(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngoài thực hiện các giải pháp hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các trường học khu vực miền núi đã chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác dạy và học.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu43DnXPDveG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nEkMOCw4NF4buZRU/DguG7mcO94bq0T+G7mU1L4bq8ReG6suG7mcSo4bq04bq6ReG6suG7meG7s+G6rMO94bq0bOG7mUPhurThu6fDveG7mcSo4bq0w5LDveG7mU3huqZF4bq04buZTUt1ReG6suG7meG6tOG6vMO94buZTMOCReG6tOG7mXnDiuG7meG6tOG6vMO94buZTHJO4buZTeG6ok3Dsi/hurThu5fhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoLuG7t3Lhu7Phu5Phu40g4bqyw4l0w4Lhu5lN4bq04buSw73hu5nhurTDgsSCReG7mcO9c8O94buZ4bqyw4LDusOC4buZxKjhurRzxKjhu5nhurR1ReG7mcO94bq04bqi4buZTeG7hsOC4buZ4bu1cuG7mU3huqZF4bq04buZTUt1ReG6suG7meG6tOG6vMO94buZTMOCReG6tOG7mXnDiuG7meG6tOG6vMO94buZTHJO4buZw6LhuqJN4buZIOG6sk7hu5zhuqBF4buZ4bu1c0Xhu5kg4bq04buxxJDhu5nhu7Lhu69F4buZxqHhu5XGocahbOG7mcO9c8O94buZTUvDlcONReG6suG7meG6tOG6vMO94buZQ+G6tE7hu5nhu5bhu5LDveG7mcSQw4LDg0Xhu5lFT8OC4buZ4bu1w7nhu5nDveG6tE/hu5lNS+G6vEXhurLhu5nDveG7gEXhurLhu5lNc8O94buZxKjhurThurpF4bqybOG7mcO94bq04buGReG6suG7meG7s+G6rMO94bq04buZw50w4bq7IeG7si3hu5dxbOG7meG7tcO6xJDhu5l5w7rDieG7mXJF4buZTcOJdEVs4buZ4bq0w4LEgk7hu5lKTsO64buZw73hu4BF4bqy4buZTXPDveG7meG7s3Xhu5zhu5nhu5Z04buZ4bq04bq8w71tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k03hu7fhu5pNLXJEw4LhurJFauG7mcO94bu3RU3hu7dLa+G7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDgsOd4bu3RU3hu7dL4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8agw4Lhu7NN4bq0auG7meG7oeG7leG7lcSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu5vhu6Hhu6HEqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHGoeG7leG7oS/GoeG7l+G7oeG7s+G7n+G7l+G7n+G7m+G7leG7l8ahTcahxqHhu59w4bufROG7lW1CxKjhurLEqUtp4buX4bud4buV4buT4buZckRNaeG7k8Odc8O94buZ4bq0TuG7nMSCReG7mcSQw4LDg0Xhu5lFT8OC4buZw73hurRP4buZTUvhurxF4bqy4buZxKjhurThurpF4bqy4buZ4buz4bqsw73hurRs4buZQ+G6tOG7p8O94buZxKjhurTDksO94buZTeG6pkXhurThu5lNS3VF4bqy4buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZecOK4buZ4bq04bq8w73hu5lMck7hu5lN4bqiTeG7k+G7mcagw4Lhu7NN4bq0aeG7k+G7oeG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu5vhu6Hhu6Hhu5Phu5kv4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8Sow51yxKhNw4LDiUXhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTTeG7t+G7mk0tckTDguG6skVq4buZw73hu7dFTeG7t0tr4buT4buNw6JLw5XDjUXhurLhu5nDoi7DneG6teG7mU3hurThuqzhu5lNS+G7rUXhu5ldckXhurLhu5nDneG6tHNF4bq04buZReG6suG6tMOC4bqgxJDhu5lNT8O94buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5nDvXPDveG7mXnDgsSCReG7mcSo4bq0c8So4buZxKjhurThurpF4bqybOG7mcO94bq04buGReG6suG7meG7s+G6rMO94bq04buZw50w4bq7IeG7si3hu5dxbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOiS8OVw41F4bqy4buZ4bqx4bq0RuG7mU3hurThu4BF4bqy4buZ4buz4buxReG7mU3hu4TDveG7mXlzReG7mU1LT+G7mcOiLsOd4bq14buZIHLhu5kiw6jDieG7mW/hurdOckXhu5nhurVIRcOz4buZw73hurjhu5lw4buZREnEqOG7meG7lknDguG7mcah4buVxqHhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurRs4buZceG7ncOs4buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZRHThu5lF4bqyw5XDjcOC4buZ4buz4buxReG7mU3hu4TDveG7mU3hurTDguG6rk7hu5lM4buGbeG7meG6tXJO4buZTeG6tMONw4Lhu5nhurLDgnJF4buZReG6suG6tOG6qOG7mcOi4bqiTeG7mSDhurThu7HEkOG7meG7suG7r0Xhu5nGoeG7lcahxqFs4buZw73hu4BF4bqy4buZTXPDveG7meG7s3Xhu5zhu5nhu5Z04buZ4bq04bq8w73hu5nDveG7jHLhu5lF4bq0dOG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5nhu7XDueG7mUZF4buZ4bu14bqsReG6tOG7mU1L4buK4buZRHXDgmzhu5lD4bq04buAReG6suG7mcO94bq44buZTeG6pkXhurThu5lNS3VF4bqy4buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZecOK4buZ4bq04bq8w71t4buZNkXhurLhu5kg4bqyTuG7nOG6sEXhu5nhurvhu6VF4buZ4buyw5VIReG6smzhu5kuw4LEgk7hu5lNS8OV4buKReG6suG7mUXhurR04buZTUvDlcONReG6smzhu5nDveG6tMOJ4buZecOC4bqiTWrhu5nigJwgcuG7mSLDqMOJ4buZRHThu5nhu5rDueG7mXnDguG6oEXhu5nhurLDgknDgmzhu5nDveG6tOG7jOG7meG7nOG6ok7hu5lEdOG7meG7teG7gkXhurLhu5l5dMOJ4buZ4buz4buxReG7mU3hu4TDveG7mU3hurTDguG6rk7hu5lM4buGbOG7meG7tcONw4Lhu5lM4buGReG6suG7mcO94bq6ReG7mUXhurTDgsODTuG7mUPhurThurjhu5lD4bq04bulRWzhu5nhu5bhuqbhu5lN4bq04bqibOG7mUXhurTDgsODTuG7mUXhu6XEkOG7mU1Lw5VJw73hu5lN4bqmReG6tOG7mU1LdUXhurLhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5lF4bqy4bq04bqo4buZ4bq04bq8w73hu5lMck7hu5nDouG6ok3hu5kg4bqyTuG7nOG6oEXhu5nhu7VzReG7mU3hurTDlcONReG6suG7meG7mk7hu5zhuqBF4buZ4buzw4LhurBF4buZS3Js4buZw7pF4bq04buZ4bq0w5Xhu4pF4bqy4buZTUnDguG7mcO94bq04butTeG7mUTDlcOMReG6suG7meG7s3Xhu5zhu5nhu5Z04buZ4bq04bq8w73hu5nDveG7jHLhu5lF4bq0dOG7mU1Lw5XDjUXhurJt4buZ4bu04bqu4buZ4bq0dUXhu5nDveG6tOG6ouG7mU3huqZF4bq04buZTUt1ReG6suG7mU1L4bqgRWzhu5lF4bq04buUReG6suG7mUXhu6XEkOG7meG6suG7r0Xhu5nhu7Xhu7Hhu5xs4buZTUvDlUnDveG7mUPhurTDguG7mUXhurLhurThuqjhu5lN4bqiTeG7mUXhurR04buZTUvDlcONReG6suG7mU3DguG6okXhu5nhurR0ReG6tOG7mUt04buZTMOJc01s4buZReG7p8SQ4buZeeG7p03hu5nhurTDiXRF4buZw73DukXhurThu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5nhu7Xhuq7hu5lD4bqsxKjhu5lN4bq0w43DguG7mcO94bq44buZecOCxIJF4buZxKjhurRzxKjhu5nhurLDgk/EqOG7meG7teG7iG3hu5lZ4bqgReG7mcO9dUXhurThu5nhu7Xhurhs4buZReG6tHThu5lNS8OVw41F4bqy4buZw73hu45F4bqy4buZw73hurThuqjhu5nhu7V1w4nhu5nhurLDgnPDieG7meG7lsOC4bqgReG7mXnhu4Thu5nEkOG7gEVs4buZ4bqyw4Jzw4nhu5nhu5bDguG6oEXhu5nDveG6tOG7jOG7mUXhurTDgsSCxJDhu5l5c8OJ4buZw71zw4nhu5lN4bqmReG6tOG7meG6tOG6pkXhurThu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5nhu5bhu6dF4bqy4buZ4bq04bq8w71s4buZecOK4buZTcOC4bqiTeG7mUXhurJy4buc4buZTUvDiUXhurLhu5l5TkbDguG7meG6tOG6vMO94buZ4bu14buvTuG7mU3DguG6oEXhu5nhu5Z04buZw73hurjhu5l5w4LEgkXhu5nEqOG6tHPEqOG7mUXhurThu6fDveG7mUXhurThu4ps4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5l5c8OJ4buZQ+G6rMSo4buZTeG6tMONw4Lhu5nhu7XhuqJF4buZxKjhurTDkuG7meG6tE7hu5xF4bq0beG7mSDhurLDiXTDguG7meG7lsOCxILDveG7meG7s07hu5zhu5lNS+G6puG7mUzhuqrhu5lM4buG4buZREnEqOG7meG6tOG6vMO9bOG7mUXhurR04buZTUvDlcONReG6suG7mcO94bq6ReG7mcO94bq0T+G7mU1L4bq8ReG6suG7mU1Jw4Lhu5nDveG7gEXhurLhu5lNc8O94buZxKjhurThurpF4bqybOG7mcO94bq04buGReG6suG7meG7s+G6rMO94bq04buZecSCReG6tOG7mcOdMOG6uyHhu7It4buXcWzhu5nhu5zhuqBO4buZw73hu69ObOG7meG6ssOCc8OJ4buZ4buWw4LhuqBFbOG7mUXhurThu7FF4buZ4buWw4LhuqBFbOG7meG6tOG6vMO94buZTMOCReG6tOG7mcO94bq04butxKjhu5nhurR0ReG6tOG7mUXhurLhurTDguG6oMSQ4buZSk7hu5zhu5nhu7XhuqxF4bq04buZ4bujW+G7mcO94buMcuG7mVnhu4Thu5nhur/hu5lN4bqia+G7mU3DguG6okXhu5nhurR0ReG6tOG7mU1GReG6suG7meG7lsSC4buZTMOCReG6tOG7mU3DiXRF4buZTUvDlcONReG6smzhu5lD4bq0TuG7mXlzReG7mU1LT2zhu5lEScSo4buZ4bq04bq8w71s4buZw73hu4BF4bqy4buZTUvhuqZF4bq04buZ4buWxILhu5lMw4JF4bq0bOG7mcSo4bq0TkXhu5lN4bq0TuG7hsO94buZQ+G6tOG7mOG7mU1Lw5NF4bqybOG7mcSQTnLhu5lM4bunxJDhu5lN4bq04bqgxJDhu5nEkHPhu5zhu5nhu7XDieG7mU3hurThu7FF4buZReG6tMOCxIJNbOG7meG7mnThu5nEqOG6tOG6ukXhurJs4buZ4buzTkXhurLhu5nhu7PhuqzDveG6tOG7mUxzTeG7mUPhurROd0Xhu5NtbW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DonXDguG7mcOiS8OVw41F4bqy4buZw6Iuw53hurXhu5nhu7Lhu7FF4buZTeG7hMO94buZReG7hMOC4buZTUtP4buZ4bq0TuG7nMSCReG7meG6t05yReG7meG6tUhFbOG7mUxyTuG7mcOi4bqiTeG7mSDhurJO4buc4bqgReG7meG7tXNF4buZIOG6tOG7scSQ4buZ4buy4buvRWzhu5nDvcOTReG6suG7meG7lknDguG7mUXhurTDgsSCxJDhu5nhu5bDkuG7meG7s07hu5zhu5lNS+G6puG7mUzhuqrhu5lM4buG4buZREnEqOG7meG6tOG6vMO9bOG7mUXhurR04buZTUvDlcONReG6suG7mcO94bq6ReG7mcO94bq0T+G7mU1L4bq8ReG6suG7mU1Jw4Lhu5nDveG7gEXhurLhu5lNc8O94buZxKjhurThurpF4bqybOG7mcO94bq04buGReG6suG7meG7s+G6rMO94bq04buZw50w4bq7IeG7si3hu5dxbOG7meG7tcO6xJDhu5l5w7rDieG7mXJF4buZTcOJdEXhu5nDveG6tMOJ4buZw71zReG7mXnhu4Rs4buZ4bqyw4Jzw4nhu5nhu5bDguG6oEXhu5nhu5Z04buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq0beG7mS7DgsSCTuG7mU1Lw5Xhu4pF4bqy4buZIOG6sk7hu5zhurBF4buZw6LhurRyReG6tOG7mVnhuqZF4bq04buZw73hurTDieG7mXnDguG6ok1q4buZIOG6tHThu5lNS8OVw41F4bqy4buZw73hurjhu5lw4buZREnEqOG7meG6tOG6vMO94buZ4buWScOC4buZxqHhu53hu5Xhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurRt4buZw6JL4buK4buZRHXDguG7meG7s3Xhu5zhu5nhu5Z04buZ4bq04bq8w73hu5lMck7hu5lD4bue4buZReG6suG6tOG6qOG7mcOi4bqiTeG7mSDhurJO4buc4bqgReG7meG7tXNF4buZIOG6tOG7scSQ4buZ4buy4buvReG7mcah4buVxqHGoeG7mUXhurR04buZTUvDlcONReG6suG7mU3DguG6osSo4buZTcOSw73hu5nhu7V34buc4buZxJB1ReG6tOG7mU1O4buc4bqgReG7mU1LTuG7nMODRWzhu5nhurTDlUlF4bqy4buZ4buzeEXhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5lN4bq04buSw73hu5nhurTDgsSCReG7mcO9c8O94buZecOCxIJF4buZxKjhurRzxKjhu5nEqOG6tOG6ukXhurJs4buZw73hurThu4ZF4bqy4buZ4buz4bqsw73hurThu5nDnTDhursh4buyLeG7l3Fs4buZ4bqyw4Lhu5Thu5nhurLhuqZF4buZ4buWxILhu5lMw4JF4bq04buZQ+G6tE7hu5l5c0Xhu5lNS0/hu5nhu5Z04buZREnEqOG7meG6tOG6vMO9a+G7mcO94bq04bqo4buZ4bu1dcOJ4buZReG6tOG7sUXhu5nhu5bDguG6oEXhu5nhu5zhu5lN4bqibOG7meG6ssOCc8OJ4buZ4buWw4LhuqBF4buZw73hurThu4zhu5lF4bq0w4LEgsSQbOG7mcSo4bq04buGw4Lhu5nhurTDjMSo4buZ4bua4buY4buZROG7ouG7mUPhuqzEqOG7mU3hurTDjcOC4buZw71zw73hu5lN4bqmReG6tOG7meG6tE7hu4ZF4bqy4buZRMOC4bqgReG7mUpOckXhu5nhu7XhuqJF4buZTMOUw73hu5lD4bq0w4rhu7fhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurRtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6LhurThu7fDieG7mXlzw4nhu5nDvXPDieG7mcO94buMcuG7meG6seG6tOG6ukXhurLhu5ksw4Jzw4nhu5nhu7PDksO94buZ4buWdOG7meG7tHTDieG7mU11w4nhu5lvLOG7suG7ieG7tMOiw7Phu5nhurdOckXhu5nhurVIRWzhu5lMck7hu5nDouG6ok3hu5kg4bq04buxxJDhu5nhu7Lhu69F4buZxqHhu5XGocahbOG7mU1L4bqgReG7meG7teG6rHLhu5l5dEXhu5nhurRO4bucxIJF4buZQ+G6tOG7gEXhurLhu5nDveG6uOG7mU3huqZF4bq04buZTUt1ReG6suG7meG6tOG6vMO94buZTMOCReG6tOG7mXnDiuG7meG6tOG6vMO9beG7mcOd4buAReG6suG7mU1zw73hu5nEqOG6tOG6ukXhurJs4buZw73hurThu4ZF4bqy4buZ4buz4bqsw73hurThu5nDnTDhursh4buyLeG7l3Hhu5nhu7XDlcOMw73hu5nDvXPDveG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5nhurThurzDveG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZReG6suG6tMOC4bqgxJDhu5lNT8O9beG7mTZF4bqy4buZXeG6oOG7mS5O4buc4buZLnRs4buZw6JLw5Xhu4pF4bqy4buZxKjhurThurpF4bqy4buZLOG7suG7ieG7tMOi4buZ4bq0TuG7nMSCReG7mUPhurThu6lF4bqy4buZ4bu14bqsReG6tGrhu5nDokvDlUnDveG7mcOi4bqiTeG7mSDhurJO4buc4bqgReG7meG7tXNFbOG7meG6seG6tOG6ukXhurLhu5ks4buy4buJ4bu0w6Lhu5nhu7XDueG7mcO94bq04bqo4buZ4bu1dcOJ4buZw71zw73hu5lF4bq0dOG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5lN4bq04buSw73hu5nhurTDgsSCReG7mU3hu4ZN4buZw73hu4BF4bqy4buZTXPDveG7mUZF4buZ4bu14bqsReG6tOG7mUzhuqrhu5lM4buG4buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZTHJO4buZTeG6ok1s4buZw73hu45F4bqy4buZReG6tMOV4buZxKjhurThu4bDguG7meG6tMOMxKjhu5nhu5ZJw4Lhu5nDveG6tOG6pEXhurThu5lKTuG7nMODReG7meG7teG6rHLhu5nEqOG6tMOVSEXhurLhu5nhu5Z2ReG7meG7teG7hEXhurLhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5lNS+G7iuG7mUR1w4Lhu5lEScSo4buZ4bq04bq8w71t4buZIOG6tOG7lEXhurLhu5lNS8OVw41F4bqy4buZ4bq0w4zEqOG7meG6tOG6vMO94buZTMOCReG6tOG7mcO94bq0w5Vy4buZTUvhu4rhu5lEdcOC4buZREnEqOG7meG7s8OJ4buZ4buc4bqiTuG7mU3hu4bhu5nDveG6tOG7jOG7mUpOckVs4buZ4bqyw4Jzw4nhu5nhu5bDguG6oEXhu5nhu7XhuqJF4buZTXZF4buZ4bqyw4Jy4buZ4bu14bqmReG6tOG7mU3huqbEkOG7meG6tMOC4bquTuG7meG6tMOJdEXhu5nDvcO6ReG6tOG7meG7teG6ruG7mcO94bq44buZecOCxIJF4buZxKjhurRzxKjhu5nhu5Z2ReG7meG7teG7hEXhurJs4buZ4bqyw4JPxKjhu5nhu7Xhu4jhu5nDvXPDveG7meG7t8SQbeG7mcOdw5NF4bqy4buZ4buWScOC4buZ4bu14bq4bOG7meG6seG6tOG