Khu vực châu Á đang phát triển sẽ vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ dù có giảm nhẹ trong năm 2019 và 2020, nhờ sự hỗ trợ của nhu cầu nội địa giúp đối trọng với môi trường căng thẳng thương mại toàn cầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDEg+G7kuG7hOG7uOG6tiLhurYt4bq24buZ4buSxJDhu5jhurbDo+G7llHhu5Lhurbhuq8q4buwUeG7kOG6tuG7iOG7uCnhurbhu7bhu7Lhu5bhurbEqEXhurbhu7bhurxR4buQ4bq24bu24buyKldR4buQ4bq2UMOJUeG7kuG6tlBOw4Av4buS4bq04bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFllSkThu4jhurDhuqDhu4fhu5Lhu7jhurYuOuG7iuG6tuG7iuG7kuG7hOG7uOG6tiLhurbEqERR4buQ4bq2WeG7ksSQ4bu24bq24bu24buy4buY4buOUeG6tuG7tE7hurYuw41R4bq24buI4bu4KeG6tuG7tuG7suG7luG6tsSoReG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7bhu7IqV1Hhu5DhurZQw4lR4buS4bq2UE7hurbhu4gj4bq24buKU+G6tuG7kOG7mOG6uFDhurZR4buSTOG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG6vFDhurbDguG6suG6tEPhurYuReG6tsOC4bqyw4LhurLhu7XhurZR4buS4buu4bq24bu0OuG6tuG7kuG7quG6tuG7tuG7slbhurbhu4okROG6tlHhu5Lhu7jhurbhu4pH4bu44bq2Ucav4buY4bq2xKjGoEThurbhu5Dhu5hAWeG6tsSo4bum4buY4bq24bu24buyVVHhu5DhurYu4bus4buY4bq2UOG7pOG7mOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bq24buK4bq8UeG7kOG6tuG7tuG7kuG7hlHhu5Dhurbhu7bhu5Iq4buwUeG7kOG6tlDDieG7mOG6tuG7tlJFUeG6tuG7ikfhu7jhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq24bu04buy4buK4but4bqwLy/hu4rhu4hR4bu3w4xEUuG7tuG7kkRR4buS4buSUkThu7cuUS/hu4hK4bu04bue4bu2UlkvUUoh4bu0L+G6tEPDgkIv4bqmQuG7iOG6rOG6tELhurLhurLhurLhurLhu7bhurThuqZDw4LhuqThuqzhu6DhurThu7fhu6JZ4buQ4bqw4bq2L+G6oMOAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqBd4bqvw6Phurbhu4g64bq2w4zEkFLhurbEqEXhurbhu7bhurxR4buQ4bq24bu24buyKldR4buQ4bq24bue4buS4bu44bq2Ljrhu4rhurbEg+G7kuG7hOG7uOG6tiLhurYt4bq24buZ4buSxJDhu5jhurbDo+G7llHhu5Lhurbhuq8q4buwUeG7kOG6tuG7kOG7mCzhurbEqEXhurbhu7bhurxR4buQ4bq24bu24buyKldR4buQ4bu14bq2w4xG4bu24bq24buK4buSRlnhurbhu4rhurxR4buQ4bq24bu24buS4buGUeG7kOG6tuG7tuG7kirhu7BR4buQ4bq2UMOJ4buY4bq2QTFR4buS4bq2UOG7mFHhu5Lhurbhu5JVROG7t+G6tmbhu5Dhu7jFqFHDveG6tuG7meG7mcO6dGbDgcOAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhurFT4bq24bugReG6tlHhu5JIUeG6tsSoxqBR4buS4bq24buKJEThurZm4buQ4buEUeG6tuG7kkVR4buQ4bq2w7Xhu5LEkOG7tuG6tuG7tuG7suG7mOG7jlHhurbhu4rhu5Lhu4Thu7jhurYi4bq2QV3huq/Do8OB4bq2xKgqROG6tuG7skThurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tkZR4bq2WeG7kklQ4bq2w4zhu6jhurbhu7Thu7hR4buQ4bq2w6PEkFLhurbhu4rEkFLhurbhu5nhu