(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đã phần nào được “gỡ khó” từ Quyết định 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngày 27-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 11).
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXDiW4s4buV4buT4buNLHVqZyx1IuG7pSwtLGfDqeG6vWcs4buVcSzhu5Dhu5fhu6Xhuqnhu5Us4bq3w6pnw6ksISEkL8OpISUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMOJ4bqzIuG6sTslR8Op4bq54bqr4buXLOG6r28s4buZ4buPLGXhurkgaCzhurHhu53huq8sZsOgZixnaGfhu7Ys4buV4bq5Y+G7lyzDqcOs4bqvLGdlaDDhurks4bqvxKlnZSzhu4XhuqHDtCzhurczLMO0w6nDoGcsZzBoLOG6t+G7oeG7jeG6ryzigJxlw7Us4buDw6lp4oCdLOG7lXEs4buQ4buX4bul4bqp4buVLOG6t8OqZ8OpLCEhLyguKCgv4buQ4bq2LeG7lOG7lGUsdeG6qyzhu5XhurtnLOG6seG7nWdlLOG6t2rhurksdcOz4bq5LOG6r28s4buZ4buPLGXhurkgaCzhurHhu53huq8sZsOgZixnaGfhu7Ys4buV4bq5Y+G7lyzDqcOs4bqvLGdlaDDhurks4bqvxKlnZSzhu4XhuqHDtCzEg8OqLDJnw6ksw6nhu6Hhu49nZSzEg+G7j+G6uSzhurcx4bq5LOG6scOq4bqvw6ks4bquSFXhurjhurAtIV3hu7YsZ2Uw4bulLCh9LTwtKC4oKCzhuq/hu6MiLOG7lMOp4bujLOG7leG7ocOzZ2Us4bquw6nhurtnw6ksw7TDqeG7oywjZcOs4bq5LOG7lTXhu5Us4buFMCzhu5Dhu5fhu6Xhuqnhu5Us4bq3w6pnw6ksISE94bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6riLDtOG7leG6uWhnOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurHhu5XDqeG7l2bEgyzhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7six9Li7DtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLDwhPMO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6r+G6sWfhu7jEgyJo4buVw6kiZ8Opw6loIuG7uHVnL+G6seG6s+G7meG7g+G7lWjDtC9n4bqzw7rhu5kvKCgpIS8hfX3hurE+Lls+KS4o4buVKShde1vhu4Uu4bu44buHw7Rlw53hu5Phu657ITssIuG7heG7leG7rjvDiW4s4buV4buT4buNLHVqZyx1IuG7pSwtLGfDqeG6vWcs4buVcSzhu5Dhu5fhu6Xhuqnhu5Us4bq3w6pnw6ksISE7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647fS4uOyzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjs8ITw7LC8l4bqubyzhu5nhu48sZeG6uSBoLOG6seG7neG6ryxmw6BmLGdoZyzhu5Xhu6Es4buVw6nhu53huq8s4buYb2cs4bquIiwj4buUw5Qs4buUw6kiZ8OpLMOJaSI9LOG6tzMs4bq3