6ukXhurLhu5ks4buy4buJ4bu0w6Lhu5nDveG6tOG6qOG7meG7tXXDieG7mcO9c8O94buZTUvDlcONReG6suG7meG6tOG6vMO94buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5lF4bqy4bq0w4LhuqDEkOG7mU1Pw73hu5nDveG7gEXhurLhu5lNc8O94buZxKjhurThurpF4bqybOG7mcO94bq04buGReG6suG7meG7s+G6rMO94bq04buZw50w4bq7IeG7si3hu5dxa+G7mcO9c8O94buZSk7hu5zhu5nhu7XhuqxF4bq04buZ4buWw4Phu5lyReG7mU3DiXRF4buZ4buWxILhu5lMw4JF4bq04buZTeG6tOG7ksO94buZxKjhurR3xJDhu5lNdcOC4buZw71zw73hu5l54bqixKjhu5nhu6VF4buZTXbEqOG7mU3hurThuq5s4buZTXXDguG7mcO9c8O94buZTUvDlcONReG6suG7mUXhu4TDguG7mU1LT2zhu5l5c0Xhu5lNS09tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k03hu7fhu5pNLXJEw4LhurJFauG7mcO94bu3RU3hu7dLa+G7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDgsOd4bu3RU3hu7dL4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8agw4Lhu7NN4bq0auG7meG7oeG7leG7lcSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu53hu5vhu5fEqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHGoeG7leG7oS/GoeG7l+G7oeG7s+G7n+G7l+G7n+G7m+G7lcah4bubTXFwcHBwROG7lW1CxKjhurLEqUtp4buj4bub4buj4buT4buZckRNaeG7k8Odc8O94buZ4bq0TuG7nMSCReG7mcSQw4LDg0Xhu5lFT8OC4buZw73hurRP4buZTUvhurxF4bqy4buZxKjhurThurpF4bqy4buZ4buz4bqsw73hurRs4buZQ+G6tOG7p8O94buZxKjhurTDksO94buZTeG6pkXhurThu5lNS3VF4bqy4buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZecOK4buZ4bq04bq8w73hu5lMck7hu5lN4bqiTeG7k+G7mcagw4Lhu7NN4bq0aeG7k+G7oeG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu53hu5vhu5fhu5Phu5kv4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8Sow51yxKhNw4LDiUXhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTTeG7t+G7mk0tckTDguG6skVq4buZw73hu7dFTeG7t0tr4buT4buNw6JLw5XDjUXhurLhu5nhurHhurRG4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5nhu7Phu7FF4buZTeG7hMO94buZeXNF4buZTUtP4buZw6Iuw53hurXhu5kgcuG7mSLDqMOJ4buZTUtyw4nhu5lKTnThu5nDouG6ok3hu5kg4bq04buxxJDhu5nhu7Lhu69F4buZxqHhu5XGocah4buZw73hurTDieG7meG6tOG6vMO94buZTMOCReG6tOG7mcO94bq44buZ4bq0w4l0ReG7mcO9w7pF4bq04buZ4bu1xrDDveG7mXnDgsSCTeG7mUPhurThurjhu5lD4bq04bulRWzhu5nhu7Xhuq7hu5nDvXPDveG7meG7t8SQ4buZRkXhu5nhu7XhuqxF4bq04buZw71O4buEw73hu5lM4buGReG6suG7meG6suG6uMSo4buZxKjhurThu69F4buZQ+G6tOG7p8O94buZxKjhurTDksO94buZTeG6pkXhurThu5lNS3VF4bqy4buZecOK4buZ4bq04bq8w73hu5lMck7hu5lN4bqiTW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DonXDguG7meG6tE7hu5zEgkXhu5ldckXhurLhu5nDneG6tHNF4bq0bOG7mUxyTuG7mcOi4bqiTeG7mSDhurJO4buc4bqgReG7meG7tXNF4buZIOG6tOG7scSQ4buZ4buy4buvReG7mcah4buVxqHGoWzhu5nDvcOTReG6suG7meG7lknDguG7meG7lsOCxILDveG7meG7s07hu5zhu5lNS+G6puG7mUzhuqrhu5lM4buG4buZREnEqOG7meG6tOG6vMO9bOG7mUPhurThu6fDveG7mcSo4bq0w5LDveG7mU3huqZF4bq04buZTUt1ReG6suG7meG6tOG6vMO94buZTMOCReG6tOG7mXnDiuG7meG6tOG6vMO94buZTHJO4buZTeG6ok1s4buZ4bqx4bq04bq6ReG6suG7mSzhu7Lhu4nhu7TDouG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nDveG6tOG6qOG7meG7tXXDieG7mcO9c8O94buZReG6tHThu5lNS8OVw41F4bqy4buZ4buW4buQcuG7mcO94bq04buM4buZ4bu14buEReG6suG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ+G6tHLDguG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZQ+G6ouG7meG6tMOJdcO94bq04buZReG7pcSQ4buZ4bq04bq8w71s4buZ4buW4buQcuG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZw71zw73hu5l5w4LEgkXhu5nEqOG6tHPEqOG7mcSo4bq04bq6ReG6smzhu5nDveG6tOG7hkXhurLhu5nhu7PhuqzDveG6tOG7mcOdMOG6uyHhu7It4buXcW3hu5nDouG6tOG7t8OJ4buZ4buAReG6suG7mcOdcsOJ4buZWXPhu5nDneG6tOG7sU5s4buZ4bqx4bq04bq44buZTUvDleG7ikXhurLhu5nhurHhurThurpF4bqy4buZLOG7suG7ieG7tMOi4buZ4bq0TuG7nMSCRWrhu5nigJwg4bqiTuG7mU1Lw5VJw73hu5nhu7Xhu7Hhu5zhu5lN4bqmReG6tOG7mU1LdUXhurLhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5l5w4rhu5nhurThurzDveG7mUxyTuG7mU3huqJN4buZ4buzw4LhurBF4buZS3Lhu5lF4bq0w4LDg05s4buZTeG6tOG6puG7mUVy4buc4buZTMOJReG6suG7mUzDiUXhurLhu5nhu5ZJw4Lhu5nhu5bDgsSCw73hu5lNRuG7mcO94bq0w5TDveG7meG7s3Xhu5zhu5nhurThurzDvWzhu5nEqOG6tOG6ukXhurLhu5nDveG6tOG7hkXhurLhu5nhu7PhuqzDveG6tGzhu5nhu5bDgsSCw73hu5nhu7XDusSQ4buZecO6w4nhu5nhu7NO4buc4buZTUvhuqbhu5lM4bqq4buZTOG7huG7mURJxKjhu5nhu7XDlcOMw73hu5nDveG6tE9F4bqy4buZTeG7gMOC4buZ4bu1xrDDveG7mXnDgsSCTeG7mcO94bq0T+G7mU1L4bq8ReG6smzhu5lF4bq04butTeG7mUR04buZ4bu14buGw4Lhu5nhu5ZJw4Lhu5nDvXPDveG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5nhu4rhu5nhu5bDk0XhurLhu5lM4buxTmzhu5nhu5bDk0XhurLhu5nhu5pybeG7mSDhu6XEkOG7meG6tOG6vMO94buZxqHhu5XGoeG7l+G7mS3hu5nGoeG7lcahxqFs4buZ4bq0TuG7nMSCReG7mV1yReG6suG7mcOd4bq0c0XhurThu5nDveG6uOG7meG6suG7r0Xhu5nhu5fhu5dt4buhceG7leG7meG6tOG6vMO94buZTMOCReG6tG3hu5kg4bqycuG7nOG7mU1Lw4lF4bqy4buZReG6snThu5zhu5nhurThurzDveG7meG7teG7r07hu5lNw4LhuqBF4buZTHJO4buZTeG6ok3hu5lv4buhLcahw7Ns4buZTVDhu5lExILhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5nhu7XhuqJF4buZTUvDlcONReG6suG7meG7iuG7mXl2w73hu5nhurThurzDveG7mcSo4bq0RuG7mU3hurThu4BF4bqy4buZ4bu1dU3hu5lx4bujw6xs4buZTOG7huG7mcO94bq6ReG7mUR1w4Lhu5lN4bq0TuG7hMO94buZ4buzw4LEgkXhu5nDvXPDveG6tOG7mUThu5zhu5nEqOG6tOG6ukXhurJs4buZw73hurThu4ZF4bqy4buZ4buz4bqsw73hurThu5nDnTDhursh4buyLeG7l3Ft4buZ4bu04buGw4Lhu5nhu5ZJw4Lhu5l5dsO94buZ4bq04bq8w73hu5nEkOG7r8SQ4buZRcOJRWzhu5nhurHhurThurpF4bqy4buZLOG7suG7ieG7tMOi4buZ4bq0TuG7nMSCReG7meG7tcO54buZw73hurThuqjhu5nhu7V1w4nhu5nDvXPDveG7mUXhurR04buZTUvDlcONReG6suG7meG7lnZF4buZ4bu14buEReG6suG7mcSo4bq0w5Lhu5nhurRO4bucReG6tOG7meG7tcOVcuG7mU1Lw4Hhu5nhu7XhuqJF4buZTUvDlcONReG6sm3hu5ldckXhurLhu5nDneG6tHNF4bq04buZw73hu45F4bqy4buZ4buc4bqgTuG7mcO94buvTuG7mcO9c8O94buZReG6tHThu5lNS8OVw41F4bqy4buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7mcO9c8O94buZxKjhurTDlUhF4bqy4buZc0Vs4buZQ+G6rMO94bq04buZecO6ReG7mcOUReG6suG7mcSo4bq04bq44buZTUvDiUXhurLhu5lNS8OVw41F4bqy4buZ4bq0w4zEqOG7meG7s+G6rMO94bq04buZecSCReG6tOG7mcOdMOG6uyHhu7It4buXceG7mUPhu7nDieG7meG7s3TDgmzhu5lF4bq0xanEkOG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZTeG6tHRF4bq04buZw73hu4BF4bqy4buZ4oCcxJDDksO94buZTcOC4bqgTuG7mUPhu7nEqOKAneG7meG7luG7kHLhu5nEqOG6tOG6ukXhurJs4buZw73hurThu4ZF4bqy4buZ4buz4bqsw73hurThu5nhurTDgsSCTuG7mUpOw7ps4buZ4buW4buQcuG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ+G6tHLDguG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZTeG6tOG7p0XhurLhu5lEw4zDguG7mcO9c8O94buZReG6tMOCxILEkOG7meG7lsOS4buZReG7pcSQ4buZ4bq04bq8w73igJ1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNNkXhurLhu5kg4bqyTuG7nOG6sEXhu5nhurvhu6VF4buZ4buy4bqqReG6tGzhu5nhurHhurThurjhu5ksw4JzxJDhu5nhu7Xhu4bDveG7meG6teG7iuG7mSzhu7Lhu4nhu7TDomzhu5nDveG6tMOJ4buZecOC4bqiTWrhu5nhurVyTuG7mcOi4bqiTeG7mSDhurJO4buc4bqgReG7meG7tXNF4buZIOG6tOG7scSQ4buZ4buy4buvReG7mcah4buVxqHGoWzhu5lF4bqyw4l0w4Lhu5nhu5bDgsSCw73hu5nhu7NO4buc4buZTUvhuqbhu5lM4bqq4buZTOG7huG7mURJxKjhu5nhurThurzDvWzhu5nhurR1ReG7mcO94bq04bqi4buZTeG7hsOC4buZ4bu1cuG7mcO9c8O94buZTUvDlcONReG6suG7meG6tMOMxKjhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5l5w4rhu5nhurThurzDvWzhu5nDvXPDveG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nEkMOCw4NF4buZRU/DguG7meG7tcO54buZ4buWdOG7meG7tXJF4bqy4buZTUvDguG6rkXhu5lD4bq0csOC4buZReG6tMOCw4NO4buZecOCxIJF4buZxKjhurRzxKjhu5lN4bulReG6suG7mcO9w5XDjUXhurLhu5nDveG7gEXhurLhu5lNc8O94buZxKjhurThurpF4bqybOG7mcO94bq04buGReG6suG7meG7s+G6rMO94bq04buZw50w4bq7IeG7si3hu5dxbeG7meG7tOG7hsOC4buZ4buWScOC4buZReG6tMOCxILEkOG7meG7lsOS4buZ4buzTuG7nOG7mU1L4bqm4buZTOG6quG7mUzhu4bhu5lEScSo4buZ4bq04bq8w71s4buZ4bq14buK4buZLOG7suG7ieG7tMOi4buZ4bu1w7nhu5nDveG6tOG6qOG7meG7tXXDieG7mcO9c8O94buZTUvDlcONReG6suG7mcOiLuG6scOibOG7mcSo4bq04bq6ReG6suG7mSzhu7Lhu4nhu7TDouG7mcO9c8O94buZ4bq0TuG7nMSCReG7mcSo4bq04buGw4Lhu5nhurTDjMSo4buZ4buWScOC4buZxKjhurThurpF4bqybOG7mXlyReG7mUTDguG6oEXhu5lKTnJF4buZ4buWdOG7mcO94bq04bqkReG6tOG7mUpO4bucw4NF4buZ4bu14bqscuG7mcSo4bq0w5VIReG6suG7mcO94butxKjhu5nEqOG6tHNN4buZQ+G6rMSo4buZTeG6tMONw4Lhu5nDveG6tOG6ouG7meG7teG7hGzhu5nDveG6tOG6pEXhurThu5lMc8O94bq04buZ4bq0R+G7mU1Lw4zhu5nDveG6tMOJ4buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq0bOG7meG6ssOCT8So4buZw71zw73hu5nhu7fEkOG7meG6ssOCw7rEkOG7mXlJTeG7mUPhurThurjhu5lD4bq04bulReG7meG7teG6ruG7mU3DguG6osSo4buZTcOSw73hu5nhu7XhuqJF4buZTUvDlcONReG6smvhu5lD4bq0TuG7nOG6okXhu5lD4bq04bqkw73hurThu5nDvXPDveG7mUXhurR04buZTUvDlcONReG6suG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZ4buaw7nhu5nhurThu4TDguG7meG6tOG6uHLhu5nDveG6tMOCcuG7mUPhurThurjhu5nhu5ZJw4Lhu5nDvXPDveG7meG7t8SQ4buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZw73hurjhu5nhurTDiXRF4buZw73DukXhurThu5nhu7XGsMO94buZecOCxIJN4buZQ+G6tOG6uOG7mUPhurThu6VF4buZTUvDlUnDveG7mUPhurTDguG7mUXhurLhurThuqjhu5lN4bqiTW1tbeG7meG7tOG7hsOC4buZ4buWScOC4buZTUvDlcONReG6suG7meG6tMOMxKjhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5nDveG6uOG7meG7ouG7meG7teG6rEXhurThu5lF4bqy4bq04bqo4buZ4bq04bq8w73hu5nhu5bhuqbhu5nhurThurzDveG7mUThu5LDveG7meG7nOG6ok7hu5lD4bu5xJBs4buZ4bq14buK4buZLOG7suG7ieG7tMOi4buZ4buc4bqgTuG7mcO94buvTuG7mcO9c8O94buZReG6tHThu5lNS8OVw41F4bqy4buZROG6oEXhu5nhu7NyReG6tOG7mUxzw73hurThu5lN4bq04bu3w4nhu5nhu7Phur7Dgmzhu5nhu7Xhu4RF4bqy4buZ4buWw4LhuqBFbOG7mU1O4buc4bqgReG7mU1LTuG7nMODReG7meG7lnThu5nEqOG6tMOS4buZ4bu1dcOJ4buZeUbhu5lMTkXhurLhu5lDw4LhuqJF4buZTeG6tMOUw73hu5nDveG6tMOJ4buZw71zw73hu5nhu7fEkG3hu5nDokvDiUXhurLhu5nDveG7gEXhurLhu5lNc8O94buZxKjhurThurpF4bqybOG7mcO94bq04buGReG6suG7meG7s+G6rMO94bq04buZw50w4bq7IeG7si3hu5dxbOG7meG6teG7iuG7mSzhu7Lhu4nhu7TDouG7meG7nOG6oE7hu5nDveG7r07hu5nDvXPDveG7mcSo4bq04bq6ReG6suG7mSzhu7Lhu4nhu7TDouG7mU3DguG6osSo4buZTcOSw73hu5nDveG6tOG6qOG7meG7tXXDieG7mcO9c8O94buZTUvDlcONReG6suG7mUPhurThu4BF4bqy4buZw73hurThu4zhu5lKTnJFbOG7mURI4buZRHRs4buZTUtyReG6tOG7mU3hurThu4zhu5lNdkXhu5nhu7PDkkXhurLhu5lN4buGTeG7mU3hurTDjcOC4buZ4bqyw4JyReG7meG7teG6ruG7mU1G4buZw73hurTDlMO94buZ4buzdeG7nOG7meG7lnThu5nhurThurzDveG7meG7tcO6xJDhu5l5w7rDieG7mcO94bq04butTeG7mUTDlcOMReG6smzhu5nhurTDgsSCTuG7mUpOw7pr4buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7mUPhuqzDveG6tOG7mXnDukXhu5lM4burReG7mUx0ReG6suG7mU3hurThuqTDveG6tOG7mcOUReG6suG7meG7lknDguG7mcSQ4bq8w4Lhu5lN4bqmReG6tOG7meG6tE7hu4ZF4bqy4buZ4buz4bqsw73hurThu5l5xIJF4bq0a+G7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZReG6suG6tMOC4bqgxJDhu5nDvXPDveG7mUpO4buc4buZ4bu14bqsReG6tOG7meG7lsOD4buZckXhu5lNw4l0ReG7meG7lsSC4buZTMOCReG6tOG7mU3hurThu5LDveG7mcSo4bq0d8SQ4buZTXXDguG7mcO9c8O94buZeeG6osSo4buZ4bulReG7mU12xKjhu5lN4bq04bqubOG7mU3hurTDlcONReG6suG7meG7mk7hu5zhuqBF4buZ4buWxILhu5lMw4JF4bq04buZxJDhu4DDguG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5lEScSo4buZ4bq04bq8w71s4buZ4bu1xrDDveG7mXnDgsSCTeG7mUR04buZw71zw73hu5lNS8OVw41F4bqy4buZReG7hMOC4buZTUtPbOG7mXlzReG7mU1LT2vhu5lN4bulReG6suG7mcO9w5XDjUXhurLhu5nDveG7gEXhurLhu5lNc8O94buZ4buc4buZTeG6ouG7meG6tOG6vMO94buZ4bu1w5XDjUXhurJs4buZ4buWdOG7meG7lsSC4buZTMOCReG6tOG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5nhurThurzDveG7mU3hurThu7fDieG7mUpO4buc4buZ4bu14bqsReG6tG1tbeG7meG7luG6puG7mcSQw5LDveG7mU3DguG6oE7hu5lyReG7mU3DiXRF4buZ4bu14bqu4buZ4buzdeG7nOG7mU3hu4ZNbOG7meG6tOG6vMO94buZTeG7hk1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoUk5N4bq0w4lL4buT4buNWXTDguG7meG7lnThu5nDukXhurRq4buZw6pO4buxReG7mVJF4bq0w7IvxKjhu40=

Bài và ảnh: Xuân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]