(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến hết ngày 26/8/2018, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 01 huy chương vàng, 07 huy chương bạc, 12 huy chương đồng, xếp vị trí thứ 24/45 quốc gia tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhu4zhuqM4w63hu67huqYj4bql4buu4bqh4bqjOOG6p+G7riBt4bqnw6Dhu67DreG6oW3hu65Yw50vw53hu7Lhu65nw6xlXeG7rsOg4bqjI+G7rsOt4bqhI+G6peG7riJv4buuxqFJ4bqixqHhu7Hhu65YVlfhu7jhu6Yv4bqhV8Wo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhuqAwIyLhu6zFqMONw6PhuqfhuqHhu64gNuG6p+G7ruG6oTbDreG7ruG6p8OgJMO04buuWOG7tC/hu7gvWFZX4bu4VOG7ruG7reG6rSThuqfhu67DjeG6oTnhu67DreG6oSPhuq3hu67hu4zhuqM4w63hu67huqYj4bql4buuw6DhuqMk4bqn4bqh4buuIGzhu4dd4buuVlfhu67huqHDrMO04buuXeG6oWzDquG6p8Og4buu4buNJOG6p8OgVOG7rlbhu7bhu67huqHDrMO04buuXeG6oWzDquG6p8Og4buuWyVdVOG7rldY4buu4bqhw6zDtOG7rl3huqFsw6rhuqfDoOG7riDDqeG6p8OgVOG7rsO1Nmbhu67hu43huq/hu67DrWjDo+G7rsOt4bqhbeG7rljDnS/DneG7suG7rmfDrGVd4buuw6DhuqMj4buuw63huqEj4bql4buuIm/hu67GoUnhuqLGoeG7seG7rlhWV+G7uOG7rsOtJeG6o+G7ruG6ouG6pyLhuq3huqcwaeG6oyNV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rmloXeG7nOG7rC8vXSLhuqdVWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvV+G7uFnhu7Ivw53hu7giV1fhu7LDneG7slZWw61AWFfhu7Thu7RY4bu2w6JXVeG6s2bDoOG7rOG7ri/FqOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bqsw6LDtOG6pWbhuqNd4buu4buM4bqjOMOt4buu4bqmI+G6peG7rmk04buuw6AsZuG7ruG6rMOiw7ThuqVm4bqjXeG7rknDtGjhuqMj4buuw6Lhu4td4buuV0DhuqFZVuG7ruG6p8OgJMO04buuWOG7ti/hu7hV4buuw5nhu5/huqfhuqHhu67huqXhuqPhuqfhuqHhu67huqFiI1Lhu67DreG6oTDDreG6oSPhuq3hu40j4bqn4bqh4bqtI1Xhu43huqfhu6Thu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG6psOgJMO04buuWOG7ti/hu7hU4buuw43hurvhuqfDoOG7rl3EqV3hu67DjeG6oTnhu64ixKld4buuw63huqE54buuw63huqEj4bqt4buuXeG6oeG6reG7rlvhuqM2w61S4buuw43Do+G6p+G6oeG7riA24bqn4buu4bqhNsOt4buu4bqnw6Akw7Thu65Y4bu0L+G7uFThu67hu63huq0k4bqn4buuw43huqE54buuw63huqEj4bqt4buu4buM4bqjOMOt4buu4bqmI+G6peG7riAm4buuXeG6qeG7rljhu7hZ4buuw63huqEk4bqn4bqh4buu4buN4bqjNeG6p+G7rsOiJOG6peG7ruG6p+G6oeG6ozjhuqXhu67hu43EqeG7rsOtJeG6o+G7rkYjw6Iw4bqlWyPhuqfDoOG7ruG7jSThu67hurIj4bq1I2jDrSNU4buu4bqi4bqnIuG6reG6pzBp4bqjI1Xhu67hu6s9XeG7ruG7jT7huqfhu64g4bq54bqnw6Dhu67hu43huqM14bqnVOG7ruG6ocOsKeG6p+G7rsOiw6zDtDjhuqfhu67hu43huqM14bqn4buuIDfDrOG7riAq4bql4buuWyrhuq3hu65pbV3hu67hurXhuqFjMOG7riA54buuw60+ZuG7rsOiw6zDtDjhuqfhu67hu40k4buuw63huqHhuqPhu64gKcOsVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bqmw6Akw7Thu65Y4bu0L+G7uFThu67hu4Phu64g4bq54bqj4buuw63DrMO0OeG6p+G7rkYw4bqnXSPhurXhu65J4bqjw6Ijw61U4buu4buM4but4buM4buuRuG6oSXhuqXhu67DjcOsKeG6p+G7rsah4bqn4bqh4buuw6DhuqMk4bqn4bqh4buu4bqg4bur4but4buu4bqhJeG6p8Og4buuXSjhuqfhu67hu7Thu7LhurXDoC3hu7bhu7LhurXDoFThu67huqbDoMOsw7Rh4bqn4buu4buxw6zDtOG7rsONw6zDtDbhuqfhu67DoOG6oyThuqfhuqHhu67huqDhu6vhu63hu67huqEl4bqnw6Dhu65dKOG6p+G7ruG7uOG7suG6tcOgLUBW4bq1w6BU4buu4bqg4bqtJOG6p8Og4buuw43huqHhuq/hu67DguG6rSPhuqfhu67DoOG6oyThuqfhuqHhu67huqDhu6vhu63hu67huqEl4bqnw6Dhu65dKOG6p+G7ruG7suG7suG6tcOgLeG7tFbhurXDoFXhu67huqbhuqFs4buu4buNPsO0VOG7rsOtw6PhuqfhuqHhu64gNuG6p+G7ruG6oTbDreG7ruG6p8OgJMO04buuWOG7tC/hu7hU4buu4but4bqtJOG6p+G7rsON4bqhOeG7rsOt4bqhI+G6reG7ruG7jOG6ozjDreG7ruG6piPhuqXhu67DoOG6oyThuqfhuqHhu64gbOG7h13hu65WV+G7ruG6ocOsw7Thu65d4bqhbMOq4bqnw6Dhu67hu40k4bqnw6BU4buuVuG7tuG7ruG6ocOsw7Thu65d4bqhbMOq4bqnw6Dhu65bJV1U4buuV1jhu67huqHDrMO04buuXeG6oWzDquG6p8Og4buuIMOp4bqnw6Dhu67DtTZm4buu4buN4bqv4buuw61ow6Phu67DreG6oW3hu65Yw50vw53hu7Lhu65nw6xlXeG7rsOg4bqjI+G7rsOt4bqhI+G6peG7riJv4buu4butJeG6o+G7ruG6oeG6ueG6o1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG6psOgJMO04buuWOG7ti/hu7hU4buu4but4bq54bqj4buuw63DrMO0OeG6p+G7ruG7qeG6qeG6p8Og4buuID3hu67huqzDosO04bqlZuG6o13hu67hu4zhuqM4w63hu67huqYj4bql4buuaTThu67DoCxm4buuIOG6ueG6o+G7rsOtw6zDtDnhuqfhu67huqzDosO04bqlZuG6o13hu65Jw7Ro4bqjI+G7rsOi4buLXeG7rldA4bqhWVZV4buu4burPV3hu67hu4zhu63hu4zhu65da+G6p8Og4buuaTThu67DreG6oSPhuqXhu67DoOG6oyPhu67DreG6oeG6o+G7riApw6zhu67hu4Phu65dPV3hu67huqXEkeG6p1Lhu67hu63huqM34bqn4buu4bq14bqj4bqn4bqhVOG7ruG7qeG6rcO14bqj4bqnw6BU4buu4bq0I2gjw60wVOG7rkYw4bqnXSPhurXhu65J4bqjw6Ijw61U4buu4bup4bqp4bqnw6Dhu65d4bqhw6zDtDfhuqdU4buu4bup4bqp4bqnw6Dhu65bJOG6p1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbGocOsw63huqHhuq1o4busxajDjeG6oTDhuq3hu64iI+G6p8OgXeG6reG6p8OgaSPhuqdV4buN4bqn4bumL2bFqA==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]