(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực ra câu chuyện về hai chữ “Quyết Thắng” được tạc vào sườn núi Cánh Tiên khu vực Hàm Rồng lịch sử, tôi định viết từ lâu, nhưng vì nhiều lý do nên xuân này mới được hầu bạn đọc! Đây là câu chuyện hậu chiến tranh và diễn ra trong điều kiện đất nước trong thời lỳ bao cấp đầy rẫy khó khăn, chuyện ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm còn đâu nghĩ đến việc này việc khác…

Tin liên quan

Đọc nhiều

SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu5nhu5Dhu7hL4buk4bu24bq1S+KAnOG7s2Hhuq1WOUvhu7nhu7bhu5w74bu04oCdSzk34buuO0s7w6Hhu7hL4buJ4buSO+G7tkvhu7nhu7jhu647S+G7meG7mDpL4bu1fTvhu7Thu4BL4buJ4bu2YeG6rVg7S+G6p2FRO0s74buY4bqtSzow4bu4SyZZSS/hu7ZNw41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buZxq/hu5Dhu6ZKw43hu7nhu7bhurfhu6RLN+G7kEvhu6RRYUvhu6Thu7Zh4bqtWDtLw6JXS+G7tuG7kOG7uEvhu6Thu7bhurVL4oCc4buzYeG6rVY5S+G7ueG7tuG7nDvhu7TigJ1LxajEgzLhu6RLOeG7lOG7pEvDouG7mCxLOMSDMTtLO8Oh4bu4S+G7ieG7kjvhu7ZL4bu54bu44buuO0sm4bu2YUvDouG6t+G7pEvhu5nhu5g6S+G7tX074bu0Sz894buk4bu2SzjhurPhu4JLOT7hu7hLxag9O+G7tkvDouG7uFY5SznhurFLP1Fh4buCSzvhu7bEgzvhu7RLw6IjSzvhu7bhu7hXYUs/4bqpS+G7pixLO+G7rjtL4bqnYVE7Szvhu5jhuq1LOjDhu7hLxajEgzLhu6RL4bu2U2FLw5nhu5Q7S8WoKOG7pEZLalHhuq1LP+G7mEvhu6RRYUvhu6Thu7Zh4bqtWDtL4bu2VGFL4buk4bu24bu4VjtLOTfhu5A74bu2S8Oi4buYS+G7puG7uMOdO0s34buQSzk3LDvhu7RLxajhu7hXYUsm4bu4WDtLxahSOUs7xIMw4bukSzk3LDvhu7RLOeG7tjHhu7hLP+G6q0vDmeG7kCxL4bukUjVLxahT4bqtSzfDmuG6rUsm4bu2Lksm4bu24buaO+G7gkvhu6Thu7Zh4bqtWDtL4buaO0vhu6Thu7bEg+G7kEvFqOG6o0s7LOG7gks64bue4bukS+G7pOG7tsSD4buQS8Wo4bqjS1I6S+G7pCE7S8WoUWFLO+G7tOG7tiVLxahWO0vDouG7uFjhu6RLO+G7mOG6rUvDouG7uFjhu6RLJuG7tuG7kuG7pOKApkkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41J4bu4OuG7tEs4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTcOUTE8vw5PDleG7pk9NTU9NTEw5w5NNTMOU4buMTU4/TeG7hCo14bu0Sksvw43hu5nhu5Dhu7hL4buk4bu24bq1S+G7s2Hhuq1WOUvhu7nhu7bhu5w74bu0Szjhu5BhSybhu7bhu7hL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0Sz/hu5Thu7jhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONcSLhu7hLP1M7Sznhu7bhu5o6Sz/hu5Thu7hLOuG7ljvhu7ZLxahSOUvhu5nhu5g6S+G7tX074bu0Sz894buk4bu2SzjhurPhu4JLOT7hu7hL4buk4bu24buc4bukSzk3LDvhu7RLOiLhu7hLO+G7tMSDMeG7uEvhu6QsO0vhuqfhuq9L4bu54bu24buQO+G7tks74bu2UjlLP+G7mEs54bu2Vkvhu7ZYS8WoxqBLxajhu7hLNmHhu5BL4buk4bu24bu4VjtLOTfhu5A74bu24buCSybhu7Y+O+G7tEsm4bu2KeG7uEvDmX3hu7hL4bu2feG7uEvhuqfDoeG7pEvFqFs74bu04buES+G7izPhu7jhu4JLJuG7tmFLw6Lhurfhu6RL4buZ4buYOkvhu7V9O+G7tEs54bqxSzvhu7Thu5g7S+G6p8SD4buQS8WoxqBLP+G7mEvhu6Thu5Lhu7hLOz7hu7hL4buk4bqj4buQS+G7puG7uEs5QOG7pOG7tuG7gkvhu6bhu5A74bu2Sz/hu5A6Sznhu7bhu5w74bu0S+G7pOG7ljvhu7ZLw6Lhu5hL4buk4bu24bqv4buQS8Wo4bq3O+G7tEvDmeG7uFY5S8OZ4buQLEvhu7Zh4bqtVztLOeG7tizhu5Thu7hLOTcsO+G7tEs2YeG7kks5NyM74bu2S+G7puG6tzvhu7RLO8SDMOG7pEvDouG7mEvhu7Thu7jhurVLO8SDMOG7pOG7hEvhu5nhu5g6S+G7tX074bu04buCSzpbOUs54bu24bucO+G7tEs5QOG7pOG7tks7XeG7uEs54bu4Vjvhu7Thu4JLOyDhu7hLxahR4bqtSzg+O+G7tEs7w6Hhu7hLN2FbO+G7tEvFqH074bu04buCS+G6py46Sz/hu5g74bu04buCSzXhu7Z7S+G6p+G7kkvhu7Yh4buQSzZh4bqtWDtLxajhu5A7S+G6p8avO0vDouG7mCxLO+G7tuG7kGHhu4JLOeG7lCxLOeG7tuG7mDvhu7ZL4buk4buWO+G7tks2YeG7kDtLJuG6q0vDoiVLN1I5Szjhu7g74bu2S8WoWzvhu7RLw6Iw4bu4Szvhu7bhu7hXYUvhu6bhu7hLOUDhu6Thu7ZLPz3hu6Thu7ZLOOG6s+G7gkvDouG7mjtL4bu2LuG7kEvhu6Thu5Lhu6Thu7ZLOuG7lDvhu7RL4bukITtLOHs74bu0SzrGoOG7uEvDojDhu7hLOeG7tjHhu7hL4bu04bu44buQO+KApuG7uVI5S+G7pOG7lks74bu24bq1O+G7tEvhu6bhu7hLOUDhu6Thu7ZL4bum4buQO+G7tks54bu24bucO+G7tEtS4bqtS+G7tC41SzXhu7ZTO0vhu7ZhO0vFqMOh4bukSybhu7ZASzXhu7bhu5Lhu6Thu7ZL4buk4bqj4buQSzvhu7TEgzHhu7hL4bumUTtL4bqn4bqvS+G7ueG7tuG7kDvhu7ZLw6LhurHhu5BLO+G7tlE7S8Oi4buaO0vhu6Thu7ZhO+G7tEs54bu24bqj4bqt4buCS8Oi4bqx4buQSybhu7jhu647Szk3YTvhu7RLN+G6t+G7pEs/4bqz4buQS8OiMOG7uEsm4bu2QEs14bu24buS4buk4bu2S+G7kDvhu7ZL4bu2w6A74bu0RkkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4nhu7bhu5ZLOeG7tlZLOuG7mEs74bu04buQ4bqtSzk3LDvhu7RLO+G7tuG6tTvhu7RLO+G7tOG7mOG6rUvFqFNhS+G7pOG7tns74bu0S+G7pOG7tuG7uFY7Szk34buQO+G7tks14bu24buSS+G7tizhu5Thu7hLN+G7kEs64bu4VztL4buL4buc4bukS+G7pOG6o+G7kEvhu7Thu7jhu57hu6RLcWThu4JL4bukU2FL4buZ4buYOkvhu7V9O+G7tEs/4buYSzk3KDvhu7RLxajhu7hZOkvFqOG7kjvhu7ZLNeG7tuG7kkvhu5Lhu6RLP+G7uFg5S+G7pOG6o+G7kEs64buS4bqtS8OZ4buQ4bqtS8WoPeG7pOG7tuG7hEvEqcSDMOG7uEvFqFI5S8Oi4buYSzk34buuO0vDmVNhSzk3MeG7uEvhu5nhu5g6S+G7tX074bu0S8Oi4buYLEvhu7bhu5Dhu7hLO+G7tOG7mOG6rUtPS8Oi4buYS8OTSznhu7bhu5I74bu0S8OTSzvhu5o6S03DlOG7jMOSSz/EgzDhu7hLP+G6s+G7kEs14bu2ITvhu7RLJuG7tj474bu0S+G7pOG6o+G7kEs2YVE7S+G7plE7S+G7meG7mDpL4bu1fTvhu7RLcuG7kDpLcuG7tOG7lDtLxajGoEvDmeG7nDtLOeG7kDtL4bqn4buS4bukS8OT4buOSzrhu5Lhuq1Lw5nhu5Dhuq1L4bu24bu4WDtLxajhu5Thu7hL4buk4bqj4buQSybhu7BLOeG7tsOg4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7iyw6Szcg4bu44buCS8Wo4buUO0s7XeG7gks44bqv4bukS+G7pD474bu0SzXhu7bhu5JLNmHhu5JL4buS4bukSz/hu7hYOUvhu6ThuqPhu5BLw5ksOkvFqOG7lDtLJuG7sEs54bu2w6BL4bu2ITvhu7RLJuG7tmFSOUs14bu24bqh4bukSzZhUTtL4bumUTtL4buZ4buYOkvhu7V9O+G7tEty4buQOkty4bu04buUO0s7LuG7uEs34bu44buuO+G7tEvhu7nhu7bhu5A74bu2S+G7mS7hu5BLOy7hu7hL4buk4bu2YTvhu7Thu4RLcuG7tsSDO+G7tOG7gkvhu6Thu5g74bu0Sybhu7Z74bukSz/hu7hYOUvDmeG7kCxLO+G7tuG7uOG7rmFLOeG7uDvhu7ZLOeG7tlM7S+G6reG7rmFLO8SDMOG7pOG7gksm4bu2QEs14bu24buS4buk4bu2S+G7kDvhu7ZL4bu2w6A74bu0S+G7pOG6o+G7kEs2YVE7S+G7plE7