07/03/2024 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những nội dung chính có trong bản tin hôm nay: Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua;  Thanh Hóa phê duyệt Đề cương nhiệm vụ thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính...
BTH

Tắt [X]