14/05/2024 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những thông tin đáng chú ý: Vận động hiến đất để cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng, góp phần vào sự phát triển của tỉnh;  Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt...
BTH

Tắt [X]