23/05/2024 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những thông tin đáng chú ý: Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách 2025; Tập trung nguồn lực đảm bảo hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 trước ngày 30/6; Hoàn thành lấy ý...
BTH

Tắt [X]