w6Dhu5cs4buV4buhLOG7lcOp4bqtZizhuq/DqeG6ueG6qeG6ryzhuq/DoOG7lyzhu5Xhu5Phu6Hhu43hu5UsZ2VoMOG6uSzhu5Xhu5PDsuG6uSzhu5VxLGdl4buXa2csdWpnLHUi4bulLOG7lcOp4bqzaCzhu5Dhu5fhu6Xhuqnhu5Us4bq3w6pnw6ksISHhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4buZ4buV4buTaGdlJUZs4buVLOG6r8Op4bq7Z8OpLOG7mSDhuq/DqSxnw6nhurnhuqvhu5cs4buh4buXLHXhurli4buVJC/hu5nhu5Xhu5NoZ2UlJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslw4lvZyxmbOG7lSzhu5XDqSBnZSzhu5Xhu5Phu6HDs+G6r+G7tizhuq/DqcOqLFXhu58s4buUw6nhu53hu6Us4buE4bq54bqtZ+G7tizhuq/DqeG7oyzhuq9vLOG7meG7jyxl4bq5IGgs4bqx4bud4bqvLGbDoGYsZ2hnLOG6t2zhuq8s4buF4bqhw7Qs4buV4buhLOG7lcOp4bud4bqvLOG7mG9nLOG6riIs4buPLMO0w6nhu6HDsmdlLOG6tsSpZ2Usw4nhu6FvZ2UsI+G7lMOULOG7lMOpImfDqSzDiWkiPSzhurfhu6Hhu43huq8sdSLhu6UsWy4s4buV4buT4bq5YuG7lyzhurdrZ2Us4buVcSxHZWFnLMOpMGdlLOG6rsOp4bq7Z8OpLOG7mSDhuq/DqSzDuTMsw6ls4bq5LCNHw4nhuq7hu5jDmcOJPSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIuG7uCxVw7Phurks4buZaizhu5XhurnhuqtnLGcw4bul4bu2LOG6r8Opw6os4bq3MyzhurHhu5tnZSxm4buXIiwoLMSDbCzhurfhurnhuqvhu5csw6nDrSIsZsOz4bq5LHUwLGZs4buVLOG7mWos4buV4buTImdlLOG7lcOp4bq54bqp4buVLMSDw6os4buDw6kg4bqvLMO0w6nhu53huq8sdeG7nSzhuq/DqWgsdeG6uWLhuq8s4bqvw6k0Zizhu5lp4bqv4bu2LGXhurkgaCzhurHhu53huq8s4buV4buT4bqlLOG7lTHhurks4bqvbyzhu5nhu4/hu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhuq7hu59nZSxnw6nhu6EsZ8Op4bq54bqr4buXLOG6r28s4buZ4buPLGbDoGYsZ2hnLOG7leG7oSzhu5XDqeG7neG6ryzhu4PDqSDhuq/hu7Ys4bqxw6rhuq/DqSzhuq5IVeG6uOG6sC0hXSzhurczLOG6t2Ms4buFMeG6uSxnw6l0Z2Us4buVbWcs4buVw6nDoeG7lSx14bqrLOG7g+G6uWfDqSzhu5Xhuqks4bqvw6loLOG6r28s4buZ4buPLGbDoGYsZ2hnLOG6t2zhuq8s4buF4bqhw7Qs4buV4buhLOG7lcOp4bud4bqvLOG7mG9nLOG6riLhu7Ys4buhw7Phuq8s4buV4bq7Z8OpLOG7lcOp4bq5YuG7lSzDqTHhurksZcOgZywhfS4s4buV4buT4bq5YuG7lyzhurdrZ2Xhu7gs4buUw6nhurNoLOG6t2nhu7Ys4buV4buTaGdlLOG7lcOpw7LhurksZeG6uSJnLGdlw6nhur8s4bqxw6rhuq/DqeG7tizhuq9vLOG7meG7jyx1w6NnLMO0w6ky4bq5LOG7leG7kzIs4buV4bq54bqrZyzhu5XDqeG7l+G6rSxnw6kw4bu2LMOpbizhu5Xhu5Phu40s4buF4buhb2dl4bu2LOG6t2lnZSzEgzJoLMOp4bq5Y2Ys4bqvw6loLGXhurkgaCx14bq54bqtZ+G7uOG7uOG7uCxVw7PhurksWy4s4buV4buT4bq5YuG7lyzhurdrZ2Us4bq34buh4buN4bqvLHUi4bulLOG6tzMsw7TDqcOgZyxnMGgsZeG6ucahw7Qs4bqvbyzhu5nhu48sbWcs4bq3w6pnw6ksw6lvZyzhu4PDqeG6uSzDqWgx4buVLOG6t2xnZSzhu5Xhu5Phu48s4buFMeG6ueG7uCzhuq7DqcOqLFXhu58s4buUw6nhu53hu6Us4buE4bq54bqtZ+G7tizhuq/DqeG7oyzhuq9vLOG7meG7jyzhuq/DqWgsxIPhurnhuqnhu5Xhu7Is4oCc4buYaizhu5XhurnhuqtnLOG6t+G7oeG7jeG6ryx1IuG7pSzhu4PDqcSpZ2UsZ8Op4bq54bqr4buXLGfDqeG7oWdlLOG6r+G7n2dlLOG6tzMs4buVMWgs4bq34bq54bqr4buXLOG7g+G6uWJnLOG6r8OpaCzhuq9vLOG7meG7jyxm4buXIizhu5k1ZixmbOG7lSzhu5lqLOG6t2ss4bqx4bubZ2Us4buVw6nhurnhuqnhu5UsxIPDqizhuq/DqWgs4buV4buT4bql4bu4LOG7lMSp4bq5LOG6r8OpaCzhu5M2Z2Xhu7Ys4bq3YeG7pSzhu4UwLGZs4buVLOG6r8Op4bq7Z8OpLOG7mSDhuq/DqSzhuq9pLGfDqeG6ueG6q+G7lyzhu6Hhu5csdeG6uWLhu5Xhu7Ys4buFM+G6uSzhu5nhu5fDoeG7lSzhu5XDqcOhw7Thu7Ys4buVw6nDsuG6uSxl4bq5ImcsdSLhu6Us4buFYeG7l+G7tizhurczLGVpw7Qsw7TDqcOgZyxlw7Us4buDw6lpLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG6r28s4buZ4buPLGbDoGYsZ2hnLGdlaDDhurks4bqvxKlnZSzhu4XhuqHDtOG7uOG7uOG7uOKAneG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSlbLizhu5Xhu5Phurli4buXLOG6t2tnZSzhu4UwLOG7g8OpaDJnLOG6r8Op4bq5LMO0w6nhurssw7TDqTLhurks4buV4buTImdlLOG7leG7kzLhurksxIPhu4/hurksMmfDqSzDqeG7oeG7j2dlLOG6scOq4bqvw6ks4bquSFXhurjhurAtIV0s4buVMeG6uSzhuq9vLOG7meG7jyxmw6BmLGdoZyzhu5Xhu6Es4buVw6nhu53huq8s4butZ8OpLOG6sOG7oW9nZSzhu48sw7TDqeG7ocOyZ2Usw4ky4bq5LMOJw60iLCPhu5XDqcOqLMO5MyxHZcOp4bq5LOG7mG9nPeG7uCzhu4LDqeG6uSzDtMOpMuG6uSzhurFxZ2Usw6loMeG7lSzhurdsZ2Us4bqxaCzhurHDquG6r8Op4bu2LOG6r28s4buZ4buPLGcw4bulLHXDo2csw6luLOG7leG7k+G7jSzhu5XhurnhuqtnLOG7heG7oW9nZSzhuq/DqWgsKD4sZeG6uSBoLHXhurnhuq1nLHXDs+G6uSzhu5lqLOG7leG6ueG6q2cs4buFMCwpLOG7leG7k+G6uWLhu5cs4bq3a2dlL2dl4buhw7Lhurks4buV4buTaGdlLCks4buVw6kgZ2Us4bqxw6rhuq/DqSzhuq8iaCzhurfhurljZuG7uCzEguG6rWcs4bqvMWfDqSzhurdpLOG6r8OtZyzDqW4s4buV4buT4buNLOG7heG7oW9nZSzhuq/DqWgs4buFIOG6uSzDueG6s+G7uOG7uOG7uCxVw7Phurks4buZaix1amcsdSLhu6UsWy4s4buV4buT4bq5YuG7lyzhurdrZ2Us4buVcSzDlMOpw61nZSxl4bq5Imgs4bqxw6rhuq/DqSxHw4nhuq7hu5jDmcOJLOG7lcOpw6osw7kzLEdlw6nhurks4buYb2fhu7Ys4bqvbyzhu5nhu48s4bq3Myzhu5lzIizhuq/DqXQiLOG7hTHhurksKCzDtMOpw61nZSzDqcOs4bqvLHUwLGbhu5ciLOG7lcOp4bqtZixmbOG7lSzhu5lqLOG7leG7kyJnZSzhu5XDqeG6ueG6qeG7lSzEg8Oq4bu4LOKAnOG6tmHhu6Us4buFMCzhu5lyLOG6t2xnZSx14bq54bqtZyzhuq/DqWgs4bqvbyzhu5nhu48s4buV4buTaGdlLOG7hcah4bqvLOG7g8OpaSzhu4PDqTRnLGfDqeG7oWdlLGfhuqnhu5cs4bq34buh4buN4bqvLOG7lcOp4bqtZix1amcsdSLhu6Us4buZ4bqnLOG7lWrhu5Usw6lvZyxndCIs4bq3Yyzhuq9pLOG7lcOpYyzhu5XhurnhuqnDtCzhu5Xhu53huq8sxINtLOG7meG7l2dl4bu2LOG6t8Og4buXLOG7leG7oSx14bqrLOG6r28s4buZ4buPLHXhuqHhu5Us4bqvw6nDoeG7leG7uOG7uOG7uOKAneG7tizhuq/DqcOqLOG7hOG6rSzhu5TDqcOqLOG7lMOp4buj4bul4bu2LOG6r8Op4bujLOG6r28s4buZ4buPLGbDoGYsZ2hnLOG7leG7oSzhu5XDqeG7neG6ryzhu61nw6ks4bqw4buhb2dlLOG6r8Op4bq5Iizhu5nhuqXhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhu5Thu5fhu6UsZ8Op4bq54bqtZ+G7tizEg+G6rWcs4bqvMWfDqSzhurdpLHXDo2cs4bqvw61nLGZs4buVLOG7mWos4bqvbyzhu5nhu48s4bqx4bubLOG6tzMs4buV4bq54bqpw7Qs4bqv4bqhZyxnZeG7l2tnLHVqZyx1IuG7pSxnMOG7pSxnw6nhu6FnZSx1w6NnLMO0w6ky4bq5LOG7leG7kzIs4buFMeG6uSzhu5lqLOG7leG6ueG6q2cs4bq3Myzhurfhu6Hhu43huq8sZeG6uTLhurksZ2VhZyzEg+G7j+G6uSxmbOG7lSzhu5lqLOG7heG7pyzhurFo4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG7meG7leG7k2hnZSVVMCzhuq9h4buXLOG6r8Op4buX4bulYmcs4buV4buTMizhu4Ux4bq5LHVqZyx1IuG7peG7uOG7uOG7uCQv4buZ4buV4buTaGdlJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUbhu53huq8s4bq34bq74bqvw6ks4bqv4bujIix1amcsdSLhu6Us4buFMCzhurHhu5tnZSzhurdjLOG7mXMiLOG6r8OpdCIs4bqvbyzhu5nhu48sdeG6oeG7lSzhuq/DqcOh4buV4bu2LGbhu5ciLOG7mTVmLOG7leG7kyJnZSzhu5XDqeG6ueG6qeG7lSzEg8Oq4bu2LHXhuqHhu5Us4buV4buhLOG7pSzhu5Xhuqksw7TDqcOtZ2Xhu7Ys4bqvw6lqZ2Us4bqxw6rhuq/DqSzhuq5IVeG6uOG6sC0hXeG7tCxm4buXIizhu5k1Zizhu5Xhu5MiZ2Us4buVw6nhurnhuqnhu5UsxIPDqixn4buXxKnhurks4bqx4buhw7VnZeG7tizhuq/DqTRmLOG7mWnhuq/hu7YsZeG6uSBoLOG6seG7neG6ryzhurdjLMO0w6nhu53huq8sw6lr4bq54bu2LOG6seG7l+