Szsg4bu4S8WoUeG6rUvhu6Thu5g74bu0S8WoxIMy4bukSzvhu7ZRO0s/4buuO0vhu7RSNUvDmVvhu7jhu4JLOTczSznhu7bhu5g74bu2S8OZ4bu4WWFLOcSDMjvhu7RL4buk4bqj4buQS+G7pOG7tuG6o0s74bu04bu2JeG7kEvhu5A74bu2S+G7tsOgO+G7tEvhu6Thu5Lhu6Thu7ZLOuG7lDvhu7Thu4RL4bu34bqv4bukSzrhu5Q74bu2S8WoLkvFqMSDMuG7pEvDmeG7uFlhSznhu7Y9S8OZ4buiO+G7tEvhu7bhu5Dhu7hL4buk4bu24bq1S+G7s2Hhuq1WOUvhu7nhu7bhu5w74bu0Sznhu5Thu6RLw6Lhu5gsSzjEgzE7SzvDoeG7uEvhu4nhu5I74bu2S+G7ueG7uOG7rjtLOTfhu5bhu7hLNmHhu5BL4buk4buWSzvhu7Thu5g7Szvhu7Thu5jhuq1Lw6LhurHhu5BL4buk4bu24bu4VjtLxahSYUvDouG6seG7kEvhu7QuNUs74bu24bueOUs54bqxO+G7tEvDouG7uOG7rjtLxajhu5JL4bum4bq3O+G7tEvhuqdR4bqt4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ueG7tjHhu7hL4bu04bu44buQO0s5Nz7hu7hLxajhu7jhu4JL4buk4bu24bu4VjtLOTfhu5A74bu2Sz/DoOG7uEvhuqfhu5Dhu4JLxahSOUs7xIMw4bukSz/hu5Thu7hLOTfhu5bhu7hLNmHhu5BLO+G7tuG6tTvhu7RLOeG7tuG7kjvhu7RLO+G7mjpLw5nhu5AsS+G7pFI14buCSybhu7g74bu2SzlWSzvhu7Thu7bDqCxLO+G7mDvhu4JLxagx4bu4Szh7O+G7tEs74bu2UTtL4bumUTtL4bu2VjlLOOG6r+G7pEsm4bu2Lksm4bu24buaO+G7gktq4buWO+G7tEvDmVvhu4JL4buk4bu2QDvhu7ZLNmHhuq1XO0vDouG7mEs74bu2UTtL4bumUTtL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQS+G7pC5LP8Oh4bukSzXhu7bhu5bhu7hL4buk4bu24buU4bqtS+G7mjtLOeG6sTvhu7RLw5nhurXhu5BLOuG7mEvFqCQ74bu2S+G7pOG7kCxLP+G7mEs74bu24bq1O+G7tEs74buaOkvDlUxL4buk4bqj4buQSznhu7ZWSyZjSzk3xIMw4buk4buES+G7ueG7tuG7rjpLw6Lhu5gsS8WoLks54bu24bu44buuO0s54buQ4bu44buCS8OZxqAsSz/Do0s54bu2xIMxO+G7tEvhuqdh4bqt4buuO0s54buYO0s14bu24buSS8WoWUs/4buU4bu4S+G7tlRhSzZh4buWS+G7tlY5Szjhuq/hu6RLO+G7njvhu7RLO1fhu4RL4buJ4buS4bukS+G7pD474bu0Szk3Izvhu7ZLOeG7tuG6o+G6rUs/MuG7uEs14bu24bqh4bukS8Oi4bqhSzjhu5Y7S+G6p2FSOeG7gkvhu6Thu5Lhu6RL4bukPjvhu7RLOTcjO+G7tkvDouG7mjtL4bu2LuG7kEs14bu24bqh4bukS8Oi4bqhS8WoMeG7uEs4ezvhu7RLOeG7uDvhu7ZLOeG7tlM7S+G7pMOjO+G7tEvDmT1L4bu2xINL4bu2KTvhu7RLO+G7njvhu7RLO1fhu4JL4bu24buQ4bu4S+G7pOG7tuG6tUvhu7Nh4bqtVjlL4bu54bu24bucO+G7tEs5N+G7rjtLOMSDMTtLO8Oh4bu4S+G7ieG7kjvhu7ZL4bu54bu44buuO0vDmT1LOeG7tjHhu7hL4bu04bu44buQO0vDouG7mEs54bu24bu44buuO0s54buQ4bu4Sznhu5g7SzXhu7bhu5JL4bu0UztLO+G7tsSDSybhu7Y+O+G7tEvhu6QhO0vhu7Qj4buES3LDoeG7uEvhu4nhu5I74bu2S+G7ueG7uOG7rjtL4buk4bu2JEvhu6QhO0s/4buU4bu4S+G7pClL4bukUeG6rUs3VDpLN+G7lDVLJuG7tj474bu0S+G7kOG7uEvhu6QhO0s74bu2IztLOeG7tlLhuq1L4bu24buQ4bu4S+G7pOG7tuG6tUvhu7Nh4bqtVjlL4bu54bu24bucO+G7tEvFqFFhSzvhurXhu5BGSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ieG7tmFVO0vDmT1L4buk4bu2LEs/w51LJmNLO+G7uFg6S07Dkks74buaOkvhu5nhu5g6S+G7tX074bu0S+G7pOG7tuG7uFY7Sznhu7bhu5w74bu0S0dNw5TDlExI4buCSzpbOUs5Nyw74bu0Szvhu7bhurU74bu0S+G7tuG7lDvhu7RLOuG6oeG7pEs/4buYS+G7tuG7kOG7uEvhu6Thu7bhurVL4buzYeG6rVY5S+G7ueG7tuG7nDvhu7