(vhds.baothanhhoa.vn) - Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc đã trở thành nguyện vọng của mỗi người, là mối quan tâm của toàn xã hội. Những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã chủ trì tham mưu, tổ chức và triển khai các đề án, chương trình, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư và đơn vị văn hóa... bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc đã trở thành nguyện vọng của mỗi người, là mối quan tâm của toàn xã hội. Những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã chủ trì tham mưu, tổ chức và triển khai các đề án, chương trình, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư và đơn vị văn hóa... bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chuyển biến tích cực trong công tác gia đình

Công tác gia đình ngày càng nhận được sự quan tâm phối hợp và chủ động triển khai thực hiện các nội dung của các ngành, đoàn thể. Sở VH,TT&DL tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì tham mưu, tổ chức và triển khai công tác gia đình, cùng các ban, ngành liên quan tổ chức các đề án, chương trình gắn với đẩy mạnhphong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình, khu dân cư, đơn vị văn hóa. Nhiều sự kiện thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội như: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6... Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, đề án như Đề án 279 về phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” năm 2018; Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đề án tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm giai đoạn 2018 - 2023, tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức thành công hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2008 - 2018 và Sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3”.

Năm 2018, toàn tỉnh Thanh Hóa triển khai nhân rộng 35 mô hình, với 175 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, tiếp tục đổi mới các hoạt động tuyên truyền lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống với phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc trong các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, sau 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2008 - 2018, đã đạt được kết quả quan trọng. Tình hình bạo lực gia đình đã giảm. Theo số liệu thống kê của các huyện, thị xã, thành phố từ năm 2008 đến nay, nhìn chung tổng số vụ bạo lực giảm so với cùng kỳ (năm 2008 xảy ra 4.376 vụ bạo lực, đến năm 2017 giảm xuống còn 1.136 vụ). Các mô hình “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Ngăn ngừa, giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới” đã được lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào xã hội khác đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2018, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 3.000 mô hình, CLB về gia đình và phòng, chống bạo lực; trong đó có 370 mô hình phòng, chống BLGĐ với 1.850 CLB “Gia đình phát triển bền vững” do Sở VH,TT&DL chỉ đạo, hướng dẫn; 1.158 CLB “Gia đình hạnh phúc” do Hội Liên hiệp Phụ nữ chỉ đạo, hướng dẫn; 300 CLB “Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” do Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo, hướng dẫn... Thông qua các hoạt động sinh hoạt của các CLB gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, nhận thức của nhân dân về gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình được nâng cao; góp phần giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, số lượng gia đình văn hóa được nâng cao về chất và lượng.

Năm 2019, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tăng cường công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác gia đình ở cấp huyện, cấp xã và các CLB PCBLGĐ. Tiếp tục tuyên truyền Luật Phòng, chống BLGĐ và các văn bản pháp luật có liên quan. Đặc biệt là xây dựng, ban hành và triển khai chương trình hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ, các đề án về chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt về gia đình và thực hiện công tác gia đình, về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân gắn với hoạt động hưởng ứng các ngày lễ như: Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình...

Các gia đình tham gia cùng con trẻ. (Ảnh: T.B)

Các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình tại Thanh Hóa

Hàng năm, bên cạnh ngày Quốc tế gia đình diễn ra vào 15/5 nhằm mục đích nâng cao nhận thức về những vấn đề liên quan đến gia đình thì người Việt Nam còn có một ngày hội khác - Đó chính là ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Ai đó đã từng nói: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”. Dựa trên ý nghĩa thiêng liêng của tình cảm gia đình, cũng như lời khẳng định của Bác Hồ vĩ đại: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Với phương châm, “hạt nhân của xã hội là gia đình”, ngày 4/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 72về việc chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam và chọn tháng 6 là Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tiếp nối truyền thống, năm 2019, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 có chủ đề: Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp của gia đình Việt Nam với các thông điệp “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa dân tộc”; “Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình”; “Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người”... Chủ đề này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý Nhà nước về gia đình và cũng là hướng giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội.

Chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực. Theo đó, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình trong 2 ngày 27 - 28/6 tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa). Đối tượng tham gia là các gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, thành đạt, có nhiều đóng góp cho đơn vị, địa phương đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nội dung hội thi là các kiến thức về gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Hình thức thi bao gồm 4 phần: Chào hỏi, giải quyết tình huống, kiến thức, năng khiếu. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giấy chứng nhận, phần thưởng cho các gia đình đạt giải. Qua hội thi, không chỉ nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, mà còn tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tạo điều kiện cho các gia đình giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Cùng với hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền với chủ đề: “Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”. Phấn đấu 95% hộ gia đình được tiếp cận về phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức hội nghị, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động giao lưu, hội thi về mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; trình diễn văn nghệ, thời trang; thi thể thao gia đình gắn với chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở cộng đồng dân cư; biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]