09/03/2023 18:33
(vhds.baothanhhoa.vn) - Với 3 đàn ong mật trong nhà lưới hơn 2.000 m2, có thể thay thế cho 10 lao động thủ công làm công việc thụ phấn cho dưa trồng trong nhà lưới, không những thế còn thu được mật từ ong. Với lợi ích “kép” như vậy...
Quang Trung - Lê Đồng

Tắt [X]