29/10/2022 17:48
(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều đến anh lại rủ tôi đi dạo. Chúng tôi đi quanh thị trấn, nhưng cái thị trấn miền rừng chỉ đi một loáng là hết, nên cuối cùng chúng tôi lại leo lên ngọn đồi gần nhất ngồi ngắm cảnh cho mát. Anh vác theo...

Tắt [X]