(vhds.baothanhhoa.vn) - Xây dựng môi trường văn hóa thật sự an toàn, lành mạnh là góp phần chăm lo, phát triển con người. Muốn vậy, phải chăm lo xây dựng đời sống văn hóa trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được TP Sầm Sơn đặt ra cho các cơ quan, đơn vị và từng gia đình trên địa bàn.

Xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh

Xây dựng môi trường văn hóa thật sự an toàn, lành mạnh là góp phần chăm lo, phát triển con người. Muốn vậy, phải chăm lo xây dựng đời sống văn hóa trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được TP Sầm Sơn đặt ra cho các cơ quan, đơn vị và từng gia đình trên địa bàn.

Xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnhTạo ra các sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích là góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trước hết cần bắt đầu từ trong mỗi cộng đồng thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, xây dựng gia đình văn hóa được xem là nền tảng, là cái gốc để hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa cho con người; cũng như góp phần phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc... Tính đến tháng 5/2024, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên địa bàn thành phố là 88,4% (trên 70% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên). Cùng với xây dựng gia đình văn hóa, thành phố cũng chú trọng xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị. Theo đó, toàn thành phố hiện có 1 phường và 9 trường học được công nhận danh hiệu kiểu mẫu; có 69/86 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; có 42/66 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (đạt 63%)...

Việc xây dựng các gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa luôn được thành phố gắn liền với việc triển khai, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”... Cùng với đó, nhiều mô hình quần chúng tự quản an ninh trật tự, như “Thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn - đoàn kết- văn hóa”, “Khu dân cư an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội”, “Dòng họ không có tội phạm, ma túy”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”... đã được thành lập và hoạt động hiệu quả, có đóng góp quan trọng vào việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Ngoài ra, thành phố cũng tích cực vận động Nhân dân hiến đất, ủng hộ vật chất, ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc vào những ngày lễ, tết. Đồng thời, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng để cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các địa phương cũng xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; “Chống rác thải nhựa”; “Nhà sạch, vườn mẫu, đường làng đẹp”; “Nhà sạch đẹp, thôn xóm văn minh”; “Ngôi nhà trí tuệ”... góp phần tạo dựng diện mạo và môi trường nông thôn văn minh.

Để nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, thành phố cũng quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, tạo không gian để người dân được tham gia sinh hoạt và sáng tạo văn hóa. Duy trì hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, thể dục - thể thao; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia... Hiện nay, hầu hết các thôn, khu phố, tổ dân phố trên địa bàn đều có câu lạc bộ văn nghệ. Toàn thành phố có 90 câu lạc bộ thể thao cơ sở và 25 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tập luyện nâng cao sức khỏe của Nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên và gia đình tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên đạt trên 40%.

Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thì việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp vừa là nhiệm vụ, cũng vừa là giải pháp được chính quyền TP Sầm Sơn đề ra. Hiện thành phố có 50 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh nằm trong danh mục kiểm kê; trong đó có 39 di tích được xếp hạng (có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 8 di tích cấp quốc gia; 30 di tích cấp tỉnh). Những năm qua, thành phố đã xây dựng và ban hành các cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích. Giai đoạn 2014-2024, tổng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là 114.689 tỷ đồng (trong đó, nguồn từ ngân sách thành phố là 96.439 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là 18.250 tỷ đồng). Ngoài ra, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể cũng được thành phố chú trọng, gắn với phục dựng các lễ hội, các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống..., góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân và du khách. Giai đoạn 2017-2023, thành phố đã xây dựng và tổ chức thành công 1 lễ hội văn hóa (lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái) và đang được duy trì thường niên; có 1 lễ hội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (lễ hội Cầu Phúc đền Độc Cước).

Xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh suy cho cùng chính là góp phần chăm lo, phát triển con người một cách toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống lành mạnh. Đồng thời, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc của người dân. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp TP Sầm Sơn đã xác định, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sầm Sơn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì vậy, trước hết phải nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan Nhà nước trong xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, vì con người. Đồng thời, phát huy trí tuệ tập thể, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân, tạo thành một phong trào thi đua mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Từ đó, góp phần xây dựng Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Bài và ảnh: Trường Giang {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]