(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (5-6) năm 2022 Hội LHPN huyện Nông Cống đã phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới với chủ đề “Chỉ một trái đất” tại xã Thăng Bình.
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZuG7hXNmWeG6rMO94buLJFkxKuG7i3nhu4BM4butw4Phu4sqw4LDg3jhu4tU4bqkw4N44buLeUhFw4N44buLScODeOG7iyp4w7VM4buL4bqiw4LDveG7i+G6vuG6vEhEw4N44buL4bq+eeG7q+G7i3jDvUPDveG7hS9zZuG7hS95xKlm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhZw7nhu411w6xmWUhFw4N44buLScODeOG7iyp4w7VM4buL4bqiw4LDveG7i+G6vuG6vEhEw4N44buLNXnhu6vhu4t4w71Dw73hu4vhu4dtLW7hu4Phu4vDg+G7meG6ouG7i2rhu4lqauG7i1nhuqzDveG7iyRZMSrhu4t54buATOG7rcOD4buLKsOCw4N44buLVOG6pMODeOG7i8O64buT4buL4bq4eeG6pMO94buLecSQ4bq44buL4bq+4bqo4buLdHlJdOG7iyR24buL4bq4eeG7j+G6vuG7i8O64bqsw4N44buLeUhFw4N44buLScODeOG7iyp4w7VM4buL4bqiw4LDveG7i+G6vuG6vEhEw4N44buLNXnhu6vhu4t4w71Dw73hu4vEqEPDveG7i3R5RuG7i8O64bux4buL4oCcVHnhu7nhu4vhuqLhuqzhur7hu4vhur7hurzhu4/DveG7i8O64buf4bq+4oCd4buL4bq+w7TDveG7i0vhu5Phu4s1eeG7mcODeOG7i1Phu7XDg3nhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrHXhur554buA4bqic+G7i8O9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tsbGrhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qampqL8SpbMOydeG7icSpbuG7iWxrw7Lhur7DsuG7icSpa2zhuqDhu4nhur/DgeG6uHjhurnhurxjamxqw6zhu4vhu43huqDhur5jw6xZ4bqsw73hu4skWTEq4buLeeG7gEzhu63Dg+G7iyrDgsODeOG7i1ThuqTDg3jhu4t5SEXDg3jhu4tJw4N44buLKnjDtUzhu4vhuqLDgsO94buL4bq+4bq8SETDg3jhu4vhur554bur4buLeMO9Q8O9w6zhu4tKw7114bq+eWPDrMOz4buJ4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8OsbGxqw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjXDtMO94buLc+G7gOG6qMO94buL4bqgdsOq4buLWeG6rMO94buLJFkxKuG7i3nhu4BM4butw4Phu4vDuuG7k+G7i+G6vuG6vOG7jcSC4buLauG7ieG7ieG7i3R5w73hu6t04buL4bqgw7XDg+G7i8ODecOM4buN4buLdHnEguG7i3nhuqzDveG7i8Sow73hu6nDg8Oq4buL4bq4eeG7hOG7i8OD4buI4buLxKjDteG7i2vhu4nhu4t04bujTOG7i3Thu43hu4Dhu4t0ecSC4buLS+G7k+G7i8O64buv4buL4bq+4bq84bqmw4N44buL4bq+4bq84bupw4Phu4vhur7hu4BM4burw4Phu4vDukhEw4N44buLdHnhu7PDg3nhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tta2rhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qampqL8Spw7JvdcSpxKnhu4lt4buJxKls4bq+bWtsbMSp4bqg4buJ4bq/w4Hhurh44bq54bq8Y2zDs8Ozw6zhu4vhu43huqDhur5jw6xZ4bqsw73hu4skWTEq4buLeeG7gEzhu63Dg+G7iyrDgsODeOG7i1ThuqTDg3jhu4t5SEXDg3jhu4tJw4N44buLKnjDtUzhu4vhuqLDgsO94buL4bq+4bq8SETDg3jhu4vhur554bur4buLeMO9Q8O9w6zhu4tKw7114bq+eWPDrMOz4buJ4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8OsbWtqw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjThu43hu4Dhu4vhuqB24buL4bq4eeG7j+G6vuG7i8O64bqsw4N4w6rhu4vDusOCw4N44buLw7rhu5HEguG7i8O6w7TDveG7i3PDveG7r+G7gOG7i3Thu4LDg3jhu4t04buPw4Phu4tz4bqsw6rhu4sqeeG7o8OD4buLdeG7o8ODw6rhu4t54bqsw73hu4vEqMO94bupw4PDquG7i+G6uHnhu4Thu4vDg+G7iOG7i0vhu5Phu4s1eeG7mcODeOG7i1Phu7XDg3nhu4vDuuG7k+G7i+G6vnnhu43huqLhu4t4w73hu43hu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buLdeG6tsOD4buLxKjhu63hu4vDisO9w4N54buLdOG7j3Thu4vhur7hu4BM4burw4Phu4vDukhEw4N4w6rhu4vhur7hurzhuqbDg3jhu4t5w7XDg3jhu4t04buN4buAw6rhu4vhurh54buP4bq+4buL4bq64buA4buNw4N44buLc+G7hMO94buL4bq8cOG6ouG7i0Xhu4t04buPdOG7i+G6vuG6vOG6tsODeOG7i8O6w73hu6/huqLhu4t4w73hu43EguG7i+G6vnnDgsODeMOq4buLw4NCw73hu4t0w4LDg3jhu4t04bqsw4N4w6rhu4vhur7huqjhu4t0eUl04buLdOG7j3Thu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buL4bqgw7XhuqLhu4vDisO0dHnhu4vDukhEw4N44buL4bqgw7XDg3jDquG7i8ODeOG6tOG7i0vhuq7huqLDquG7i3TDgsODeOG7i8OKRcOq4buL4bq+4bq8SETDg3jhu4t54bq2dOG6v+G6v+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurjhu4zhu4Dhur55xILhurzDrGYk4bup4buLWcO14buFL+G6uGY=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]