Thông báo tìm người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp xe mô tô, xe máy bị tạm giữ quá hạn

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo tìm người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp xe mô tô, xe máy bị tạm giữ quá hạn

Từ 31/8/2016 đến 06/4/2019, Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa tạm giữ 54 xe mô tô, xe máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người vi phạm, người sử dụng hợp pháp không đến nhận hoặc đến xử lý nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.

Công an huyện Lang Chánh thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người vi phạm, người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, xe gắn máy,mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp đến tại Công an huyện Lang Chánh, địa chỉ khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, điện thoại02373.874.003 để liên hệ giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở Công an huyện, nếu chủ sở hữu hợp pháp, người vi phạm không đến giải quyết thì Công an huyện ra quyết định tịch thu và làm thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Danh sách phương tiện

TT

Họ và tên

Địa chỉ

BKS

Số máy, số khung

Nhãn hiệu

Số loại

Mầu sơn

Thời gian vi phạm

01

Lương Văn Thúy

Tam Văn, Lang Chánh, Thanh Hóa

30X2-3847

VDCZSYS2F00002446

RNDWCH0ND61602446

Xanh

31/8/2016

02

Hà Văn Đức

TT Lang Chánh, Thanh Hóa

36H8-6626

5SD151874

5SD151874

YAMAHA

Đỏ

22/11/2016

03

Lê Văn Dương

Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa

36R7-0034

VTT23TL1P52FMH023077

RRLKWCH1UMAXG23077

LXMOTO

Đen xám

14/12/2016

04

Phạm Văn Thông

Giao An, Lang Chánh,

Thanh Hóa

36P2-0069

YDMG150FMH106344

RLHVGH2Y58106344

ALISON

Đỏ

01/01/2017

05

36H2-1903

CPI150FMG011471

VREPCG0031D011471

CPI

Nâu

04/01/2017

06

36H1-010.20

VTT51JLIP52FMH000896

RRKWCH2UMAXW00896

110

Den xám

06/01/2017

07

Hà Văn Giáp

Tam Văn, Lang Chánh, Thanh Hóa

36P6-0790

16S1029362

RLCS15S109Y029362

YAMAHA

Tau rus

Đỏ đen

24/01/2017

08

36F7-9598

LC150FMG01105290

VDEPCG0051D005290

LONCIN

Nâu

02/02/2017

09

Bùi Văn Thiết

Mỹ Tân, Ngọc Lặc, Thanh hóa

36F2-0792

VPJL1P50FMH166577

VPJWH024PJ166577

SÙFAT

Đỏ

21/8/2017

10

Lê Văn Đông

Tân Phúc, Lang Chánh,

Thanh Hóa

37X6-3325

VMVT8BZ007424

9000724

ATTILA

Đen

24/12/2017

11

Lữ Văn Phụng

Tam Văn, Lang Chánh, Thanh Hóa

36H1-020.17

VMSACAH008392

RLGSC10GH9H008392

ELEGANT

SAC

Đen bạc

18/01/2018

12

36P1-5727

RWEDMIP50FMG5003679

RMEDC6FME6A003679

HENGE

Xanh

15/4/2018

13

36K2-2625

VTP504FM1073710

VFHDCG023TT073710

MẠESTY

Xanh

17/4/2018

14

36M8-9509

VDGZS152FMHN03001983

RNDWCH1ND61N01983

NAGAKI

Đỏ đen

18/4/2018

15

Lê Văn Ngọc

Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa

36M7-9415

VVCLC152FMH00002877

RMNWCHCMN5H002877

SPARI@

Đen

23/4/2018

16

36P3-1352

RMVOD1P52FMH713367

RMVWCH1MV71003367

SAKA

Đỏ đen

03/5/2018

17

36N9-3437

VTT29RL1P52FMH013146

RRKWCH1UM7XN13146

FERROLI

Đỏ đen

03/5/2018

18

16L6-2073

VMEVA2388558

RLGXA10CD5H368558

19

Lò Văn Thảo

Lâm Phú, Lang Chánh, Thanh Hóa

36H1-004.91

152FMT100006753

81B8Y3052587

CPI

110

Xanh

15/5/2018

20

Pa Hoài Nam

Yên Khương, Lang Chánh, Thanh Hóa

36M5-9258

VTT25JL1P52FMH001457

RRKWCH1UM7XJ01457

WAYMOTO

Đỏ đen

25/5/2018

21

36L5-5658

D625VD152FMHM01000132

RNDDCHNND51010132

MANGOSTIN

Đỏ đen

30/5/2018

22

Lữ Văn Vân

Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa

36F8-7922

150FMG01004235

VDEPLPG0031D004235

CPI

Nâu

31/5/2018

23

Lê Phi Cảnh

Trí Nang, Lang Chánh, Thanh Hóa

98F9-2728

LC152RH00416897

LLPXCHLLXY1075197

05/6/2018

24

Khổng Minh Cường

TT Lang Chánh, Thanh Hóa

VTT27JL1P52FMH011457

VPDDCC061P0105929

Den xám bạc

06/6/2018

25

Lê Trung Kiên

Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa

36Z4-0079

VMVDABH024456

RLGMC11HHAH024456

SYM

Đen xám

09/6/2018

26

36M2-1963

VLF1P52FMH360240793

RL8WCH8HY61020793

SKYGO

Đen

18/6/2018

27

36H1-002.18

VLT17JL1T52FMH003871

RRKWCH1UM7XA03871

ACUMEN

Đen

25/6/2018

28

36L1-9026

VMEM3G247031

RLGMA11BD4D247031

MOTOSTAR

Xanh

25/6/2018

29

Vi Văn Thiện

Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hóa

36N8-3061

VTH152FMH017024

RRHWCH4RH7AD17024

WAVE

Vàng đen

24/7/2018

30

36F7-9039

LC150FMG01105892

VDEPCG0051D005892

LONCIN

Nâu

22/7/2018

31

36P9-2977

VTT27JL1P52FMH005630

RRKWCHUM7Xl05630

TENDER

Xanh

27/7/2018

32

29P1-162.86

HC12E5220236

RLHHC1215DY220103

HONDA

Xanh

14/8/2018

33

36H3-6105

1P50FMG310693653

XCGL04Y0693653

WOLDWIDE

Nâu

21/8/2018

34

36L1-6171

VPF150FMG340004348

VPDDCC064PD404348

WAIT

Nâu

09/8/2018

35

36N8-7029

VMVA1LH506888

GLCMC11B118H506888

ANGEL

Đen

09/8/2018

36

Vi Văn Chương

Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hóa

36P7-9067

VUMYG150FMH187660

RL1WCHJUM7B187660

TAKEN

Đen xám

21/8/2018

37

Vi VĂn Đức

Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa

36P5-2537

VLF1P52FMH370105880

RNUWCHAUM7A105880

HUNDAX

Xanh

23/8/2018

38

36K1-0472

VTT1P52FMH008852

VTTWCH022TT008852

MẠESTY

Xanh

08/9/2018

39

Vi Văn Tâm

Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hóa

36P9-3363

VRGS1520FMHI004810

RNDWCH0ND91B04810

INTERNAL

Đở xám

09/9/2018

40

Pham Văn Ly

Đồng Lường, Lang Chánh, Thanh Hóa

36P1-8884

VTTRL1P50FMGN009257

RRKDCGOUM7XP09257

MIKADO

Đen

13/9/2018

41

36P9-6365

VZS152FMH419409

RLPDCHBOM8B002409

HOIVDATHAILA

Đỏ xám

13/9/2018

42

36P6-4541

VTTJL1P52FMHN043840

RRKWCHOUMAXP43840

TOXIC

Xanh đen

26/9/2018

43

36P4-5052

16S2035355

RLC16S208Y035354

YAMAHA

Đen

26/9/2018

44

36Z4-0575

VPR1P50FMG910113

RPRDCG2PJAA910113

SUÀT

Trắng

15/10/2018

45

Hà Văn Lương

TT Lang Chánh, Thanh Hóa

36H7-2601

HB119179

VDNFM90B4X119179

NEWANGELHI

Nâu

16/10/2018

46

VZS125FMH441341

RLPDCHCHY98001341

Nâu

21/10/2018

47

36H5-2634

1P50FMG3Y0190755

L13X0H301XCH200YA015252

HONLEI

Xanh

21/10/2018

48

Lê Phi Anh

TT Lang Chánh, Thanh Hóa

36M4-0545

RPTRS152FMH00059780

XM6H059780

HÂMDA

Đỏ đen

28/10/2018

49

Lê Văn Xum

TT Lang Chánh, Thanh Hóa

36F7-4897

LC150FMG0626531

MG1000000257

MANGOSTIN

Nâu

03/12/2018

50

Hà Đình Hợi

Tam Văn, Lang Chánh, Thanh hóa

36G5-059.70

JA39E0188723

RLHJA390XHY188643

HOIVIDA

Xanh

24/12/2018

51

Hà Văn Hạnh

TT Lang Chánh, Thanh Hóa

36P9-7055

VLF1P52FMH370222497

8HY71002497

SKYGO

Đỏ đen

11/2/2019

52

Nguyễn Văn Trường

Duy Hải, Duy Tiến, Hà Nam

89K3-0420

5C63044414

RLCS5C6307Y044414

27/3/2019

53

Phạm Văn Tình

Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa

36B2-302.41

31CA017500

RLCẢGCJ31C50CY015084

YAMAHA

Đen Vàng

27/3/2019

54

Lương Văn Thức

Tam Văn, Lang Chánh, Thanh Hóa

29N5-2461

LC150FML01676090

DCG5MN5B12

6/4/2019 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]