14/02/2022 15:15
(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hàng năm các bộ, ngành, địa phương luôn có kế hoạch thực hiện việc tinh giản biên chế với những người không còn phù hợp. Tại Nghị định...
Quang Trung

Tắt [X]