(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc) đã triển khai, thực hiện có hiệu quả quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), nhằm bảo đảm và tăng cường khả năng TCPL cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM), cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống pháp luật của người dân.

Vĩnh Hùng xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc) đã triển khai, thực hiện có hiệu quả quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), nhằm bảo đảm và tăng cường khả năng TCPL cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM), cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống pháp luật của người dân.

Vĩnh Hùng xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với xây dựng nông thôn mớiCán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Vĩnh Hùng giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tạo sự hài lòng của người dân.

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá xã CTCPL và các văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt CTCPL của UBND huyện, xã Vĩnh Hùng đã ban hành các chương trình, kế hoạch xây dựng xã đạt CTCPL gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM nâng cao. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các điều kiện để xây dựng xã đạt CTCPL, phân công cán bộ tham mưu thực hiện các tiêu chí về TCPL cho người dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chấm điểm từng tiêu chí với hồ sơ chặt chẽ. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ, quy định về CTCPL đến toàn thể cán bộ, công chức, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt trực tiếp được giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến CTCPL ở cơ sở và người dân. Từ đó, thúc đẩy nhu cầu tiếp cận và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ có liên quan; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động công vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, ngoài niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đơn giản, dễ hiểu, thì việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị và giải quyết các TTHC cũng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, nhanh gọn. Cùng với đó, các chỉ tiêu trong tiêu chí phổ biến, giáo dục pháp luật đều được rà soát và thực hiện nghiêm túc. Từ việc công khai các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự thảo quy phạm pháp luật, đến quán triệt, phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan được chú trọng, từ đó nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2022, toàn xã có trên 2.000 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, chế độ, chính sách, đất đai và trên 400 hồ sơ chứng thực điện tử, thì 100% số hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn. Bên cạnh đó, UBND xã đã chỉ đạo lấy phiếu đánh giá của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chất lượng, thái độ phục vụ và giải quyết TTHC. Kết quả, có 100% phiếu hài lòng, không có phiếu không hài lòng. Hiện nay, trên địa bàn xã có 5/5 tiêu chí TCPL đạt tổng số điểm tối đa, không có tiêu chí TCPL đạt dưới tổng số điểm tối đa. Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí là 93/100 điểm và đối chiếu với các điều kiện công nhận đạt CTCPL. Để đảm bảo chỉ tiêu về an ninh trật tự, công an xã đã tham mưu cho UBND xã triển khai cho 12/12 thôn và các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật. Nhờ vậy, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm so với trước, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Năm 2022, xã Vĩnh Hùng tiếp nhận 2 đơn, thư kiến nghị của công dân và đã được giải quyết theo đúng thẩm quyền, không có đơn, thư khiếu kiện vượt cấp...

Để có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra sâu sát của ngành tư pháp huyện và phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền phối hợp chặt chẻ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo thành khối đoàn kết thống nhất, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đây là yếu tố quan trọng để vận động quần chúng tham gia xây dựng xã NTM nói chung và xây dựng xã đạt CTCPL nói riêng. Hầu hết cán bộ, công chức và Nhân dân đều nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã đạt CTCPL. Thông qua đánh giá đạt CTCPL, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân trong thi hành công vụ và chấp hành pháp luật được nâng cao, tạo điều kiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giúp người dân tiếp cận thông tin liên quan đến đời sống của mình, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, được tham gia bàn bạc và quyết định vấn đề có liên quan đến đời sống ở khu dân cư cũng như các chế độ, chính sách xã hội được hưởng theo quy định. Chủ động, tích cực trong chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các nội dung tiêu chí xã đạt CTCPL để Nhân dân thấy rõ được lợi ích của bản thân, gia đình, xã hội trong việc xây dựng xã đạt CTCPL, từ đó tham gia một cách chủ động, tích cực. Đồng thời tham gia giám sát chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã gắn với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần xây dựng NTM phát triển toàn diện. Nhờ thực hiện tốt tiêu chí xã đạt CTCPL, góp phần quan trọng giúp xã Vĩnh Hùng hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao năm 2022.

Bài và ảnh: Công Quang {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]