(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 25-3, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa (TT&TT) đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024.
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5FM4bu1xqBMLXFD4bq04bq2xJDEqeG7k+G6qk1LTOG6tOG6sOG7mmrhu5HDsuG7snThurThu5PhurLhu4LhurThu5N54bqy4bq04buT4buzRXPEkOG7k+G6s8OM4buT4bq14bqy4bq+xJDhurbhu5NM4bq0xJDhu5Phu5Rz4buT4bq1Sk3hu5rhuqLEkOG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k0Phu63EkOG7k0zhurLDleG7k+G6uS4uw7Mv4bqy4buVw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iCzhu7Vxw73hu5HDsuG6s3LEkOG6tuG7k+G7l+G7nS3GoWvhu5NZ4bqy4bq04buT4buzRXPEkOG7k+G6s8OM4buT4bq14bqy4bq+xJDhurbhu5NM4bq0xJDhu5Phu5Rz4buT4bq1Sk3hu5rhuqLEkOG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5Nu4bq14bq14buL4bq14bq1b+G7k+G7s8O64buTTOG7hOG7k3nhurLDlXnhu5Phu7J04bq04buT4bqy4buC4bq04buTQ+G7rcSQ4buTTOG6ssOV4buT4bq5Li5r4buTxJDhurLhurTDg0Thu5NC4bui4buT4buX4buZ4buX4buXLeG7l+G7meG7l+G7m2zDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu5/hu5vhu6Hhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu5tw4buh4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buV4buXL+G7lXDhu5/DveG7neG7leG7o+G7meG7l+G7nXBM4buV4bud4bud4bujxqFD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4buf4bufxqHhu5Hhu5NxQ0xo4buR4buydOG6tOG7k+G6suG7guG6tOG7k3nhurLhurThu5Phu7NFc8SQ4buT4bqzw4zhu5PhurXhurLhur7EkOG6tuG7k0zhurTEkOG7k+G7lHPhu5PhurVKTeG7muG6osSQ4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTQ+G7rcSQ4buTTOG6ssOV4buT4bq5Li7hu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buf4bub4buh4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu5tw4buh4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOy4bq1RXPEkOG7k3l1xJDhurLhu5Phu7J04bq04buT4bqy4buC4bq0bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JZ4bqy4bq04buT4buzRXPEkOG7k+G6s8OM4buT4bq14bq14buL4bq14bq14buTQ3Phu5NZ4bqy4bq04buT4buzRXPEkOG7k3lH4buTS8OM4buTTErhu5B54buTTOG6sk3hu4J54buT4buyRXPEkOG7k0LhurLhu4DhurThu5NZR+G7k8SoTXHEkOG7k+G7lHPhu5PDnUVxxJDhurLhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buI4buTTOG6rMSQ4bqybOG7k1nhurLhurThu5Phu7NFc8SQ4buTecOJ4buT4buX4buj4buT4buzRXPEkOG7k+G7lOG6tMOAxJBs4buTIuG6suG6tMODROG7k0Lhu6Lhu5PEqE1xa+G7k1hZLOG7k1nhurLhurThu5Phu7NFc8SQ4buT4buzw7rhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5PEkOG6tsOUxJDhurbhu5Phu7Phu4ThurThu5NESOG6tOG7k8SQ4buC4bq04buTw71NxJDhurZr4buT4bqy4bqkxJDhurLhu5NM4bqyw5V54buTS+G6tMSQ4bqy4buT4bqyRXRM4buTTOG6