G7pSzhu5Xhu5Phur0sw6loMeG7lSzhurdsZ2Xhu7gsVcOz4bq5LGZw4bqvLOG7hTPhurks4buZ4buXw6Hhu5UsKeG7tilXL2c0Zix1MCx1IuG7pSzhu5Vq4bq5LOG6tyIs4buV4buTaGdlLCl7LOG7lcOpIGdlLOG7hTAs4bqvbyzDqWzhurks4buVw6nhu5fhuqFnLOG7heG7jeG6uSzhurdjLOG6r28s4buZ4buPLGXhurkgaCzhurHhu53huq8sZsOgZixnaGfhu7Ys4buV4bq5Y+G7lyzDqcOs4bqvLGdlaDDhurks4bqvxKlnZSzhu4XhuqHDtCzEg+G7myzhurc1w7QsZ8OpdGdlLOG7lW1nLOG7lcOpw6Hhu5Us4buV4buTaGdlLOG7lcOpw7LhurksZeG6uSJnLGdlw6nhur8sdeG6vSzhurHDquG6r8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buU4buX4bulLGfDqeG6ueG6rWfhu7Ys4buZIuG7lyzhu4PDqeG6uSx1IuG7pSx1amcsKS4sZ2Uw4bul4bu2LGdlYWcsw6kwZ2Us4buZ4bqnLOG7g+G6uWNmLOG7leG7kyIsdWpnLHUi4bulLGcw4bul4bu4LMSoZ2UsR2Xhu5fhu6VkZyxV4bq5YuG7lSzhu5Thurliw7Thu7Ysw5TDqWksReG6uSBmLOG6t2rhuq8sw5TDqcOtZ2UsZeG6uSJoLOG6scOq4bqvw6ksR8OJ4bqu4buYw5nDiSzhu5XDqcOqLMO5MyxHZcOp4bq5LOG7mG9nLOG6r8OpaCzEg+G6ueG6qeG7leG7sizigJzhu5TDqeG7oyzhu5Xhu53huq8sw6lrLOG7mW8s4bq3b2csZeG6uTJnLHUwLMO0w6nDrWdlLGXhurkiaCzhurHDquG6r8OpLOG7meG6pyxl4bq5MuG6uSxnZWFnLOG7leG7k2hnZSwoLSksZ2Uw4bul4bu4LEfDqeG7oWdlLOG7lcOp4bqzaCzhu5Hhu5fhu6Us4bq3w6pnw6nhu7Ys4buZ4bqnLOG7leG6ueG6qWcsw6kwZ8OpLOG7g+G6uWNmLOG7leG7kyIs4buDw6kg4bqvw6ksw6kwZ2Us4buV4buT4buhw7Phuq/hu7Ys4buV4buTaGdlLHUwLOG7mSLhu5cs4buDw6nhurksdSLhu6Xhu7gs4buYIuG7lywpLixnZTDhu6Xhu7YsZ2VhZyzDqTBnZSzDueG7l2pnZSzhu5XDqeG6o2Ys4bq3w6pnw6ksZmzhu5Us4buFw6BnLGd0IuG7tixn4bqp4buXLOG7mXMs4bqx4budZ2Us4buZIuG6uSxm4bud4bqvLOG6t+G6u+G6r8OpLOG7meG6pyzhu5XDqeG7lyzDqWvhurksdWpn4bu4LOG7ksOh4buVLGZxZ2Xhu7Ys4buV4buTaGdlLD4s4bqvbyzhu5nhu48sZeG6uSBoLOG6seG7neG6ryxmw6BmLGdoZyxnZWgw4bq5LOG6r8SpZ2Us4buF4bqhw7Qs4bqv4bujIizhu5XDqcOqLMO5Myzhu5XDqSJmLGXhurkiLHUi4bulLHVqZyzhu5XDqeG6vSzhuq8yLD4s4bq34bqr4buXLOG7leG7l2FnLOG7lcOp4bujLOG6t8ahZ2Us4buR4buX4bulLOG6t8OqZ8Op4oCd4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4bq24bqpZyzhu5XDqcOy4bq5LOG6t+G6uWNmLMOp4bq5YmcsZyLhu6Xhu7Ys4buV4buT4bqtZyzhurfDqiIsxIMwZyzhu5Xhur9nw6ks4bqvaSzhuq9vLOG7meG7jyzhurczLMO0w6ky4bq5LOG7leG7kzIs4buFMeG6