RLNeG7tuG7luG7uEs14bu24bqh4bukS+G7puG6tzvhu7RLP+G7lOG7uEvFqFlLOuG7uDvhu7ZL4buk4bu24bqvO+G7tEvhu7bDoDvhu7RL4bu2fTtL4buk4bu2LEvhu7bhu5gsSybhu7ZASzpbOUs54bu2MeG7uEvFqOG7kjvhu7ZL4bu04bu44bue4bukSzvhu7Qs4buU4bu4S+G6p1E6S+G7pOG6o+G7kEs2YVE7S+G7plE7S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kOG7hEvhu4nhu5Lhu6RLO+G7tOG7mDvhu7bhu4JL4buk4buS4bukS+G7pFI14buCS+G7pOG7kuG7pEvhu7Zh4bqtWDtLOeG7tj1LO+G7tlI5Sz/hu5hLOeG7tj1L4bqnxqBL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQS0c74buQ4bqtSz/hu5hL4bu5w71L4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQSEvFqMSDMuG7pEs14bu2UTtL4bukPjvhu7RL4bukPjvhu7RLw6Lhu7hY4bukS+G7pOG6oUs54bu2WeG7hEvhu7Xhu7jhu6474bu0S+G7tuG7kOG7uEvhu6Thu7bhurVL4buzYeG6rVY5S+G7ueG7tuG7nDvhu7Thu4JLP8agO+G7tkvFqOG7lCxLOSQ74bu2S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEvhu7Thu7jhu5AsS+G7pOG7tixLaizhu5g7S+G7uXLhu4nhu7dL4buZfUvhu4nhu7ZAS3Hhu7g74bu2S8Wo4buWOks74bu2VDtLw6Iw4bu4SzXhu7ZTO0sm4bu4O+G7tks14bu2QEvhu6Thu7bhu7hL4buk4bu2LEvhu7bhu5Q74bu0SzrhuqHhu6RLO+G7mOG6rUvhu6Thu7YkS+G7pC5LTk9LOTfhu7hYYUvFqH074bu04buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjXFbOUvhu6QgSzZh4buQO0vhu6Thu7Zh4bqt4buuO0s/4buYOks74bu24bu4WDpLw6LhuqFLNeG7tiw74bu0Szk34buYLEvDolQ7S8WoWzvhu7RLNmFTO0vhu6Thu7bDoTvhu7Thu4JL4bu04bu4MUvFqFHhuq1LO+G7tlQ7Szvhu7bhu7hYOkvDouG6oUs5N8OgO+G7tEs5YUvFqMOhO+G7tEvhu7YgO0s/4buYS+G6p1Hhuq1LP+G7lOG7uEvhu7bhu5Dhu7hL4buk4bu24bq1S+G7s2Hhuq1WOUvhu7nhu7bhu5w74bu0Szk34buuO0s7w6Hhu7hL4buJ4buSO+G7tkvhu7nhu7jhu647Sz/hu5hL4bukPjvhu7RLw6Lhu7hY4bukSybhu7Y+O+G7tEvhu7ZXS8WoIDtL4bu04bu44buWO+G7hEty4bu24bq1O+G7tEs74bu04buY4bqtS+G7pOG6o+G7kEs2YeG6qUtPS8WoU2FLNmHhuqlLw5MvTcOUw5XDlOG7gkvhu4vhu5A7Sznhu7bEgzE74bu0S8Oi4bqhSzkkO+G7tkvFqCzhu5g7S+G7tig1Szvhu7bhu7hXYUs/UztLw5nhu5g7SyZWS+G7tizhu5Thu6Thu7ZLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0vDouG7mEvhu6Rhe+G7uEvhu6TDoDvhu7RL4bu04bu44buQLEvhu6Thu7YsSzk+4bu4S0c74bu0xIMx4bu4S8Oi4bu4VjlLw5nhu5jhu7hLw5nhu5IsSzvhu5jhuq1ISz/DoeG7pEvFqC5LP+G7mEvhu7nhu7bEgzE74bu0S8Oi4bqh4buCS+G7uTfEgzM74bu0S8OZ4buQO0s5YeG6reG7rjtL4bu2YVI7SzkkO+G7tkvFqCzhu5g7S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEs/4buYOks5XTvhu7RL4buk4bu2JEvhu7Zh4bqtS+G7pD474bu0Szk3Izvhu7bhu4RLci7hu7hLP+G7mEs5XTvhu7RL4buk4bu2JEvhu7Zh4bqtS+G7pOG7tixL4oCcLOG7kuG7pOG7tuKAnUs54bu24bq34bukSzfhu5BLP+G7mEvhu6Thu7Y9YUs5N+G7kuG7pOG7tks74bu24bu4WDpLOTfEgzDhu6RLw5nhu5A7Sznhu7bEgzE74bu0S8Oi4bqhS8OiV0vDouG7uFjhu6RLxag+O0vFqHvhu6RL4bukVDVLO+G7tlQ5Sznhu7hWO0vFqFtL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0S8WoWUvDmeG7kixL4buk4buSLEs54bu2xIMxO+G7tEvDouG6oeG7hEvhu4vhu5A7Sznhu7bEgzE74bu