêng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy KT-XH của huyện, những năm qua, huyện đã chỉ đạo các xã tập trung đầu tư, hỗ trợ công tác sưu tầm, bảo tồn các làng nghề thủ công truyền thống như: dệt thổ cẩm, phục dựng các lễ hội truyền thống; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì tổ chức, tạo sân chơi và khuyến khích tinh thần, khả năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, các tụ điểm sinh hoạt văn hóa; chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới trong cưới hỏi, tang ma... Đặc biệt, trong những năm qua huyện Bá Thước đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức dạy tiếng và chữ viết cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện...

Với những giải pháp tích cực mà các cấp quản lý và người dân thực hiện, hy vọng rằng những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái từng bước được bảo tồn và phát huy.

Hải Anh


Hải Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]