(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng nhờ tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nên Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 của tỉnh đã đạt vượt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh có thêm 3 huyện, 24 xã, 146 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM, 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã, 131 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 89 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Lũy kế đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 5 xã, 194 thôn bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã, 158 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm OCOP cấp quốc gia...

Phấn đấu đạt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022

Mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng nhờ tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nên Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 của tỉnh đã đạt vượt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh có thêm 3 huyện, 24 xã, 146 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM, 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã, 131 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 89 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Lũy kế đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 5 xã, 194 thôn bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã, 158 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm OCOP cấp quốc gia...

Phấn đấu đạt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022Một góc xã NTM kiểu mẫu Đông Minh (Đông Sơn).

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 2 đơn vị cấp huyện, 18 xã đạt chuẩn NTM, 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 55 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM, 60 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 120 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đã đề ra một số giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện. Đó là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp trong xây dựng NTM. Hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn. Cùng với đó là việc hoàn thiện khung văn bản quy định tổ chức triển khai thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025, tổ chức triển khai xây dựng NTM theo hướng chất lượng bền vững, nhất là việc đa dạng hóa huy động nguồn lực, thực hiện tốt quy chế dân chủ tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn xây dựng NTM theo phương châm “Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội... Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời đối với chủ thể tích cực tham gia xây dựng NTM, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đức Vũ {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]