7Lhu5jhu45R4bq2LlVR4buQ4bq2WeG7ksSQ4bu24bq24bu24buy4buY4buOUeG6tuG7iuG7kuG7hOG7uOG6tiLhurbEqCpW4buK4bq24buK4bukUeG7kOG6tsOM4bum4bq2UeG7kEUp4bq24bq0Qi/huqovw4LhurLhurRD4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG7meG7kkpS4bq2xKhT4bu14bq2XeG6r8Oj4bq2LsONUeG6tuG7kOG7mCzhurZR4buQ4bu4KU9R4bq24buIOuG6tsOMxJBS4bq24bu24bq8UeG7kOG6tuG7tuG7sipXUeG7kOG6tuG7iuG7klLhurbhu57hu5Lhu7jhurYuOuG7iuG6tsSD4buS4buE4bu44bq2IuG6tsSoRFHhu5DhurZZ4buSxJDhu7bhurbhu7bhu7Lhu5jhu45R4bq24bugReG6tuG6rOG7teG6qnbhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tlHhurxQ4bq2w4LhurLhurRD4bq2LkXhurbhuqzhu7Xhuqh24bq24bu24buyUlHhu5DhurZR4bq8UOG6tsOC4bqyw4LhurLhu7Xhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq24bu24buSRCnhurbEqOG7qOG7mOG6tuG7tFLhurYu4bus4buY4bq24buIOuG6tsOMxJBS4bq24buSxajhu5jhurbhu7bhu5LEkFHhu5DhurbhuqYvw4LhurLhurRD4bu34bq2xIPEkOG7iuG6tuG7tuG7muG6tuG7oOG7jOG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7bhu7IqV1Hhu5DhurZRRSnhurbhu5Dhu5jhurhQ4bq2UeG7kkzhurbhu7RS4bq2LuG7rOG7mOG6tlAm4buK4bq24bqs4bu1Q3bhurbhu4okROG6tsSD4buS4buE4bu44bq2IuG6tsSoRFHhu5DhurZZ4buSxJDhu7bhurbhu7bhu7Lhu5jhu45R4bq24bu24buyUlHhu5DhurZR4bq8UOG6tsOC4bqy4bq0QuG7t+G6tmbDk+G7uOG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5Dhurbhu7bhu5RR4buS4bq24buKxJDhu4rhurZRw5JR4bq24bue4buYUeG7kuG6tuG7tsOT4bq24buK4bukUeG7kOG6tlHhu5Dhu5Lhu5jhu4xZ4bq24buSU0ThurZQ4bus4buY4bq24buQxahQ4bq2ZcWoUeG7kOG6tuG7h+G7pFHhu5Dhu7Xhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq2w7Thu7jhu6bhu4rhu7PhurZlRVHhurbDtOG7uOG7puG7iuG7s+G6tuG7k+G7mFHhu5BEWVLhu7JK4buz4bq2LkXhurbhurFF4buY4bq24buDUkRR4bq2QeG7meG7suG7uFHhu5DhurbDtOG7uOG7puG7isOB4bu14bq24bu24buy4buY4buOUeG6ti5VUeG7kOG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7bhu7IqV1Hhu5Dhurbhu4okROG6tuG7nuG7kuG7uOG6ti464buK4bq2xKjhurrhurbEqCpW4buK4bq2xKjhu5jDkuG7uOG6tuG7iuG7kuG7mlHhu5Lhurbhu5Dhu5jhurhQ4bq24bu2P+G6tuG6qOG7tcOCduG6tijhu7jhu6ZR4buQ4bq24buKVFHhurbhuqjhu7XhurR24bq24bu24buyUlHhu5DhurZR4bq8UOG6tsOC4bqy4bq0Q+G6ti5F4bq24buQ4buYLOG6tlHhu5Dhu7gpT1HhurZQJuG7iuG6tlFFKeG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG6vFDhurbDguG6ssOC4bqy4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMSD4bq8UeG7kOG6tuG7tuG7kuG7hlHhu5Dhurbhu7bhu5Iq4buwUeG7kOG6tlDDieG7mOG6tuG7hVvhurYt4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6ti7DjVHhurbhu6BF4bq2UeG7kOG7uCnhurbhu4rhu7Dhurbhu6Dhu6xR4bq2UeG7kkbhu7bhurbhu5Dhu4Qp4bq24bu2xJDhu4rhurbEqMavUeG7kOG6tuG7tuG7mE/hu7jhurbhu4o64buK4bq24bu24bus4buY4bq24bu24buy4buY4buOUeG6ti5VUeG7kOG6tlFFKeG7teG6tsOMRuG7tuG6tuG7iuG7kkZZ4bq2w4LhurZRKuG7rOG7iuG6tsSo4bq64bq2xKgqROG6tuG7skThurbhu6Dhu4xR4buS4bq24oCcxKjhu5ZR4buS4bq24buK4buS4buYw5NR4oCd4bq2LkVS4bq24buK4bu44bum4buY4bq24bu24buSxJBR4buQ4bq24bqoL8OC4bqy4bq0Q+G7teG6tuG7iuG7klLhurZZ4buSS1nhurZR4bum4buY4bq24bugw4nhu5jhurbhu4rEkOG7iuG6tuG7iuG7uMav4buK4bq2xKhFUOG6tlnhu5LEkFHhurbhu7bhu5Iq4buwUeG7kOG6tlDDieG7mOG6tuG7kOG7mCxE4bq24buSROG7mOG6tsOd4bu44bum4buK4bq24buQ4buYROG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDEg+G7kuG7uClPUeG6tuG7kOG7mEThurbhu4fhu5hR4buS4bq24bu2w5Phurbhu7bhu7IqV1Hhu5Dhurbhu4okROG6tl3huq/Do+G7teG6tuG7pFHhu5DhurbDuUThu7Thu7gp4bu44bue4buY4bq24buTRCFE4buIROG7teG6tlHhu5JIUeG6tsSoxqBR4buSw73hurbigJxm4buQRCnhurbhu4rhurjhurbhu57hu5Lhu5jhurYo4bu4UeG7kOG6tsSoxq/hu7bhurbhu7bhu5Iq4buwUeG7kOG6tlDDieG7mOG6tuG7tuG7mMOTWeG6tuG7iOG7mMOVUeG7teG6tuG7nuG7kuG7uOG6ti464buK4bq2UUUp4bq2LsONUeG6tuG7tE7hurbhu4jhu7gp4bq24bu24buy4buW4bq2UCbhu4rhurbhu7bhurxR4buQ4bq24bu24buyKldR4buQ4bq2UMOJUeG7kuG6tlBO4bq24buII+G6tuG7ilPhurbhu5Dhu5jhurhQ4bq2UeG7kkzhu7fhurbhu5nhu7gp4bq2UeG7kuG7mE9R4bu14bq24buK4buSUuG6tuG7tuG7rOG7mOG6tuG7tkhR4bq24bue4buS4buY4bq24buSROG7mOG6tlHDklHhurbhu57hu5hR4buS4bq24bu2w5Phurbhu6Dhu6xR4bq2UeG7kkbhu7bhurbhu7bhu5LDk+G6tuG7kOG7mOG7rOG7mOG6tsSow4nhu7bhurbEqCpW4buK4bq24bu24buSw5pE4bq24bu24buS4bu4SFHhu7Xhurbhu7Q64bq2w4xG4bu24bq24buoUeG6ti7DjVHhurbhu7RO4bq24bu24buYw5NZ4bq24bu2PeG7iuG6tlnhu5Ik4bq2w4xTUeG7kOG6tuG7oE9R4bq24bu24buy4buY4buOUeG6ti5VUeG7kOG6tuG7iiRE4bq24bue4buS4bu44bq2Ljrhu4rigJ3hu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4buy4buY4buOUeG6ti5VUeG7kOG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7bhu7IqV1Hhu5Dhurbhu4okROG6tuG6seG7pFHhu5DhurYi4bq24bu24buyUlHhu5DhurZR4bq8UOG6tsOC4bqy4bq0Q+G6tsSoKlbhu4rhurbEqOG7mMOS4bu44bq24buK4buS4buaUeG7kuG6tuG7kOG7mOG6uFDhurYo4bu44bumUeG7kOG6tuG7ilRR4bq24bqs4bu14bqoduG6tuG7iFLhurbhu7bhu6bhu4rhurbEqMav4bq24bu24bq8UeG7kOG6tuG7tuG7sipXUeG7kOG6tuG7iuG7kkhQ4bq24buS4buwUeG6tuG7iDrhurbhu57hu5jDk1Hhurbhu7bDieG7mOG6tmVFUeG6tsO04bu44bum4buK4bu34bq24bqvOuG6tsOMxJBS4bq24bu24buy4buY4buOUeG6ti5VUeG7kOG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7bhu7IqV1Hhu5Dhurbhu4okROG6tuG7tuG7mOG7juG7uOG6ti4jUeG7kOG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG6vFDhurbDguG6ssOC4bqy4bq24bugReG6tuG6rOG7teG6rHbhu7Xhