(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác PBGDPL đã đạt nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực. Theo đó, thể chế, chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ với văn bản có giá trị pháp lý cao nhất là Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản hướng dẫn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đổi mới phương thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác PBGDPL đã đạt nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực. Theo đó, thể chế, chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ với văn bản có giá trị pháp lý cao nhất là Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản hướng dẫn.

Sở Tư pháp Thanh Hóa là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch PBGDPL và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành; theo dõi, hướng dẫn công tác PBGDPL tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Nông Cống tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho thanh niên.

Đến nay, Sở Tư pháp đã trình ban hành và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch PBGDPL trung hạn, dài hạn để tập trung nguồn lực với nhiều giải pháp nhằm tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn, lĩnh vực đặc thù; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021, trong đó tham mưu các quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện các đề án; tham mưu ban hành các kế hoạch triển khai, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới được ban hành; tăng cường phối hợp, lồng ghép qua ký kết, thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành khác hội thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, xây dựng tin bài, phóng sự trên báo, đài...; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và điều kiện đặc thù, ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; đề xuất giải pháp củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Chính vì thế mà công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển.

Tuy vậy, hiệu quả công tác PBGDPL chưa rõ nét, chưa tạo được chuyển biến rõ rệt trong ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; thiếu thường xuyên, liên tục và rộng khắp; có nơi chưa khắc phục được tính hình thức, phong trào; cách thức tuyên truyền, PBGDPL còn dàn trải, thậm chí phân tán nguồn lực, chậm đổi mới để phù hợp với nội dung, tính chất của đối tượng, địa bàn; mới chú trọng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, chưa thật quan tâm nhiều đến người dân do thiếu nguồn lực bảo đảm; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù chưa được quan tâm đúng mức; việc xã hội hóa nguồn lực dành cho công tác PBGDPL chưa đạt kết quả cụ thể, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL tuy được quan tâm hơn nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; còn nhiều địa phương kinh phí cấp cho PBGDPL rất thấp.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã áp dụng nhiều giải pháp để tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, PBGDPL, từ chỉ đạo, điều hành đến hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, biên soạn, phát hành tài liệu PBGDPL; ứng dụng công nghệ thông tin; lập kế hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL; tổ chức nhiều cuộc thi tạo sức lan tỏa, thu hút sự vào cuộc của các ngành, các cấp... nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống.

Bảo Anh


Bảo Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]