(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 5/9, gần 800.000 học sinh của 2.171 trường thuộc 4 cấp học trong toàn tỉnh bước vào năm học mới 2016-2017. Ngành GD&ĐT và các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới với quyết tâm “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dồn sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017

(VH&ĐS) Ngày 5/9, gần 800.000 học sinh của 2.171 trường thuộc 4 cấp học trong toàn tỉnh bước vào năm học mới 2016-2017. Ngành GD&ĐT và các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới với quyết tâm “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Học sinh sẵn sàng bước vào khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017, toàn ngành đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tăng cường ứng dụng CNTT; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia thông qua việc thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu, thực hiện có hiệu quả phong trào xã hội hóa giáo dục…

Cùng với đó ngành đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tổ chức học chính trị hè, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các bậc học. Tập trung bồi dưỡng chuẩn kiến thức, kỹ năng chuyên đề. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng làm chủ nhiệm lớp. Tăng cường bồi dưỡng trình độ tin học cho cán bộ quản lý và giáo viên… Các lớp tập huấn đã góp phần quan trọng giúp đội ngũ giáo viên học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, có điều kiện áp dụng những phương pháp mới trong giảng dạy. Công tác chuẩn hóa và trên chuẩn đội ngũ giáo viên cũng được ngành chú trọng, quan tâm. Đến nay, giáo dục mầm non có 99.8% cán bộ giáo viên đạt chuẩn (trên chuẩn là 70,2%); giáo dục tiểu học đạt chuẩn 99,9% (trên chuẩn 79,3%); THCS đạt chuẩn 99,8% (trên chuẩn 35,9%); THPT đạt chuẩn 99% (trên chuẩn 8,7%).

Thực hiện Nghị quyết 29, Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", ngành Giáo dục Thanh Hóa đã có nhiều bước chuyển biến về chất, cả nhận thức và hành động trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên, sự đồng thuận, hưởng ứng của quần chúng nhân dân. Chất lượng giáo dục đã có bước chuyển biến mạnh mẽ ở các cấp học, bậc học, kể cả chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, để nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu hội nhập thì năng lực sử dụng ngoại ngữ là hết sức cần thiết. Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, năm học 2016-2017 ngành Giáo dục Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch dạy Tiếng Anh trong các trường phổ thông. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên ngoại ngữ trong các cấp học, bậc học, đáp ứng yêu cầu dạy triển khai chương trình ngoại ngữ 10 năm đối với giáo dục phổ thông. Đồng thời triển khai đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra ngay trong quá trình và kết quả từng giai đoạn giáo dục, đào tạo. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới học liệu dạy học ngoại ngữ; xây dựng trường học, tài liệu và triển khai bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ về công tác sử dụng thiết bị dạy và học ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

Trong năm học mới này, ngành Giáo dục Thanh Hóa cũng đặc biệt chú trọng việc dạy kỹ năng sống, đạo đức cho học sinh, giúp học sinh phát triển toàn diện; đẩy mạnh giáo dục kỷ cương, nền nếp trong nhà trường; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; tình trạng dạy thêm, học thêm, liên kết đào tạo trái quy định…

Hội nhập quốc tế đang tạo ra cho các nhà trường nhiều cơ hội và thách thức, thôi thúc toàn ngành đổi mới một cách sáng tạo để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, góp phần xây dựng quê hương đất nước, đồng thời góp phần nâng cao vị trí giáo dục của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và công tác tuyển sinh đầu cấp, Giáo dục Thanh Hóa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29, Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI). Đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi bậc học, trường học, trong toàn tỉnh.

Linh Hương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]