uSx1amcsdSLhu6Us4buV4buTaGdlLOG6t2ks4buF4bq54bqtZyzhu5Hhu5ciZyzhurfhuqlnLHXhurli4bqvLOG7g8OpxKlnZSzDueG7l8Oh4buVLOG7leG7k+G6vWfDqSzhurfhu6Hhu43huq8sw6lpIizhurdvZyzhu5Uw4bq5LOG6r8Op4bq7Z8Op4bu4LOG6tm9nLOG6r3MsZ8Op4buhLOG6r28s4buZ4buPLGXhurkgaCzhurHhu53huq8sZsOgZixnaGcs4buV4buhLOG7lcOp4bud4bqvLMSCImcsRiLhurks4buPLMO0w6nhu6HDsmdlLOG7kOG7lzJnZSzhurbEqWdlLCPhu5TDlCzhu5TDqSJnw6ksw4lpIj3hu7gs4buUw6nhurNoLOG6r8Op4bujLOG6r28s4buZ4buPLGcw4bulLOG7hTAs4bqvw6nDqixHZeG7l+G7pWRnLOG7lMOpw6os4buE4bun4bu2LOG6seG7myzhurczLOG6t+G7oeG7jeG6ryxl4bq5MuG6uSxnZWFnLOG6t2Ms4buZcyIs4bqvw6l0IixmbOG7lSzhu5lqLMOpMWdlLGbhu53huq/hu7Ys4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4buVMeG6uSzhuq9vLOG7meG7jyxnw6nhu6FnZSzhurFoLOG7g8OpxKlnZSzhuq/hu5dnZSzhuq/DocO0LOG6t+G7oeG7jeG6ryzDqWkiLOG6t29nLOG7lTDhurks4bqvw6nhurtnw6ksZ+G6rWcs4bqvbyzhu5nhu48s4bq3Myzhu5Xhu5MyLOG7hTHhurksdWpnLHUi4bulLOG6r8OpaCxnZWFnLMOpMGdl4bu4LMSoZ2UsR2Xhu5fhu6VkZyzhu5ThurnhuqlnLOG7lOG7k3Dhu7Ysw5TDqWksReG6uSBmLOG6t2rhuq8sR8OJ4bqu4buYw5nDiSzhuq7DqeG6uSxnw6kgZ8OpLOG7leG6v2fDqSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIizhuq/DqWgsxIPhurnhuqnhu5Xhu7Is4oCc4buCw6kg4bqvw6ksw6kwZ2Us4buZIuG7lyzhu4PDqeG6uSx1IuG7pSx1amcsw7TDqTLhurks4buZcyzhurHhu51nZSzhurfGoWdlLOG7lcOp4bqzaCzDtMOp4buhb2dlLCBnLHUi4bulLHVqZyx1MCzhuq/DqXBnZSxm4bq5Z8OpLHXhurli4bqvLOG7mXMs4bqx4budZ2UsdWpnLHUi4bulLMSDNmdlLMOpaSIs4bq3b2cs4buVMOG6uSzhuq/DqeG6u2fDqSzDqWg34bqvLOG6ryDhuq8sZeG6ucOh4bulLOG7lcOyLOG7lcOp4bqzaCzhu5Hhu5fhu6Us4bq3w6pnw6nigJ3hu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhu5hyLOG7kyIs4bq3w7Lhurks4bqv4bujIizhu5Dhu5fhu6Xhuqnhu5Us4bq3w6pnw6ksISEs4bq3MyzigJxlw7Us4buDw6lp4oCdLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG6r28s4buZ4buPLGXhurkgaCzhurHhu53huq/hu7Ys4bqvIOG6ryzhu5Xhu5Phu6HDsmdlLGbDoGYsZ2hn4bu2LOG7leG6uWPhu5csw6nDrOG6ryxnZWgw4bq5LOG6r8SpZ2Us4buF4bqhw7Thu7gsRmzhu5Us4bqvw6nhurtnw6ks4buZIOG6r8OpLGfDqeG6ueG6q+G7lyzhu6Hhu5csdeG6uWLhu5Us4bq34buh4buN4bqvLMO54bqzZizhu4