(vhds.baothanhhoa.vn) - 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không ít đến tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Tuy vậy Thanh Hóa vẫn đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận: Có thêm 11 xã, 24 thôn/bản miền núi đạt chuẩn NTM; 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã, 15 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Hiện Thanh Hóa có 8 đơn vị cấp huyện, 330 xã, 869 thôn/bản đạt chuẩn NTM, 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã, 85 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 3 đơn vị: Nông Cống, Thiệu Hóa, TP Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ xét công nhận chuẩn NTM. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,57 tiêu chí/xã. Đến nay đã có 100 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 27 sản phẩm 4 sao...

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không ít đến tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Tuy vậy Thanh Hóa vẫn đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận: Có thêm 11 xã, 24 thôn/bản miền núi đạt chuẩn NTM; 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã, 15 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Hiện Thanh Hóa có 8 đơn vị cấp huyện, 330 xã, 869 thôn/bản đạt chuẩn NTM, 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã, 85 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 3 đơn vị: Nông Cống, Thiệu Hóa, TP Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ xét công nhận chuẩn NTM. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,57 tiêu chí/xã. Đến nay đã có 100 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 27 sản phẩm 4 sao...

Nỗ lực xây dựng nông thôn mớiĐoàn thẩm định NTM tỉnh kiểm tra các tiêu chí ở xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn. Ảnh: Lê Đồng

Có được kết quả trên là sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận vào cuộc tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Ngay từ đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã được kiện toàn. Cùng với đó Hội đồng thẩm định, Đoàn thẩm tra huyện, Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh và Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã được kiện toàn. Ban Chỉ đạo các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, chú trọng nhân rộng các mô hình hay, điển hình, nên người dân đã nhận thức tốt hơn về ý nghĩa, mục đích và tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã huy động được hơn 2.555 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư (không bao gồm nguồn lực chỉnh trang nhà ở dân cư) chiếm 7%. Các nguồn vốn này tập trung cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Cũng trong thời gian này, nhiều mô hình sản xuất mới có giá trị kinh tế cao đã được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho Nhân dân...

6 tháng cuối năm 2021 được dự báo có nhiều khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhằm mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu có thêm 3 đơn vị cấp huyện (Thiệu Hóa, Nông Cống, TP Sầm Sơn), 19 xã, 70 thôn/bản đạt chuẩn NTM; 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã, 27 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 80 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng; bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã.

Để đạt được mục tiêu này, Thanh Hóa tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả, bền vững chương trình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn thiện khung văn bản quy định để tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; đa dạng hóa huy động nguồn lực...

Đức Vũ {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]