sk3hu5PhurJOTOG7k+G7leG7meG7mcOt4buT4buzRXPEkOG7k+G7lOG6tMOAxJBr4buTTOG6snHEkOG6suG7k8SQ4bq0w4DEkOG7k0xKRcSQ4bq24buTWeG6suG6tOG7k+G7s0VzxJDhu5NM4bqycUThu5PhurbhurRxbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurlI4bq04buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k8SQRuG7k0Phu5B54buT4buI4bqy4buxxJDhu5Phu7Phu7FNa+G7k1nhurLhurThu5Phu7NFc8SQ4buT4buzw7rhu5PhurJFc8SQ4buTTOG6snPEkOG6suG7k8agTeG7sUzhu5NL4buleeG7k3lyeeG7k3nhurLhuqzhu5NM4bq0w4BN4buTRHPhu5Mi4bq24bqy4bqm4buTxKhN4bua4bqgTOG7k+G7snThurThu5PhurLhu4LhurThu5ND4butxJDhu5NM4bqyw5Xhu5Phurku4buT4buzw7rhu5Phu7PhuqLhu5NKcWvhu5NMSkXEkOG6tuG7k+G7s8OJ4buTecOJ4buTxJDhurLhurThuqJN4buTeeG6suG6rOG7k0zhurTDgE3hu5Phu5Thu47DjUzhu5NC4bqg4buT4bqyRXR54bqybOG7k1nhur7EkOG6tuG7k0xyeeG7k0xN4buaw4DEkOG7k0xKTeG7muG6osSQa+G7k+G6tuG6tHJF4buTw73Dk3nhu5Phu7Phu47DjXnhu5NM4buv4buI4buTTEpNxJDhurbhu5N54bqy4bqs4buT4buzdEVr4buT4bq2w4nhu4jhu5Phu4jhurLhu63EkOG7k8SoTXHEkOG7k0xK4bq6xJDhurbhu5Phu5RzReG7k+G7lOG6tMODeeG7k8SQ4burxJDhurbhu5N5cUXhu5PEkOG6suG7r8SQ4buTTOG6ssOVeeG7k3nhurLDgsSQ4bqy4buTTErhuqZr4buT4bq24bq0ckXhu5PDvcOTeeG7k0xKTeG7muG6osSQ4buTTOG6suG7gMSQ4bq24buT4buUc+G7k+G7nOG7k0zhurLDlXnhu5Phu4jhurJy4buI4buTQ03hu69M4buTeeG6skXhu5Phu7NFc8SQ4buT4buU4bq0w4DEkGvhu5NM4bqyccSQ4bqy4buTxJDhurTDgMSQbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurXhurLhur7EkOG6tuG7k8SoTXHhu5N5cnnhu5Phu4jhurJFxJDhurbhu5NMSnNF4buT4bqyc8SQ4bqy4buT4buz4buCxJDhurbhu5N5cnnhurLhu5NEdMSQ4bq24buT4buUc+G7k3lyeeG7k3nhurLhu45HxJDhurbhu5NMSuG6pMSQ4bqy4buT4buz4buGxJDhurbhu5PhurJzxJDhurLhu5Phu5RI4bq04buTTOG6snHEkOG6suG7k8SQ4bq0w4DEkGvhu5Phu5Rx4bq04buTTErhurjhu5N5w5Jx4buTTOG6snHEkOG6suG7k8SQ4bq0w4DEkOG7k+G7s+G7jsONeeG7k+G7iOG6snJM4buT4bqyTeG7muG7k0zhu4BMa+G7k0x0ReG7k0Thur7hurThu5NMSuG7jknEkOG6tuG7k+G7lHPhu5Phu7PhurThuqJN4buTQuG6tMODxJDhu5NM4bqyTeG7r8SQ4buTQ8ON4bq04buT4buzxILhu5NM4bqyccSQ4bqy4buTxJDhurTDgMSQ4buTSsOoxJDhu5NDTeG7msODxJBr4buTeeG7gMSQ4bq24buT4bqy4bq04bqgxJDhu5Phu5Rz4buTTErhu47DjMSQ4bq24buTTOG6snPEkOG6smzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq1SuG7jkh54buTTOG6pMSQ4bqy4buT4bqy4bqkxJDhurLhu5PDveG6tOG6rsSQ4buTeOG6tOG6oMSQ4buT4buI4bqyw5V54buTTHThu4jhu5N5w5Jx4buTw73huqZ54bqy4buTeMODxJDhurLhu5NZIOG6uS7DnS3hu5Vwa+G7k1hZLOG7k1nhurLhurThu5Phu7NFc8SQ4buT4buzw7rhu5Phu5Thu6/EkOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTeXLEkOG7k3jhu4Jr4buT4buy4bq54bq1IuG7k0zhurJxROG7k+G6tuG6tHHhu5N5cnnhu5PhurJFdEzhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k0zhuqTEkOG6suG7k8SQ4bq2TeG7msODxJDhu5Phurbhu6XEkOG7k+G7lEjhurThu5N54bq+xJDhurbhu5NMcnnhu5NMTeG7msOAxJDhu5NMSk3hu5rhuqLEkOG7k+G7iOG6suG6uMSQ4bq2a+G7k3nhurLhu4DEkOG6tuG7k+G7s3ThurThu5PDveG6pnnhurLhu5PEkOG6suG7jsSp4buT4bq14bqycUThu5PhurbhurRx4buT4buU4bq0w4N54buTTErhurTEgsSQ4buTQuG6snHhurThu5N5cnnhu5NLcsSQ4bq24buTQuG6tOG6oMSQ4buTw5XEkOG6tuG7k8O9w5PEkOG6tuG7k1ki4bq14bq14buT4buI4bqy4bq4xJDhurZr4buTeeG6suG7gMSQ4bq24buTWSDhurkuw50t4buVcGvhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k0zhurJJ4bq04buTw71N4bua4buTTErhuqRr4buTeeG7r+G7iOG7k8SQ4bqy4buvTOG7k3lyeeG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k0zhurTEkGvhu5PDveG7mOG7k0PhurTDg03hu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k0Lhu6Lhu5PhurJzxJDhurbhu5PEkOG6tnPhu5rhu5NMSsOAxJDhu5N5cnnhu5PDlcSQ4bq24buTw73Dk8SQ4bq24buT4buI4bqy4bq4xJDhurZr4buTeeG6suG7gMSQ4bq24buTw73huqZ54bqy4buTeMODxJDhurLhu5NZIOG6uS7DnS3hu5Vw4buTblnhurJN4buaw4DEkOG7k0xKccSQ4bq24buTecOSceG7k1hxxJDhu5NZ4bqy4bqs4buT4buzdEXhu5Phu4jhurLhurjEkOG6tuG7k3nhurLhu4DEkOG6tuG7k1kg4bq5LsOdLeG7lXDhu5NM4bqsxJDhurLhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lxauG7k2PEkOG6tuG7k8O9w5PEkOG6tuG7k+G6s0RxSkzhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lxauG7k1h1xJDhu5Phu7Phu4bhu5NC4bq0xIJE4buTS0VyTOG7k8O94bqmeeG6suG7k3jDg8SQ4bqyb2zhu5Phurnhu6/EkOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTeXLEkOG7k3jhu4Jr4buT4buy4bq54bq1IuG7k8SoTeG7msOAxJDhu5PhurbDieG7iGvhu5PDksSQ4bq24buT4bqy4buC4buT4oCc4bqxTVDhu5Phu5Thu6V54buTLeG7k8ag4bq0xJDhu5Phu4jhurLhurjEkOG6tuG7k3nhurLhu4DEkOG6tuG7k8O94bqmeeG6suG7k1kg4bq5LsOdLeG7lXDigJ3hu5Phu5Rz4buTTOG6snFE4buT4bq24bq0ceG7k8OSxJDhurbhu5PhurLhu4Lhu5PEkOG6sk3hu5Phu5rhuqBN4buT4buI4bqydkThu5NM4bqy4bq04bqgTOG7k+G7muG6oE3hu5PhurLhu47DjMSQ4bq24buTw5XEkOG6tuG7k0xN4butxJDhu5ND4bqu4buT4oCcLOG7jkjEkOG6tuG7k+G7lOG6ouG7k+G6teG6snPEkOG6suG7k+G7iOG6suG7gOG7k0RxxJDhurbhu5NMw4DEkOG7k1hyeeKAnWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWeG6suG6tOG7k+G7s0VzxJDhu5N54buMxJDhurbhu5NM4bqycUThu5PhurbhurRx4buTTMOCeeG6suG7k3nhu5B54buTeXJ54buT4buI4bqyRcSQ4bq24buTTEpzReG7k+KAnCLhurZz4bua4buTTOG6ssOV4buTWHXhu5rhu5NM4bqkxJDhurLhu5PEkOG6tk3hu5rDg8SQ4oCda+G7k+KAnCLhurZz4bua4buTWeG6ssOS4buTxJDhurLhu69M4buTxqBxxJDhurLigJ1r4buTeXJ54buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5NM4bqy4bq0w4PEkOG7k8SQ4bq2TeG7msODxJBr4buTeeG6vsSQ4bq24buTTHJ54buTxqDDuuG7k+G6suG7guG6tGxsbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurlI4bq04buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