(vhds.baothanhhoa.vn) - Sở Tư pháp Thanh Hoá được thành lập ngày 17/5/1983 theo Quyết định số 326 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong suốt chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, với sự cố gắng và quyết tâm cao, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Sở đã từng bước vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sở Tư pháp Thanh Hóa: 35 năm xây dựng và phát triển

Sở Tư pháp Thanh Hoá được thành lập ngày 17/5/1983 theo Quyết định số 326 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong suốt chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, với sự cố gắng và quyết tâm cao, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Sở đã từng bước vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh.

Thời kỳ đầu mới được thành lập, Sở Tư pháp được giao 6 nhiệm vụ, đến nay đã được giao 34 nhiệm vụ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của Sở cũng được tăng cường củng cố và phát triển. Trên mỗi chặng đường phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức Sở Tư pháp Thanh Hóa luôn xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, cùng đồng lòng, hợp sức phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về kinh tế văn hoá, xã hội trong từng giai đoạn phát triển của tỉnh nhà.

Với tinh thần chủ động và tích cực vượt khó, Sở Tư pháp đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tiến hành triển khai đồng bộ các mặt công tác. Nhiều giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá, huy động mọi nguồn lực để triển khai các lĩnh vực công tác trọng tâm, các nhiệm vụ công tác mới đã đạt nhiều kết quả. Từ đó, ngày càng khẳng định và củng cố vị thế, vai trò của công tác tư pháp trong công tác tham mưu về pháp luật cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh.

Những thành tích mà Sở Tư pháp đạt được thể hiện trước hết trong công tác tham mưu cho tỉnh về xây dựng thể chế. Cụ thể là ban hành cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phục vụ cho các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH. Sở đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp soạn thảo, thẩm định và tham gia đóng góp ý kiến cho hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật để trình HĐND và UBND tỉnh ban hành. Trong đó có nhiều văn bản về thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Đặc biệt, Sở đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; tham mưu về mặt pháp lý giúp UBND tỉnh giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc pháp luật, các tranh chấp, các vấn đề cấp bách, bức xúc liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như: Tranh chấp đất đai, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng...

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng được Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo triển khai, mỗi năm, đã tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra gần 200.000 văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành... Qua đó, đã kịp thời đề xuất UBND tỉnh huỷ bỏ, bãi bỏ các văn bản trái pháp luật, không phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ cho đầu tư phát triển, nhất là trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh doanh của tỉnh.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, ngày càng hướng mạnh về cơ sở. Cùng với việc chú trọng tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành và triển khai các Đề án, chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Sở Tư pháp cũng là đơn vị xung kích đi đầu với nhiều đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư pháp như: tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, triển khai đề án về nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản; đề án về công tác hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân miền núi, miền biển. Ứng dụng công nghệ thông tin theo mô hình “kiềng ba chân” trong cấp phiếu Lý lịch tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành...

Sở Tư pháp Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước năm 2016.

Bên cạnh đó, các mặt công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, thừa phát lại, lý lịch tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trợ giúp pháp lý... đều có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả cao cả về bề rộng và chiều sâu, như công tác xã hội hóa lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản là một trong những tỉnh đứng tốp đầu trong thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, góp phần phụ vụ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2016 Sở Tư pháp Thanh Hóa đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Liên tục từ năm 2015 đến nay, được Bộ Tư pháp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, UBND tỉnh xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2013, năm 2017, Sở đã được Bộ Tư pháp tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tư pháp. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực để tiếp tục triển khai tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản pháp luật phục vụ cho phát triển KT-XH của địa phương, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản và công tác tư vấn pháp luật trong thu hút đất, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư; tập trungtheo dõi tình hình thi hành pháp luật; đổi mới cách thức, mô hình, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tiếp tục xã hội hóa gắn với quản lý chặt chẽ tổ chức và hoạt động luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt chương trình hỗ trợ pháp lý, tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp;đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành...

Chặng đường 35 năm đã đi qua, nhìn lại những kết quả đạt được của Sở Tư pháp Thanh Hóa để thấy rõ hơn sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Bùi Đình Sơn (Giám đốc Sở Tư pháp)


Bùi Đình Sơn (Giám đốc Sở Tư pháp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]