04/04/2024 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những thông tin đáng chú ý: Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương 19 chủ đầu tư, đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ trên mức trung bình của tỉnh; Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2024; Từ 1/6, thi bằng lái xe hạng B2, C, D,...
BTH

Tắt [X]