0S8Oi4bqhS+G7uSQ74bu2S8WoLOG7mDtL4bukw6M74bu0SzZh4bqtVjlLxag9O+G7tkvhu7Thu7jhu5AsS+G7pOG7tixLalvhu7hL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0S07hu4wvT0s54bu2YVvhu6RL4buJPjvhu7RLOeG6rUvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RLTeG7gks74buQ4bqtSz/hu5hL4bu5XTvhu7RL4bukPjvhu7RLOeG6rUvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQSy1L4buJPjvhu7RLOeG6rUvhu4nDvUvhu6YsSz474bu0S+G7mSzhu5g74bu0S8OC4buaO0vhu7lhUjvhu4JL4buk4bu2YeG6reG7rjtLOTfhu5Lhu6Thu7ZLOSQ74bu2S8WoLOG7mDvhu4JL4buLQEs54bu2xINLxags4buYO0vhu6Q+O+G7tEs54bqt4buCS2pb4bu4Szk3xIMzO+G7tEvFqFvhu7hL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0S07hu4wvT0s54bu24bu4S+G7pD474bu04buES+G6rOG7rmFL4bukU2FLxajhu545Szfhu5BLP+G7mEs14bu24buW4bu4S+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEs/4buU4bu4S+G7tuG7kOG7uEvhu6Thu7bhurVL4buzYeG6rVY5S+G7ueG7tuG7nDvhu7RLNeG7tuG7luG7uEvFqMOhO+G7tEs14bu2LDpL4buk4bu24bq14buCS8Wow6E74bu0SyZA4buk4bu2S+G7pDRLO+G7tOG7mOG6rUvhuqfEg+G7kEs2YVE7S+G7plE7S+G7meG7mDpL4bu1fTvhu7RLxajGoEvhu6bhurc74bu0Sz/hu647Szk34buuO0vDouG7kuG7pOG7tks7w6Hhu7hL4buJ4buSO+G7tkvhu7nhu7jhu6474buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0Szg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9Nw5RMTy/Dk8OV4bumT01NT01MTDnDk01Mw5Thu4xNTj9O4buEKjXhu7RKSy/DjeG7pzvhu7RL4buZLOG7mDvhu7RLw4Lhu5o7S+G7uWFSO0stS+G7i0BLOeG7tsSDS2rhu5Y74bu0S+G6o+G6reG7gkvDveG7ti5LOV074bu0S+G7tOG7uOG7kjpLxah74bukS+G7uV074bu0S+G7pD474bu0Sznhuq1L4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kOG7gks74bu0YeG6reG7rjtLalvhu7hLOTfEgzM74bu0S8WoW+G7uEvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RLTuG7jC9P4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7uT7hu7hL4bukITtLO+G7tjBLOsag4bu4S8OZYV3hu7hL4bu04bueNUvhu7Q0Sz/hu5g6S8Oi4bu4WOG7pEvDouG7mEvhu7Thu7jhu5AsSzvhu7bhu7hYOkvDouG6oUvhu6Thu7YsS2pb4bu4S+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEtO4buML09Lw6Lhu5gsSybhu7Ys4buWO+G7tEs54bu24buSO+G7tEtNTS9Nw5TDlcOU4buCS+G7i0BLOeG7tsSDSzkkO+G7tkvFqCzhu5g7S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEty4bu0YeG6rcOdO0vDguG7mjtL4buL4buWLEs7LuG7uOG7gEtqUeG6rUs/4buYSzvhu7bhu7hYOkvDouG6oUs74bueO+G7tEs7V0s74bu2xIM74bu0SzdSOUvDouG7uDvhu7ZLNmHhu5A74bu0S8OiI0vhu6Thu5Lhu6RLw5nhu5Q7Szk3LDvhu7RLxahb4bu4S+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEtO4buML0/hu4JL4bukw6M74bu0Szvhu7bEg0s54bu2Vkvhu7ZYSzk34buwSzkkO+G7tks74bu24buYSznhu7hWNUvDmcSDMOG7pEs5N2Hhuq1XO0s54bu2ezvhu7RL4buk4bqj4buQS+G7pOG7tuG7kEvhu5A74bu2S8Wo4bu4Szk3xIMw4bukSzXhu7bhuqHhu6RL4bum4bq3O+G7tEs/4buU4bu4SzpbOUs5Nyw74bu0Szvhu7bhurU74bu0S8OZ4bu4WWFLOcSDMjvhu7RL4buk4bqj4buQS+G7pOG7tuG6o0s74bu04bu2JeG7kEvhu5A74bu2S+G7tsOgO+G7tEvhu6Thu5Lhu6Thu7ZLOuG7lDvhu7RL4bu24buQ4bu4S+G7pOG7tuG6tUvhu7Nh4bqtVjlL4bu54bu24bucO+G7tEs64buYSz8wNUs/MDVL4buk4bu24buQS+G7kDvhu7ZLxajGoEvhu6bhurc74bu0S+G6p1Hhuq1LOTcsO+G7tEs6xIPhu5BLw5ksOkvDmcagLEvFqOG7lDvhu4RL4buLQEs54bu2xINL4bu5JDvhu7ZLxags4buYO0vhu6TDozvhu7RLJuG7tj474bu0SzZh4buuO0s74bu24bucO0s74bu24bqjS+G7kDvhu7ZL4buZLOG7mDvhu7RLw4Lhu5o7S+G7uWFSO0vFqFvhu7hLOTfEgzM74bu04buAS+G7i1I5Sz9hVDtLOTcsO+G7tEs5N8SDMTvhu7RL4bu2MjVLO+G7mCxL4bukPjvhu7RLOTcjO+G7tkvhu6TDozvhu7RLNeG7tuG7luG7uEvhu7Ys4buYO0s54bu24buYO+G7tks5N8SDMOG7pEs74bu04buY4bqtSyZjSzvhu7hYOktPLcOTL8OTL03DlMOUTEvFqFlLJj01S+G7tiHhu5BL4buk4bu2YTvhu7RLw6Lhu5gsS+G7pOG7kuG7pEvhu7Ys4buUOUvFqFs74bu0S+G7pOG7tuG7mCxLOuG6sTvhu7RLJmNLO+G7uFg6S07Dkks74buaOkvhu5nhu5g6S+G7tX074bu0S+G7pOG7tuG7uFY7Sznhu7bhu5w74bu0S0dPLcOTL8OTL03DlOG7jMOSLUtPLcOTL8OTL03DlMOUTEjhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buJLks54bu2WUs7LuG7uOG7gks64bue4bukS+G7psOgS+G7pD474bu0Szk3Izvhu7ZLNeG7tuG6oeG7pEvhu6bhurc74bu0Sz/hu5Thu7hL4bu24buQ4bu4S+G7pOG7tuG6tUs2YeG6rVY5Sznhu7bhu5w74bu0Sybhu7Y+O+G7tEs/MDtLO+G7tsSDO+G7tEvhu6bhu7jDnTtLN+G7kEszS8WoPeG7kEvhu7YjO+G7tkvhu7ZWOUs44bqv4bukSzXhu7bhuq/hu6RLOeG7lDVLw6Lhu5hLJuG7ti5LJuG7tuG7mjvhu4RL4bu3xIMxO0s7w6Hhu7hL4buJ4buSO+G7tkvhu7nhu7jhu647Szsg4bu4Sznhu7bhu7hL4bukPjvhu7RL4bu24buQ4bu4S+G7pOG7tuG6tUs2YeG6rVY5Sznhu7bhu5w74bu0S+G7pnvhu6RLJuG7tizhu5Y74bu0S8OTw5JLxahb4buCSzks4buYO0vDmVtL4bu24buYO+G7tEs5N+G7mjpLJuG7tnvhu7hLxajhu5JLw5k9Sznhu7Yx4bu4S+G7tOG7uOG7kDtLw6Lhu5hLOeG7tuG7uOG7rjtLOeG7kOG7uEs54buYO0s14bu24buSS+G7tlNhSzvhu7bEg0sm4bu2Pjvhu7RL4bukITtLP+G7mEvDmeG7kCzhu4RL4buh4bu24buWLEs44buSOUs54bu24bq34bukS8WoPeG7kEvhu6Thu7bDoTvhu7RLOT7hu7hL4buk4buYO+G7tEvDmT1Lw5lSOUs74bu0MUs5N8SDMOG7pEvhu6ZSYUvDolY5S+G7pCE7Sz/hu5Thu7hL4buk4bqj4buQS+G7tuG7kOG7uEvhu6Thu7bhurVL4buzYeG6rVY5S+G7ueG7tuG7nDvhu7Thu4RL4bqm4buS4bukS8WoPTvhu7ZL4buk4bu2YVU7S+G7plJhS8OiVjlL4bukITtLP+G7lOG7uEvFqCxLxahWOkvhu6RVO0s54bu2VDtLOSRLOiRLOeG7tiNLJuG7tnvhu7hLP8SDMjvhu7RLxajhu5JL4buk4buS4bukSz8s4buU4bu4S8WoxIMy4bukSzZhUTtL4bumUTtL4buZ4buYOkvhu7V9O+G7tEvhuqdWNUs54bu24buYO+G7tkvhu6Thu7bhurVLNmHhuq1WOUs54bu24bucO+G7tEs2YeG7kEs5QDvhu7ZLOSzhu5I7Szk34buuO0vhu6bEgzDhu7hLw5JMTDpJOGE1w41PSS84YTXDjeG7hEvhu4nhuq9LOcSDMzvhu7RLO+G7qDlL4buk4bu24bq14buCS+G7pOG7tuG7uFdhSzdbO+G7tEvhu6Thu7bhu7hXYUvhu6bhu5jhu7hLw6Lhu5hLxahbS+G7pOG7kCxLOeG6sUs64bueOUs4xIMxO0s7w6Hhu7hL4buJ4buSO+G7tkvhu7nhu7jhu647Sznhu7bhu6A74bu0Sz/hu647S+G7pMOjO+G7tEvDmSM74bu2Sznhu7bEgzE74bu0Sznhu7Y+4bu44buES8SR4bu4S+G7psOoS+G7pOG7mjvhu7RLOeG7tsSDMOG7pEvFqCxLOTfhu647S+G7plJhSzlA4buk4bu2S+G7pCE