UwLGdl4buXa2cs4bq3bGdlLOG7hXLhuq8s4buFw7Nn4bu2LGVpw7Qsw7TDqcOgZyzDtMOp4bud4bqvLMOpa+G6ueG7tizhurHhu5fhu6Us4buV4buT4bq9LMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLMSD4buP4bq5LDJnw6ksw6nhu6Hhu49nZSzhuq/hu6MiLOG6scOq4bqvw6ks4bquSFXhurjhurAtIV0s4bqvw6loLOG6ryDhuq8s4bqvbyzhu5nhu48sZzDhu6Xhu7gkL8O0JSThu5UixIPhu4XhurMs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhuq8iZmfDqSLhu5U7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLH0uLsO0w7nhu7QsZiLhu5Nl4bq5Zy3hu4XhurPEkeG7leG7siwi4buX4buVaOG7tCxmIuG7k2XhurlnLeG7k+G6uWXDqeG7leG7siwi4buX4buVaOG7tDslJOG7lcSDaOG6seG7pSUk4buV4buTJSThu5XhurElJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThurNmJS0s4buUw6nhurNoLOG7keG7l+G7pSzhurfDqmfDqeG7tizhurdq4bq5LHXDs+G6uSxmbOG7lSzhuq9vLOG7meG7jyxl4bq5IGgs4bqx4bud4bqvLGbDoGYsZ2hnLOG6t2zhuq8s4buF4bqhw7Qs4bqxYWcs4buF4bqhw7Thu7Ys4buV4buhLOG7lcOp4bud4bqvLOG6t+G7oeG7jeG6ryx1IuG7pSzhu5Vq4bq5LOG6tyIs4buFMCxbLizhu5Xhu5Phurli4buXLOG6t2tnZSx1MCzhu5Vq4bq5LOG6tyIsKC4uLOG7leG7k+G6uWLhu5cs4bq3a2dlLOG6t2rhurksdcOz4bq5LGZs4buVLOG7leG7k+G7ocOyZ2UsZsOgZixnaGcs4bqxYWcs4buF4bqhw7Thu7Ys4buV4buhLOG7lcOp4bud4bqv4bu2LOG7leG6uWPhu5csw6nDrOG6ryzhu5Xhu6Es4buVw6nhu53huq8kL+G6s2YlJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6s2YlLSzhurbhuqlnLGci4bul4bu2LOG7leG7k+G6rWcs4bq3w6oiLMSDMGcs4buV4bq/Z8OpLOG6tzMs4bqvaSx9Pizhu4PDqSDhuq/DqSzDqTBnZSzhu5XDqeG7l2zhuq8sIXsvKH0s4bq3b2csdcOqLOG6r8Ohw7Qsw6nhu5fhu6ViZyzhuq9pLMO0w6kg4buVLOG7meG6uWfDqSzhurHhu6EsZ+G7jSzhu5VxLGdl4buXa2csdWpnLHUi4bulLOG7lcOp4bqzaCzhu5Dhu5fhu6Xhuqnhu5Us4bq3w6pnw6ksISHhu7YsdcOz4bq5LOG7lW1nZSzhurHhu6EsZ+G7jSzhu4UwLHss4buV4bupLOG6t2tnZeG7uCQv4bqzZiUkL8O0JSQv4buV4bqxJSQv4buV4buTJSQv4buVxINo4bqx4bulJSQv4buVIsSD4buF4bqzJSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu6474buV4bqzw7nhu5UtIuG7heG6uWVn4buyLOG7k+G6uWXDqeG7leG7tDslJOG7meG7leG7k2hnZSXEgjDhurksdTAsMmfDqeG7sixV4bq5LOG7sWckL+G7meG7leG7k2hnZSUkL8O0JQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]