k0LhuqBM4buTxKhNdeG7k+G7s3RM4buT4buz4buOw415a+G7k1nhurLhurThu5Phu7NFc8SQ4buTQ+G6tMOAxJDhu5NMw5N54buT4buz4buOw4154buTWHHEkOG7k+G6teG6suG7jknEkOG6tuG7k+G7lMOT4buT4buyRXPEkOG7k33hurLhu4DhurThu5PGoOG6oOG7iOG7k0NFdOG6tOG7k0zhu4Thu5N54bqyw5V54buTeUfhu5NLw4zhu5Phu7NFc8SQ4buT4bqyRXPEkOG7k0zhurJzxJDhurLhu5PGoE3hu7FM4buTS+G7pXnhu5PEkOG6suG6tMODROG7k+G7lMOTa+G7k+G7s+G7jsONeeG7k1hZLOG7k+G7skVzxJDhu5NC4bqy4buA4bq04buTeUfhu5PEqE1xxJDhu5Phu5Rz4buTw71FccSQ4bqy4buTxJDhurbhurLhurTDg+G7iOG7k0zhuqzEkOG6suG7k0zFqcSQ4bq24buTO+G6tOG7seG7muG7k0LhurLhu7XEkGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu5vhu53GoeG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7leG7ly/hu5fhu5nGocO94bud4buV4bubxqHhu5fhu5vhu6NM4buV4buj4buf4buZ4buXQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaHDhu5fGoeG7keG7k3FDTGjhu5Hhu7J04bq04buT4bqy4buC4bq04buTeeG6suG6tOG7k+G7s0VzxJDhu5PhurPDjOG7k+G6teG6suG6vsSQ4bq24buTTOG6tMSQ4buT4buUc+G7k+G6tUpN4bua4bqixJDhu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5ND4butxJDhu5NM4bqyw5Xhu5PhurkuLuG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7m+G7ncah4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyWHHEkOG7k1nhurLhu7Hhu4jhu5PhurJzxJDhurLhu5NC4bqyw4lx4buT4bq5Li5r4buTxJDhurLhurTDg0Thu5NC4bui4buT4buX4buZ4buX4buXLeG7k+G7l+G7meG7l+G7m+G7k0px4buTROG7pUzhu5PEkOG6suG7r8SQ4buTxJDhurLhurTDg0Thu5Phu5TDk2zDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq5SOG6tOG7k0LhurJ2TeG7k+G6suG6tMODTeG7k+G6snPEkOG6suG7k+G7s+G7gsSQ4bq2xKnhu5PhurVN4buE4bq04buTTEpB4buT4bqzw4zhu5PhurXhurLhur7EkOG6tuG7k0zhurTEkOG7k+G7lHPhu5PhurVKTeG7muG6osSQ4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTxqBNxJDhurbhu5NCw4J54bqya+G7k0tyxJDhurbhu5NMdEVr4buT4buz4buCTOG7k+G7iOG6snJr4buT4buI4bqyckzhu5NMSuG6tMSCxJBr4buTxJDhurLhurTDg0Thu5NC4bui4buT4buX4buZ4buX4buXLeG7l+G7meG7l+G7m+G7k1nhurLhurThu5Phu7NFc8SQ4buT4bqzw4zhu5PhurXhurLhur7EkOG6tuG7k0zhurTEkOG7k+G7lHPhu5PhurVKTeG7muG6osSQ4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buT4buz4bqi4buTSnHhu5Phu5Xhu5nhu5N54bqy4bqs4buTTErhurTDgE3hu5NMSuG6usSQ4bq24buTTOG7q0Rs4buT4bq1SkXEkOG6tuG7k+G7s8OJ4buT4buV4buZ4buZw63hu5Phu7LhurnhurUi4buT4buz4buOw4154buTxJDhurbhurLhurTDgMSQ4buTecOVTWvhu5PhurLhurp54buTTOG7r+G7iOG7k3lyeeG7kyLhurbhurLhuqbhu5PEqE3hu5rhuqBM4buTecOSceG7k+G7snXEkOG6tmvhu5N54bqyw4LEkOG6suG7k0tyeeG6suG7k+G7iOG6snLhu4jhu5NDTeG7r0zhu5N5w5Jx4buTIuG6snPhu5PEkOG7jkh5a+G7kyLhurbhurLhuqbhu5PEqE3hu5rhuqBM4buTecOSceG7k+G7skVzxJBr4buTxqDhu6vhu5rhu5PDveG7kMSQ4bq24buT4buz4