(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức các phong trào thi đua lao động, sản xuất, Công đoàn Sở VH,TT&DL Thanh Hóa luôn vận động CCVC-LĐ tích cực tham gia xây dựng cơ quan, công sở, đơn vị, doanh nghiệp có nếp sống văn hóa và đã có những chuyển biến đáng kể.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công đoàn Sở VH,TT&DL đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức các phong trào thi đua lao động, sản xuất, Công đoàn Sở VH,TT&DL Thanh Hóa luôn vận động CCVC-LĐ tích cực tham gia xây dựng cơ quan, công sở, đơn vị, doanh nghiệp có nếp sống văn hóa và đã có những chuyển biến đáng kể.

Công đoàn Sở VH, TT&DL Thanh Hóa có 17 công đoàn cơ sở trực thuộc (trong đó có 1 công đoàn doanh nghiệp), tổng số đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVC-LĐ) là 777 người. Trong những năm qua, các cấp công đoàn Sở VH,TT&DL đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường xây dựng đội ngũ CCVC-LĐ có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp có nếp sống văn hóa. Qua đó làm cho người lao động thấy rõ vị trí, tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội, hiểu rõ xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa là một trong những nội dung cơ bản của cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa. Qua việc tuyên truyền giúp cho người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, đồng thời giữ gìn, và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Trong quá trình thực hiện, Công đoàn Sở VH,TT&DL luôn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp, có kế hoạch cụ thể, sát với tình hình đặc điểm công tác của đơn vị; tổ chức việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, ký cam kết thực hiện quy ước nếp sống văn hóa của đơn vị, đồng thời lên án phê phán những biểu hiện không văn hóa trong CCVC-LĐ...

Hội thi Thể thao CCVC-LĐ Sở VH, TT&DL Thanh Hóa.JPG

Hội thi Thể thao CCVC-LĐ Sở VH, TT&DL Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cơ sở còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; phát triển các mô hình CLB, thu hút đông đảo CCVC-LĐ tham gia. Định kỳ hàng năm, các giải thể thao, liên hoan văn nghệ quần chúng được duy trì có hiệu quả.

Cùng với đó Công đoàn Sở VH,TT&DL đẩy mạnh việc tuyên truyền để CCVC-LĐ thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết định 1323 của UBND tỉnh về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội"; nghiêm túc thực hiện nét đẹp văn hóa công sở và thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nếp sống văn hóa gắn với việc đánh giá xếp loại đoàn viên và tổ chức công đoàn hàng năm.

Do làm tốt công tác vận động, giáo dục và có bước đi phù hợp, tạo được sự đồng thuận ủng hộ của đoàn viên, CCVC-LĐ cho nên kết quả đạt được tương đối tốt. Đến nay đã có 100% cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức khai trương xây dựng cơ quan văn hóa, trong đó có 2 đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhân đơn vị có đời sống văn hóa, 8 đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa cấp thành phố, trên 98% gia đình CCVC-LĐ trong ngành đạt danh hiệu gia đình văn hóa các cấp.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]