06/01/2024 07:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu sắp xếp vị trí việc làm giống như việc “đẽo gót cho vừa giày”, thì hiệu quả đem lại cũng chẳng là mấy, việc tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả, phát huy giá trị của cải cách tiền lương chẳng đặng là...
BTH

Tắt [X]