buOw4154buTw4JM4buTxJDhurLhu7FM4buT4buV4buT4buz4bq0xILEkOG7k+G6suG6pMSQ4bqy4buT4buU4bqi4buT4bqy4bq6eeG7k0zhu6/hu4jhu5Phu5Rz4buTQ3NE4buTTOG6suG7tUXhu5NM4buO4buTTOG7jsOMxJDhurZr4buT4buzdEXhu5Phu7PDlXlr4buT4buI4bqyRcSQ4bq24buTeXJ54bqy4buTLOG7huG7k1nhurLDguG7k13hurTEkOG6smzhu5Phu5Xhu5nhu5nDreG7k+G7suG6ueG6tSLhu5NDc+G7k0Phu5B54buTQ+G7jsONxJDhurbhu5PGoE3EkOG6tuG7k0LDgnnhurJr4buTQ3Phu5NMTeG7msOAxJDhu5NMSk3hu5rhuqLEkOG7k+G7lOG6tMOAxJDhu5NMw4J54bqy4buTeeG7kHnhu5NMSkXEkOG6tuG7k3nhur7EkOG6tuG7k0xyeeG7k0xN4buaw4DEkOG7k0xKTeG7muG6osSQa+G7k+G7lOG7r8SQ4buT4buz4buCxJDhurZr4buT4bqy4buOSMSQ4bq24buTw713xJBr4buTTErhurTEgsSQ4buTQuG6snHhurThu5N54bqyTeG7msSCxJDhu5Phu7Phu4ThurThu5NL4buA4buTTEpFxJDhurbhu5N5R+G7k8SoTXHEkOG7k0vDjGvhu5NMSkXEkOG6tuG7k3lyeeG7k8SQ4bq2c8SQ4bqya+G7k0PhuqjEkOG6suG7k+G7lOG7kHlr4buT4buz4bqmceG7k+G7iOG6suG7jkfEkOG6tuG7k0xKw4DEkOG7k+G7s+G6pnHhu5N4c8SQ4buTTOG6rMSQ4bqyauG7k0Nz4buTQ+G7kHnhu5ND4buOw43EkOG6tuG7k0zhurTDgMSQ4buT4buI4bqyRcSQ4bq24buTw5XEkOG6tuG7k8O9w5PEkOG6tuG7k3lyeeG7k8O94bqmeeG6suG7k+G7lMOTa+G7k3nhur7EkOG6tuG7k8SQ4bq24bqyw4Phu5NL4buA4buTTEpFxJDhurbhu5N54bq+xJDhurbhu5Phu5ThurTDg3nhu5Phu5Rz4buT4buzSeG6tOG7k0vhu4DEkOG6tmrhu5NDc+G7k0Phu5B54buTQ+G7jsONxJDhurbhu5PEkOG6uMSQ4bq24buTeeG7gEzhu5NMTeG7msOAxJDhu5NMSk3hu5rhuqLEkGvhu5PhurLhu45IxJDhurbhu5PDvXfEkOG7k0vhu5Lhu5PDvcOTxJDhurbhu5N5cnnhu5PDveG6pnnhurLhu5Phu5TDk+G7k3nhurJN4buaxILEkOG7k+G7s+G7hOG6tOG7k0vhu4BsbGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buydOG6tOG7k+G6suG7guG6tOG7k+G7s8O64buTWOG7rU3hu5NYccSQ4buTWeG6suG7seG7iOG7k+G6snPEkOG6suG7k0LhurLDiXHhu5PhurkuLuG7k+G6tuG7hkThu5Phu53hu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k3nhurLDgmzhu5Phu7Lhu4bEkOG6tuG7k3nhurLDguG7k+G7skbhu5Ms4buYTeG7k+G7snRM4buT4buz4buOw4154buTTMOCxJDhu5PEkOG6suG6tMODROG7k3jhu61N4buT4bq24bq04buY4buTeeG6ssOVeeG7k1jDguG7k0zhurLhu47hu5NZ4bqy4bq04buT4buzRXPEkGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buydOG6tOG7k+G6suG7guG6tOG7k3nhu4zEkOG6tuG7k3jhu61N4buT4buzRXPEkOG7k+G7s3ThurThu5N44bq0xIJN4buT4buz4bq04buTw73hu5Dhu5Phu7J04bq04buT4bqy4buC4bq04buT4buyRXPEkOG7k0LhurLhu4DhurThu5N5R+G7k8SoTXHEkOG7k+G7lHPhu5PDnUVxxJDhurLhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buI4buTTOG6rMSQ4bqy4buTQ+G7rcSQ4buTTOG6ssOV4buT4bq5Li4ua+G7k8SQ4bqy4bq0w4NE4buTQuG7ouG7k+G7l+G7meG7l+G7ly3hu5fhu5nhu5fhu59sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFFNTOG6skVK4buRw7LhurXhurJN4buT4bq14bqyw5Lhu5rDsy/hu4jDsg==

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]