7Sz/hu5Thu7hLOeG7tiNLOiLhu7hLO+G7qDlL4buk4bu24bq1S+G7pC5L4buk4bu24bu4V2FLN1s74bu0S0464buCS+G7pOG7tuG7uFdhS+G7puG7mOG7uEtNTDpLw6Lhu5hL4bumU+G6rUtNOuG7hEvhu4nhu7bhu7hXYUvhu6bhu5jhu7hLOSzhu5g7S8OZW0vhu7bhu5Dhu7hL4buk4bu24bq1SzZh4bqtVjlLOeG7tuG7nDvhu7RLOTfhu647S01MTDrigKZJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buL4bucOUs54buQ4bqtS8Oi4buYLEs54bu24bu4S+G7pD474bu0Sz/hu5Thu7hL4buk4buYO+G7tEs54bu2UuG6rUsm4bu2Lksm4bu24buaO0vhu6Thu7Z9O+G7tEvhu6Thu7ZSOeG7hEtyVmFLJuG7tj474bu0Sybhu7bhu5Dhu7hLOeG7tuG7kuG7pEvFqOG7kks54buU4bu4S+G7pOG7tiLhu4JLOVQ7S+G7puG6oTvhu7RLxajhu5JLM0sm4bu2YUvDouG6t+G7pEs7w6Hhu7hL4buJ4buSO+G7tkvhu7nhu7jhu647Szrhu5hLw6JUO0vhu6Thu7Zh4bqtWTtLOeG6sUvhu6bEgzDhu7hL4bukUTtLO8Oh4bu4Sz/hu647Sznhu7YjS8OiPkvhu6TDoDvhu7RLw6JSOUvDouG7lkvDouG7mEs54bu4VjtLxahbSznhu7bhu7hL4bukPjvhu7RLJuG7tj474bu0S8Wo4buSNUvhuq874bu0Sznhu7Yx4bu4S+G7tOG7uOG7kDtLxahXSzfhu5Dhu4RL4bu1feG7uEvhu6QgOks7xIMw4bukSzXhu7bhuqHhu6RLw6LhuqFL4buk4bu2LEvDk0xLxahb4bu4S8Oi4bu44buuO0vhu6ThuqPhu5BLalvhu7hL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0S07hu4wvT+G7gks7xIMw4bukS+G7pOG7tixLxajhu5I74bu2S+G7tn1LxahZS+G6p1Hhuq1LP+G7nDXhu4JL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEvhu5A7Szks4buYO0s/4buQLEvFqFs74bu0Sybhu7bhu7hLJuG7tuG7kOG7uEs54bu24buS4buk4buCSzlUO0vhu6bhuqE74bu0S8Wo4buSSzXhu7bhu5bhu7hLP8avLEs74bu0xIMy4bukS+G7pnvhu6RLOTcsO+G7tEvFqOG7uFdhSybhu7hYO0s54bu2MeG7uEs54bu4VjlLJuG7tj474bu0Sznhu7ZhVDtLPzLhu7hLOmHhu5BLNeG7tsOgO0vhu7Thu7guS8OZUuG7pOKApjlSOUvhu6Thu5ZLxahXYUvFqMSDMuG7pEs5QDvhu7ZLOSzhu5I7S+G7pOG7tmFLxajhu5Is4buES+G7uTcsO+G7tEs2YeG7kks5NyM74bu2Sznhu7bhu7hL4bukPjvhu7Thu4JLxahb4bu4S+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEtO4buML09LO+G7tlQ7S8WoxIMy4bukSzjhurdL4buk4bu24bu4S8Oi4bu4WDtL4bu2VjlLOOG6r+G7pEs74bu24bu4WDlLOSM74bu2S+G7pOG6o+G7kEvhu6Thu5I7S8OZW0s74bu2UTtLw6Lhu7jhu647S+G7pOG6o+G7kEs5N+G7lDpLNeG7tuG7kjlLOC474bu0Sznhu7ZhW+G7pEtq4buY4bu4S8O94bu5S+G7ueG7mUvhu7nhu7bhu5A74bu2S+G7mS7hu5BLOeG7tsSDMTvhu7RLOTfhurfhu6RLOTfhu647S8WoJDvhu7ZLO8Oh4bu4S+G7ieG7kjvhu7ZL4bu54bu44buuO+G7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43DgsSDMjlLP+G7rjtLOVI5S+G7pOG7lksm4bu2Lksm4bu24buaO0vhu7Thu7jhu5A7Sybhu7Zd4buCS8OZ4buiO+G7tEs44bqv4bukSzrhu5Q74bu2S+G7pOG6o+G7kEs5YV3hu7hLOTfhu7Dhu4JLw6Iw4bu4SzjhurdLP+G7kCxLxahbO+G7tEvhu7bhu5o74bu0Szjhu5Dhuq3hu4JLJuG7uOG7rjtLOTcj4buCSzjhu5I74bu0Sznhu5QsS+G7tuG7kOG7uEvhu6Thu7bhurVL4buzYeG6rVY5S+G7ueG7tuG7nDvhu7RLxajEgzLhu6RLOTfDoDvhu7RLOWFL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0Sz/hu5Thu7hLw6Iw4bu4S+G7tFM7S8OSTEw6SThhNcONT0kvOGE1w41Lxajhu5JLOOG6sTvhu7RLOOG6sTvhu7RL4bu24bu44