(vhds.baothanhhoa.vn) - Thông tin từ UBND huyện Mường Lát cho biết, khoảng 14h ngày 24-10, tại bản Lốc Há, xã Nhi Sơn xảy ra sạt lở ta luy dương khiến giao thông bị gián đoạn. Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động máy móc, san gạt khắc phục sự cố.
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74buo4bulPMOt4buxPOG7nTbhu6M8w63hu5k84bqn4buJNuG7izzhu6Phu5/hu6vEkeG7izzGoOG7n2/DojzDrcOyPHsiw4I8xqHhu58zPOG6tTfhu4s8w41vw6I84bq+NDov4bq/ezs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq+4bqtM+G6pSk74bui4bq/buG7i8OqPOG7o+G7geG7izzhu6PDujzhu57hurThu4rhuqQ84bq/4buf4burw6nhu4s8w4x04buR4buLw6o8w4004bujPMOi4bq/4buJPOG6teG7gcSR4bujJDxp4bq/4buJN+G7i8OqPHtd4bq/POG7i8OqNeG7qzx9XS17PiQ84bujNuG7gTzhurU34buLPMONb8OiPOG6vjQkPOG7qTg84buK4bq/4buBPOG7nMO14buLPOG7qTfhu6s84bubMzzhu5024bujPMOt4buZPOG7ozM8w63hu5/hu6s84bqldMO14buLw6o8aeG6v+G7gcSR4buLPMOq4buBM+G7iTzhu6Phur9u4buLw6o84bq14buFPMOq4buBNOG7izzhuqfhu4k24buLJTzhu4rDqjPhu6s84budM+G7nzzhu53DuTzFqeG7gcOpw6I84bupN+G7qzzhu5szJDzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzGoeG7n+G7q2Xhu4s84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqjzFqTU8w63DucOiPMOtdOG7k+G7i8OqPMOi4bq/dcOiPOG7iznhu4vDqjzhuqc4POG6v+G7n+G7qzzhuqfDsuG7i8OqPMOsNOG7qzzDrMSpw6IkPOG7nTPhu4s8w6o24bujPGnhur9hw6I84buX4bq/ccOiPOG7ncO5PMOibyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG6peG7o+G6v+G7n8Os4bq1POG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwxPj7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzwie1vhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfXtdfS99Pj7huqU+ezB7IHsw4bujXSIxe1vDrT4laOG7l8OqQOG7m8OdMFspPDPDreG7o8OdKeG7qOG7pTzDreG7sTzhu5024bujPMOt4buZPOG6p+G7iTbhu4s84buj4buf4burxJHhu4s8xqDhu59vw6I8w63Dsjx7IsOCPMah4bufMzzhurU34buLPMONb8OiPOG6vjQpPMaw4buB4bql4buj4bq/w50pMT4+KTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7o8OdKSJ7Wyk8Lzs6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXw4Iz4buX4buj4buB4buJ4buLKTvhur7hu4HDqeG7izzhu6Phu5t04buR4buLw6o8xalxPOG7nTbhu6M8w63hu5k84bujMzzDreG7n+G7qzzhuqV0w7Xhu4vDqjzhu6M24buBPMag4bufb8OiPMOtw7I8eyLDgiQ84bqn4buJNuG7izzGoeG7nzM84bq1N+G7izzDjW/Dojzhur40JDzhu6k4POG7iuG6v+G7gTzhu5zDteG7iyQ84bq/4buf4burw6nhu4s8w4x04buR4buLw6o8w4004bujJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG6v+G6reG7iTzDouG6v3Xhu4vDqjxp4buBxJHhu4s8w6JyMzzhu4vDqnThu5Hhu4E84bqlw6Phu4s84bq1N+G7izzDjW/Dojzhur40JDzDrMOy4bujPMOtw7Thu5c84bqnxIPhu6M84bujw7o84buj4bubZOG7izzhuqfDs+G7gTzhu5024bujPMOt4buZJDzDouG6v2Hhu4s84buLw6oz4buLw6o84bqndOG7keG7i8OqPMOqw6Phu6s8NMOi4bq/POG7o2HDojzDquG7gTPhu4k84buj4bq/buG7i8OqJDzhu5vEg+G7ozzDrDPhu6s8aeG6v27hu4vDqjzDqsOj4burPOG7o+G6v+G7gcOp4bujPOG6vzbhu4E84buLw6rhur/hu4Fkw6w84buj4buba+G7i8OqJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO07hu4vDqjzFqDM8xag54buLPMOC4buTPOG7mTzhurU34buLPMONb8OiPOG6vjQ8w6Lhur/hu4k84bq14buBxJHhu6M84bujNuG7gTxp4bq/4bufPMWpw7nDojzhu4s14burPOG7o+G6v3Thu5Hhu4vDqjzhu6nhu5/hu6vDqeG7izzhu6k34burPOG7mzM84buj4buD4buL4bq/POG7o+G7mzbhu4vDqjzhu5024bujPMOt4buZJDzDqsOj4burPOG7i8Oq4buf4burPOG6v+G7geG6ucOsPMOi4bq/4buJPOG7i8OqdOG7keG7gTzFqTU84buX4bq/dMO14buLw6o84buj4buBw6nhu4s8xqHhu58zPMOtNuG7gSU8w4I0w6Lhur884bqnw6Phu6s84bq/M+G7gTzhu6Phur804buLw6o8w6Jz4buLw6o84bupN+G7qzzhu5szPOG7o+G7g+G7i+G6vzzhu6Phu5s24buLw6o84budNuG7ozzDreG7mSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwxPnvhu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzwie13hu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfXtdfS99Pj7huqU+ezB7MFt94bujWyAwMTHDrT4laOG7l8OqQOG7m8OdIj5bKTwzw63hu6PDnSnhu6jhu6U8w63hu7E84budNuG7ozzDreG7mTzhuqfhu4k24buLPOG7o+G7n+G7q8SR4buLPMag4bufb8OiPMOtw7I8eyLDgjzGoeG7nzM84bq1N+G7izzDjW/Dojzhur40KTzGsOG7geG6peG7o+G6v8OdKTE+eyk84bq/4bqt4buBw6rhur/hu6PDnSkie10pPC87Oi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l8OCM+G7l+G7o+G7geG7ieG7iyk7w4w04burPMOsxKnDojzhuqd04buTw6I84bq/4buf4burPOG6p8Oy4buLw6o84budM+G7izzDqjbhu6MkPGnhur9hw6I84buX4bq/ccOiPOG7ncO5PMOibyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhuqZ04buTw6I84bq14buBxJHhu6MkPOG6peG7iTzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzhu4vDqjXhu6s8xqHhu58zPOG6v+G7n+G7q8Op4buLPMOMdOG7keG7i8OqPMONNOG7ozzhu6k34burPOG7mzM8w6x0MzzDrcO04buLPGnhuqnhu4k84bqlNeG7gSQ84buLZOG7izzhu6Phur904buR4buLw6o84bup4buf4burZOG7izzhu6k34burPOG7mzM84budNuG7ozzDreG7mTzhu6M24buBPOG6p+G7iTbhu4s84buj4buf4burxJHhu4s8xqHhu59vw6I8w63Dsjzhu4s14burJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5d44buf4buj4bq/4buJ4bubKTvhu6Lhu5vhu5/hu4vDqjzDjWQ6L+G7lzs=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]