26/12/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách lao động, người có công và xã hội; Năm 2023, nhiều chỉ tiêu về công tác dân số không hoàn thành; Tết...
BTH

Tắt [X]