15/08/2022 08:57
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, người dân ở các xã ở huyện biên giới Quan Sơn lại tập trung làm nan thanh đem bán. Từ sáng sớm họ đã vào rừng để đốn cây vầu, cây nứa là nguyên liệu chẻ nan. Những cây được chọn là loại bánh...
Hoàng Đông

Tắt [X]