10/06/2023 06:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin sáng hôm nay với các tin chính như sau: Quyết định tuyển dụng đặc cách cô giáo không tay Lê Thị Thắm, Sau ngày thi đầu an toàn, nghiêm túc, sáng nay, thí sinh Thanh Hóa bước vào buổi thi cuối cùng kỳ...
BĐT

Tắt [X]