(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã triển khai lồng ghép thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Trong những năm qua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã triển khai lồng ghép thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

H iệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Trong đó, chỉ đạo các Chi bộ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy…

H iệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy luôn được Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tỉnh quan tâm, lồng ghép thực hiện thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình như: Tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thể dục - thể thao, hội thi chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, băng rôn, khẩu hiệu, cấp phát tài liệu.... để tuyên truyền sâu rộng đến từng cộng đồng dân cư, từng gia đình, từng người dân hiểu rõ công tác phòng, chống tội phạm.

H iệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Các đội thông tin, văn nghệ, các cộng tác viên tuyên truyền kỹ năng sống tại cộng đồng ở các địa phương thường xuyên tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, hội diễn văn nghệ quần chúng, tuyên truyền trên đài phát thanh thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy gắn với tuyên truyền về các tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản; bình đẳng giới.... Đưa các nội dung này vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ để tuyên truyền giúp mọi người hiểu rõ về các loại hình tội phạm, từ đó có hành động thiết thực và xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét các danh hiệu văn hóa vào cuối năm.

H iệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo cơ sở đăng ký xây dựng và bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; làng, thôn, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy bằng nhiều hình thức phong phú như viết tin, bài đăng trên tập san Văn hóa cơ sở của ngành, trên trang thông tin điện tử của sở; lồng ghép thông qua tổ chức triển lãm tuyên truyền giới thiệu sách của Thư viện tỉnh; tổ chức các kỳ liên hoan thông tin cổ động, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng của Trung tâm Văn hóa tỉnh; tổ chức chiếu phim tuyên truyền tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; xây dựng các chương trình, vở diễn về chủ đề phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy công diễn phục vụ Nhân dân và công chiếu tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

H iệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Thời gian tới Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích đối với từng lứa tuổi tạo môi trường lành mạnh, để họ tránh xa những đối tượng xấu lôi kéo, sa ngã vào tội phạm và tệ nạn ma túy. Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm trong phong trào “Toàn dâ bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]