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq24bu24buSRCnhurbEqOG7qOG7mOG6tuG7tFLhurYu4bus4buY4bq24buSxajhu5jhurbhu7bhu5LEkFHhu5Dhurbhuqbhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4bq8UeG7kOG6tuG7tuG7sipXUeG7kOG6tuG7iiRE4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tsO04bu44bum4buK4bu14bq2UcOSUeG6tuG7nuG7mFHhu5Lhurbhu7bDk+G6tuG7oOG7rFHhurZR4buSRuG7tuG6tuG7tuG7mOG7juG7uOG6ti4jUeG7kOG6tuG7iiVR4buQ4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7kOG7mCzhurZR4buQ4bu4KU9R4bu14bq2LuG7rOG7mOG6tlAm4buK4bq24bu24bq8UeG7kOG6tuG7tuG7sipXUeG7kOG6tuG7iDrhurbDjMSQUuG6tuG7oEXhurbhuqjhu7XhuqR24bq24bu24buyUlHhu5DhurZR4bq8UOG6tsOC4bqy4bq0Q+G6ti5F4bq24bqo4bu14bq0duG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG6vFDhurbDguG6ssOC4bqy4bu14bq24buIUuG6tlHhu5IsUeG7kOG6tuG7kuG7quG6tuG7tuG7slbhurbhu4rhu5Lhu5RR4buS4bq24bu0xJDhu4rhu5Lhurbhu5Dhu5hAWeG6tsOMI+G6tsSow4pZ4bq24bu0OuG6tuG7kOG7mOG6uFDhurbhu7RA4bu24bq2UeG7kkzhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tlHhu5Lhu7jhurbhu4pH4bu44bq2Ucav4buY4bq2xKjGoEThurYuReG6tsOMT1HhurZR4buQUkXhu5jhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZw4nhu5jhurbhu57hu5Lhu7jhurYuOuG7iuG6tmZEUOG6tiLhu7Xhurbhu7bhu7Lhu5jhu45R4bq2LlVR4buQ4bq24bue4buYUeG7kuG6tuG7tsOT4bq24bugReG6tuG7skbhu7bhurbhu57hu5LhurjhurbDneG7uERR4bu14bq2LuG7rOG7mOG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7bhu7IqV1Hhu5Dhurbhu4g64bq2w4zEkFLhurbEqMOJ4bu24bq24bqo4bu14bqoduG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG6vFDhurbDguG6suG6tEPhurYuReG6tuG6qOG7teG6qnbhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tlHhurxQ4bq2w4LhurLDguG6suG7teG6tlDhu4Dhu4rhurbhu4gj4bq24bu24buSRlnhurbhu5Lhu7BR4bq24bu0UuG6ti7hu6zhu5jhurbhu4g64bq2w4zEkFLhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7tuG7ksSQUeG7kOG6tuG6puG7t+G6tuG7meG7suG7mOG7jlHhurYuVVHhu5Dhurbhu7bhurxR4buQ4bq24bu24buyKldR4buQ4bq24buKJEThurZhUeG6tuG6scav4bq2xKgqVuG7iuG6tsSo4buYw5Lhu7jhurbhu4rhu5Lhu5pR4buS4bq24buQ4buY4bq4UOG6tuG7ilRR4bq24bqq4bu14bqyduG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG6vFDhurbDguG6suG6tEPhurYuReG6tuG6quG7tcOCduG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG6vFDhurbDguG6ssOC4bqy4bq24buIUuG6tuG7nsOT4bu24bq2w53hu7jhurjhurbhu4okROG6tlHhurxQ4bq24bu2ReG7mOG6tuG7nuG7klNE4bq2w4LhurLhurRC4bq24bue4buS4bukUeG7kOG6tsSow4nhu7bhurZQPeG7iuG6tuG7tuG7mE/hu7jhurbEqMOS4bq24buyROG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDo09R4bq24buKw4lR4buS4bq2xKhT4bu14bq24bue4buS4bu44bq2Ljrhu4rhurbhurHhu6RR4buQ4bq2ZkRQ4bq2IuG6tsSoKlbhu4rhurbhu4g64bq2w4zEkFLhurbhu5Dhu5jhurhQ4bq2UeG7kkzhurYo4bu44bumUeG7kOG6tuG7ilRR4bq24bqm4bu1Qnbhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tlHhurxQ4bq2w4LhurLhurRD4bq2LkXhurbhuqbhu7VDduG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG6vFDhurbDguG6ssOC4bqy4bq24buIUuG6tuG7tuG7ksOT4bq2w4zDk+G6tuG7tsOK4buK4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu7bhu5Iq4buwUeG7kOG6tlDDieG7mOG6ti5F4bq24bu0OuG6tuG7tD3hu7bhurbhu5Dhu5jhurhQ4bq24buKJEThurZR4buSU1Dhurbhu4rEkOG7iuG6tlDhu4Dhu7bhurbhu5JFUeG7kOG6tsSo4buY4buMUeG6tuG7tjvhu7fhurbhu5nDieG7mOG6tuG7meG7suG7uFHhu5DhurYi4bu14bq24bu24buy4buY4buOUeG6ti5VUeG7kOG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7bhu7IqV1Hhu5Dhurbhu4rhu5JS4bq2UeG6vFDhurbDguG6suG6tEPhurbEqCpW4buK4bq2xKjhu5jDkuG7uOG6tuG7iuG7kuG7mlHhu5Lhurbhu7bhurxR4buQ4bq24bu24bus4buY4bq24bqm4bu14bqkduG6tlHhu5Lhu67hurZQJuG7iuG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7bhu7IqV1Hhu5Dhurbhu4g64bq2w4zEkFLhurbEqCpW4buK4bq24buK4bq44buY4bq24bu24buS4buY4buMUeG6tuG7iuG7klLhurbEg0Qt4buIw4rhu4otKOG7tkRR4bu34bq24bqvOuG6tsOMxJBS4bq24bu24bq8UeG7kOG6tuG7tuG7sipXUeG7kOG6tuG7iiRE4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tiLhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tlHhurxQ4bq2w4LhurLDguG6suG6tuG7oEXhurbhuqbhu7XDgnbhu7Xhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq24bu24buSRCnhurbEqOG7qOG7mOG6tuG7tFLhurYu4bus4buY4bq24buIOuG6tsOMxJBS4bq24buSxajhu5jhurbhu7bhu5LEkFHhu5Dhurbhuqbhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4buy4buY4buOUeG6ti5VUeG7kOG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7bhu7IqV1Hhu5DhurZX4bq24bue4buS4bu44bq2Ljrhu4rhurbhu5nhu5LEkOG7mOG6tsOj4buWUeG7kuG6tuG6ryrhu7BR4buQ4bq24buKJVHhu5DhurbEqCpW4buK4bq24buQ4buYLOG6tlHhu5Dhu7gpT1Hhu7XhurZX4bq2UCbhu4rhurbhuqThu7Xhuqx24bq2UeG6vFDhurbDguG6suG6tEPhurYuReG6tuG6pOG7tcOCduG6tlHhurxQ4bq2w4LhurLDguG6suG7teG6tuG7iFLhurbhu57hu5Lhu7jhurYuOuG7iuG6tlFFKeG6tuG7tuG7mMOTWeG6tuG7tj3hu4rhurZZ4buSPeG7iuG6tuG7ksWo4buY4bq2UMOJUeG7kuG6tlBO4bq24bu0ROG7uOG6tuG6uFHhu5Lhurbhu5IqV1Hhu5Dhurbhu4okROG6tsOj4bq6UuG6tlHhu5Lhu5jhu4zhu7bhurbEqOG7rOG7mOG6tsSR4buY4bu2ROG6ti5F4bq24bu24buySFHhurbEqMavUeG7kOG6tsSoRuG7tuG6tuG7tsOJ4buY4bq2w7VEWeG7uEThurZmSiHhurbEkeG7uOG7mFFKROG7teG6tlHDklHhurbhu57hu5hR4buS4bq24bu2w5Phurbhu6Dhu6xR4bq2UeG7kkbhu7bhurbhu4okROG6tuG7tuG7mOG7juG7uOG6ti4jUeG7kOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhuq864bq2w4zEkFLhurbhu7bhurxR4buQ4bq24bu24buyKldR4buQ4bq24buKJEThurbhu4rEkOG7iuG6tlHDklHhurbhu57hu5hR4buS4bq24bu2w5Phurbhu4rhu6RR4buQ4bq2UeG7kOG7kuG7mOG7jFnhurbhu4rhu5Ik4bq24buK4buS4bum4bu24bq24buKU+G6tuG7tDrhurbEqOG7mMOS4bu44bq24buK4buS4buaUeG7kuG6tlHhu5JM4bu14bq24bu24buSSlLhurbEqFPhurbhu7bhurxR4buQ4bq24bu24buyKldR4buQ4bq24buKJEThurZlUkThurbhu4c+4bq2xKgqVuG7iuG6tsSo4buYw5Lhu7jhurbhu4rhu5Lhu5pR4buS4bq24bu24bq8UeG7kOG6tuG7tuG7rOG7mOG6tsOC4bu14bqoduG6tuG7iuG7klLhurZR4bq8UOG6tsOC4bqy4bq0Q+G6ti5F4bq24bue4buS4bu44bq2Ljrhu4rhurbEqMWoUeG7kOG6tuG6t+G7uOG7slLhurbDjMag4bq2xKjhu5jDkuG7uOG6tuG7iuG7kuG7mlHhu5Lhurbhu5Dhu5jhurhQ4bq24buKVFHhurbhurThu7XhuqR24bu34bq24buZ4buy4buY4buOUeG6ti5VUeG7kOG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7bhu7IqV1Hhu5Dhurbhu4okROG6tmbhu5JI4bu24bq2w6PhurhR4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7kOG7mCzhurZR4buQ4bu4KU9R4bq2V+G6tlAm4buK4bq24bqy4bu1QnbhurZR4bq8UOG6tsOC4bqy4bq0Q+G6ti5F4bq24bqy4bu14bqoduG6tlHhurxQ4bq2w4LhurLDguG6suG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDEg8SQ4buK4bq24buIOuG6tsOMxJBS4bq2LsOS4bq24bu24bua4bq24bug4buM4bq24bugw4lQ4bq2WeG7ksSQ4bu24bq24buKJEThurbhu4rhu5Lhu4Thu7jhurYi4bq2xKhEUeG7kOG6tlnhu5LEkOG7tuG6tuG7tuG7suG7mOG7jlHhurbEqOG6uuG6tsSoKlbhu4rhurbEqOG7mMOS4bu44bq24buK4buS4buaUeG7kuG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu7Y/4bq2w4Lhu7Xhuqx24bq24bugT1HhurbDguG7teG6qHbhurbhu4rhu5JS4bq24buK4bq44bq24buSROG7mOG6tlHhurxQ4bq2w4LhurLhurRD4bq2LkXhurbDguG6ssOC4bqy4bu14bq2WeG7kuG6uFHhurbEkFHhu5Lhurbhu5Dhu5jEkOG6tuG7iEfhu7jhurbhu7bhurxR4buQ4bq2LkXhurZR4buS4buYw5Lhu7jhurYpw5Phu7jhurbhu7bhu6bhurZRxq/hu5jhurbEqMagROG6tuG7nuG7ksSQ4buK4bu14bq2UeG7kirhurbhu4jGoOG7iuG7kuG6tuG7tuG6uOG6tuG7oFZR4bq24buK4buS4buE4bu44bq2w7Xhu5Lhu5jhurbhu7bhu5jDk1nhurbhu7Y94buK4bq2w4wjUeG7kOG6tlnhu5LEkOG7tuG6tuG7tsOJ4buY4bq2UMav4bu24bq24bu04bum4bq2UcOSUeG6tuG7nuG7mFHhu5Lhurbhu7bDk+G6tsSD4buS4buE4bu44bq2IuG6tuG7iDrhurbhu57hu5jDk1Hhurbhu7RO4bq2xKhJKeG6tuG7kOG7mMSQ4bq24bu24buSxqDhu7bhurbhu6BWUeG6tlfhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq2w7Thu7jhu6bhu4rhurbhu6BPUeG6tuG7ikRS4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZXeG7uOG7tuG7klLhu7LhurDhuqDhu5nhu5JKUuG6tuG7iERR4buQ4buKUlHhu5Dhu7REUeG7ty5Rw4AvWeG6oA==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]