05/10/2022 15:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Dự án tiêu thoát lũ sông Nhơm đoạn qua địa bàn huyện Nông Cống được thực hiện từ năm 2012 nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành được khoảng 20% khối lượng. Hiện vẫn còn 26km lòng sông chảy qua địa bàn 9 xã chưa...

Tắt [X]