(vhds.baothanhhoa.vn) - Không thể ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam nối dài chuỗi trận toàn thua và chưa có điểm số nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bq84buvcuG6uTThu7LDg8OZNOG6uXbFqTTDs+G7ieG7mcSpNMOp4bqv4buPNOG7p+G7icWpw6M8NOG7j+G7ieG7r+G7j+G7izThu6fFqeG7uWnhu4804buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNNOG7s2Xhu4804bq54buJ4buvw6M04bq5w7Q04bq9xKlp4buNXS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyLDk+G7ieG7l+G7j+G7izThu6fhu4lpNOG7i+G7icSpNMOp4bqv4buPNOG7s+G6r8O1NMOy4buvcMSpNOG7p8Wp4bu5aeG7jzThu47hu4lk4bunNMOJ4bq34buPPDThur3hu53EqTThu6fFqeG7uWnhu4804buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNNOG7j8ahxKk04bq74bqvxKk04bq54buJxanhu5/EqTThu6fDuWThu4804bunw7Xhuq/hu4804bun4buJxanDozThu7Phuq804bq54buJ4buvw6M04bq5w7Q04bq9xKlp4buNNOG7pcahNOG7j+G6r8O1NHM04buz4buR4buP4buLNMOyw7XhurHEqTThu6fhu4l2NDg04bu0w7XDucOy4bq7NOG6uMWpdTQ3NTc3NMOz4buJxak04buzeOG6uTThurjhu4nhuqvFqTTEgj5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPhurvhu6fhu4nFqeG7jcOpNMSp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg0w6A1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNDnhuqPhuqN14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NjlhLzc2w6Hhurs5Nzdh4bqjYeG6o+G7pzbhuqPDoTbDsjgtb8Ozw7I+b3Xhu4szNMOjw7Lhu6c/M+G6vOG7r3Lhurk04buyw4PDmTThurl2xak0w7Phu4nhu5nEqTTDqeG6r+G7jzThu6fhu4nFqcOjPDThu4/hu4nhu6/hu4/hu4s04bunxanhu7lp4buPNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTThu7Nl4buPNOG6ueG7ieG7r8OjNOG6ucO0NOG6vcSpaeG7jTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M8OgNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/MznhuqPhuqMzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLhurrhu6k04bq94buvcuG6uTThu7LDg8OZNOG7i8SpxrB1NOG7pXbhurk8NOG7j+G7ieG7r+G7j+G7izThurzhu53EqTThu6fFqeG7uWnhu4804buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNNOG7s2Xhu4804bun4buJxanDozThu7NwxKk04bun4bqgNOG7pcSD4bunNOG7j8aw4bunPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bq64bupNHXhu4nhurfEqTThur3GocSpNOG6vWPFqTThu7NwxKk04buN4bud4bunNOG6veG7ncSpNMOpw7Thu4/hu4s04buN4bqx4buP4buJNOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG7ieG6r+G7j+G7izThur1jxak0w7Phu4nFqTThu7N44bq5NOG6uOG7ieG6q8WpNMSCPDThurnDtDThu4vEqcSDNOG7p8O5bDTDs+G7icO14bq34buP4buLNDg04buP4buL4buJa+G7jzThu6fhuqA04bq94bub4buP4buLPDThu4/hu4nhu6/hu4/hu4s04buzcMSpNMOycsSpNOG7p+G7iWY04bul4bqr4buPNOG7j+G7ieG6rzw04bq9w7Xhuq/hu480w7rFqeG6q+G7jzTEg8O1NOG6veG7mTThur3hurM04bq9w6rhu4004bun4buJw6rDtTThu6fEqeG7j+G7iTThu6fhu4lj4buPNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTThu7Phuq/DtTThurnFqeG7neG6uT404bumxanhu7k04buP4buJxKnhu4Xhu488NOG6ueG7icaw4buP4buLNOG7p8OjNOG6vWfFqTThu4/hu4lk4buPNMO5w6M04buleDThurnhu4nhu4Xhu4/hu4k0w7Jo4bq54buJNOG7s2c04buN4bqn4bunNOG6veG6reG7j+G7izThurlidTw04bun4buJaTThu4nEqWjhu480w7nhu5U0czThu4/hu4nDveG7j+G7izR14buJw6M0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bq54buJxKlm4buPPDTDqXbhu6c04bunxqHhurk8NOG6vWR1NOG7j+G7ieG6tzThurnhu7HDozThurnEg+G6uTThurljxak04bun4buJ4buxNOG7juG7iWThu6c0w4nhurfhu48+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu47hu4vDo+G7uTR14buJxrDhu6c0NsOgNOG6veG7ncSpNMOpw7Thu4/hu4s04bu3djThu43huqfhu6c04bunw7lxxKk04buN4buT4bq5NOG6veG6szThurnDtDTDqeG6r+G7jzThu6fhu4nDouG7j+G7iz404bq8ZuG7jzR14buJxrDhu6c0OTU04buJ4buTNOG6ucO0NMOyY+G7jzThu6fhu4l2NOG7icOjxKk0w7Lhuq/hu4004bunxanhu4/hu4s0w7Lhu69wxKk04bunxanhu7lp4buPNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTThu4/hu4nhu6/hu4/hu4s04buyw4PDmTThu7Phuq/DtTThurnFqeG7neG6uTThu6d3NOG6ueG7icahxKk0w6nhuq/hu4804bun4buJw6Lhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu4jEqWh1NDc04bq94budxKk04bunxanhu7lp4buPNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTThurnhu4nhu6HEqTTDuWLhu6c04bq5xqE04buLw6Lhu4/hu4s04bulw6PFqTTDs+G7icSpNOG6ucO0NOG7pXg04bun4buJw6Phu7k04bq94bujxKk04buN4bud4bunNMOyw7XhurHhu6c04buP4buJ4bqr4buPNOG7pXg04bunxanhu7k04buP4buJxKnhu4Xhu4804bq9w7Xhuq/hu480w7rFqeG6q+G7jzThurnhu7HDozThu4jDkuG7sjThu4jDo2/EqeG7jcOqNOG7jMO1w7nEqeG7ucOj4bulxak04buzZeG7jzThu6fhu4lpNOG7icSpaOG7jzThur3hu69y4bq5NOG6veG6reG7j+G7izThurlidTThu7Phu69y4bunNOG7p8O54budxKk+NOG7jOG7neG7pzThu7Phuq/EqTR14buJw6M0w6nDtOG7j+G7izThu4nhurPhu4004bun4buJ4bqv4buP4buJNOG6ueG7scOjNOG6veG7ncSpNMOpw7Thu4/hu4s0xIPDtTThur3hu5k0w7Lhuq804bq54buJ4buvw6M04bq94buxNOG6vWk0w7Lhuq/hu4004bun4buJ4bux4buP4buLNMOy4buvcMSpNOG6veG7ncSpNHXhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s+NOG7pMOjxak04buJ4buh4buPNOG6ozU0deG7icaw4bunNOG7p+G7icSpNOG6vWLFqTThurvhu6k04bq94bqzNMO5YuG7pzThu4/hu580w7J44bq5NOG7s+G6rzThur3hu69y4bq5NOG7ssODw5k04buLxKnGsHU04bulduG6uTw04bulw7Xhu4/hu4s04bun4buJY+G7uTThu6fDueG7kTThu4jDkuG7sjRVw6PDucOzNOG7iMOj4buP4buLNOG7pMOqw7U04buzZeG7jzR14buJ4bq3xKk04bq54buJYnU04buP4buJZOG7jzThu6fhu4li4bunNMOp4bqxxKk04bunw7lk4buPNOG7p+G7iXY0YTTDssSp4buF4buPNOG7p8SpZnU04buz4bqvNOG6ueG7ieG7r8OjNOG6ucO0NOG6veG7r3Lhurk04bq9xKlp4buNNOG7pcahNOG7j+G6r8O1NHM04buz4buR4buP4buLNMOyw7XhurHEqTThurnFqcahxKk04bq54bup4buP4buLNOG6ueG7scOjNOG7tMO1w7nDsuG6uzThurjFqXU0NzU3Nz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIsOTZuG7pzTDusWp4bq3NOG7j+G6r+G7uTTDqcWp4bud4bq5NOG6veG7ncSpNMOpw7Thu4/hu4s0xIPDtTThur3hu5k0deG7ieG6t8SpNMO5YuG7pzThu4/hu580w7J44bq5NHM0YTThu6fDuWThu480w7Lhu69y4bunNOG7s2c8NOG7j2bFqTThu4/hu4nhu680w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04buNxanGoeG7jzThu6fDucOi4buP4buLNOG7p8Oj4bu5NMO5ccSpNOG7s+G7keG7j+G7izTDssO14bqxxKk04bun4buJdjQ4NOG7j+G6r+G7uT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcODxanhu6fhu4nDtcO5MyLhu4jhuq804buIxKlmxaldL3Ui

Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]