09/11/2023 18:00
Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Hội thảo Lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa 1930-2020; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023; Việt Nam làm chủ công nghệ chip 5G

Tắt [X]