22/08/2022 14:15
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở các huyện miền núi của Thanh Hóa như Cẩm Thủy, Bá Thước, Thạch Thành... đang phát triển mạnh mô hình nuôi tằm ăn lá sắn mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ thoát nghèo.
Hoàng Đông

Tắt [X]