08/06/2024 07:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sĩ diện là điều rất quan trọng ở mỗi con người. Nhưng quan trọng hơn là phải biết đặt sự sĩ diện vào từng hoàn cảnh cụ thể. Không vì sĩ diện một cách cực đoan, hão huyền mà hành động cố tình. Cũng không nên...
BTH

Tắt [X]