02/04/2024 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những thông tin đáng chú ý: Đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng nút giao Đồng Thắng và Thiệu Giang trong tháng 4/2024;  Kể từ 1/7/2024, người dưới 6 tuổi cũng được cấp thẻ căn cước;  Học sinh...
BTH

Tắt [X]