29/08/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở các cơ quan, đơn vị đã sắp xếp; Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh...
BTH

Tắt [X]