buuO0s74bu04buQO+G7tEs5N+G7rjtLxagkO+G7tks7w6Hhu7hL4buJ4buSO+G7tkvhu7nhu7jhu647S8Wow6E74bu0S8Oi4buYLEvhu6Y9NUsmY0s74bu4WDpLTsOSSzvhu5o6S+G7meG7mDpL4bu1fTvhu7RL4buk4bu24bu4VjtLOeG7tuG7nDvhu7Thu4RL4buL4bu4WWFLOcSDMjvhu7RL4buk4bqj4buQS+G7pOG7tuG6o0s74bu04bu2JeG7kEvhu5A74bu2S+G7tsOgO+G7tEvhu6Thu5Lhu6Thu7ZLOuG7lDvhu7RLOls5Sz9TO0s74bq14buQSz/hu5Dhuq1LxahbO+G7tEs74bu4VzpLOeG6t0vhu7bhu5gsS8Oi4buYS+G6p8Oh4bukS8WoWzvhu7RL4buk4bqj4buQS+G7pOG7kuG7pEs54bu2Vkvhu7ZYSybhu7Y+O+G7tEvhu6Thu7YkSzvhu7TEgzHhu7hL4bumUTtL4bqn4bqvS+G7ueG7tuG7kDvhu7bhu4RLan074bu0Sznhu7Yx4bu4Szk3YeG6rVc7S+G7pOG7ljpL4bu24bqvO+G7tEs/4buQO0s5KeG7kEvhu6Thu7YsS+G7pOG7kuG7pEs54bu2Vkvhu7ZYS+G7tj46Szvhu5Dhuq1Lw6Lhu5hLOuG7kOG7uEs44buQYeG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4khO0s5PuG7uEs74bu0xIMx4bu4S8Oi4bu4VjlLw5nhu5jhu7hLw5nhu5IsSzvhu5jhuq3hu4JLT0xLO+G7mjpLOTfEgzDhu6RLP+G7mEs6WzlLOTcsO+G7tEs74bu24bq1O+G7tEs74bu0xIMx4bu4Szk34bq34bukSznhu7hWNUs74bu2VDtLP1g74bu2S+G7pMOgO+G7tEvDojDhu7hLO+G7tuG6tTvhu7RL4buk4bu24buYO+G7tEs5N+G7kOG7uEvhu6Q+S+G7tOG7kuG7uEs5YV3hu7hLOjDhu7hLxag+4bu4SzrEgyDhu7hLOTcsO+G7tEvFqFvhu7hL4bu2Izvhu7ZLalvhu7hL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0S07hu4wvT0vhu6YsS+G7kDvhu7ZL4buZLOG7mDvhu7RLw4Lhu5o7S+G7uWFSO0s5N+G6t+G7pEs54bu4VjVL4buk4bu2JEvhu7Zh4bqtS+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEs/4buU4bu4S+G7tuG7kOG7uEvhu6Thu7bhurVL4buzYeG6rVY5S+G7ueG7tuG7nDvhu7RL4buk4buYO+G7tEvDmX3hu7hL4bu2feG7uEvhuqfDoeG7pEvFqFs74bu0Szoi4bu4Sz9TO0s74bu24buc4bukS8WoVjtL4buZ4buYOkvhu7V9O+G7tOG7gks6IuG7uEs/UztLO+G7tiM7Sznhu7ZS4bqtS+G7tuG7kOG7uEvhu6Thu7bhurVLNmHhuq1WOUs54bu24bucO+G7tEvhu7bhu7jhu647Szvhu7Thu5A74bu0S+G7pCE7S8WoLuG7hEvhu7k+4bu4S+G7pOG6r0s64bu44buuO0s64buQO0s/4bu44buuO0s5xIMzO+G7tEvhu6QuSz/hu6xLJuG7tkBLNeG7tuG7kuG7pOG7tkvhu7bhu7jhu647Szvhu7Thu5A74bu04buCSznhu7g74bu2Sznhu7ZTO0s2YeG6rVY5Sznhu7bhu5w74bu0Szvhu5o6S+G6p8SD4buQS8WoxqBLOTdh4bqtVztLP+G6s+G7kEvhu6Thu7YsSznhu7ZWS+G7tlhLw5lR4bqtS+G7tOG7uDFLP+G7mDpLO+G7rjtLO+G7tuG6tTvhu7RLJuG6q0s5QOG7pOG7tks5Nyw74bu0SzXhu7bhu5I5Szk34bu4WTtLJuG7uDvhu7ZLOVZLLUvhuqfGoEvhu7Zb4bu44buCS+G7tOG7uOG6tUvDouG6tTvhu7RLNmF74bukSzXhu7YhO+G7tEstS+G7kDtLO+G7uDvhu7ZLO+G7rjtLxaguO0vhuqdhUTtL4buhY0vhu5ky4bu4Szvhu5o6Szvhu5Dhuq1Lw6Iw4bu4Szvhu7bhurU74bu0S+G7plJhS1I7S8WoVDpLO+G7qDlLOTcsO+G7tEs74buaOktOTE3DleG7hEvhuqbhuq9L4bu54bu24buQO+G7tkvFqOG7kDvhu7RLw5nEgzDhu6RLw6Lhu5gsSzrDoOG7kEvhuqdhUTtLOjDhu7hLw6Iw4bu4Sznhu7ZWS8Oi4buYSz/hurfhu6RLOjDhu7jigKZJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXEkWE54bu2LDdKw43hu4nhu5AsS3Lhu7QoSS81w40=

Cao Ngọ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]