23/12/2023 07:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Lấy phiếu tín nhiệm chính là động lực cho ý thức cống hiến của từng người, phải xem đó là thước đo, là biểu hiện của sự văn minh và công bằng.
BTH

Tắt [X]