(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân tiến hành triệu tập 28 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng dao, kiếm và các hung khí khác tham gia hỗn chiến gây náo loạn trên địa bàn hôm 1/7.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4x0w6Eg4buYw50uISUg4buYw6JVIeG7mMOCLjPhu5jDiuG6peG7sCDDki8u4buW4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6sXThu7ZS4buy4buS4buMw4Iu4bu2MOG7mCAs4bqlOCDhu5jDoiEg4buYw6LEkeG7mMO0NiAs4buYUiDhu5jDoj4gLuG7mMOCLlIgLuG7mHQxUuG7mMOdLjDhu5hZISXDokzhu5ggLFThur/hu5jhu5bhu5Qv4bugTOG7mOG6sC4yICzhu5jDtMOaIC7hu5jhurVTw6Lhu5h0KSAu4buY4bq1ZeG7mMO0NiAs4buYUiDhu5jDoj4gLuG7mMOCLlIgLuG7mHQxUuG7mOG7tMOZ4buY4bqxLjch4buYLsOj4bqx4buY4bq74bqhIeG7mMO0NiAs4buYUiDhu5gu4bql4bq/JiDhu5jDgi4z4buYw4rhuqXhu7Ag4buYw6IhJSDhu5guVCAu4buYw6LhurMhJuG6peG7mMOiVuG6seG7mMagUOG7mOG7tDch4buYw6Jjw6MgLOG7mF0hJCDhu5jhurfhuqVSIOG7mOG7tCUg4buY4bq74bqp4buY4bq1w6nhu5jhu7LhuqkgLOG7mOG7slIwTOG7mFshJSLhu5jhurtU4buYw51Tw53hu5gu4bqlICzhu5hbLijhu5hbLlPDneG7mMOiLlIi4buYLCFS4buYLsOhIOG7mMOdLiElIOG7mCzhu7Dhur/hu5ggUzDhu5hdMFUg4buYw6LhurMkIOG7mOG7tDxS4buYWVQg4buYLjYi4buY4buWL+G7oE3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw4Iu4bu2MOG7mOG7tDFM4buY4buyMOG7mCLhu7DhuqXhu5jDoi7huqVYIOG7mMOdU+G7mCAu4buwIEzhu5jhu6sk4buY4bq64bukIOG7mMOC4bql4busIOG7mE/hurThu63hu5jhu5ZRUFFM4buYxIPhu5jDoi42IOG7mOG7lkzhu5jDqsOZ4buYw4IuM+G7mOG7qznDnUzhu5gu4bql4bq/JiDhu5jDgi4z4buYw4rhuqXhu7Agw5Phu5jhu7TDmeG7mMOd4bqtICzhu5giOcOi4buY4bq1N+G7mOG7tDch4buYw6Jjw6MgLOG7mFsuU8Od4buYIlIgLOG7mMOiLuG7tjDhu5jhu7JSMEzhu5hbISUiTOG7mOG6teG6pyAs4buYWeG7piDhu5jhu7RVIOG7mFkh4buYW+G7uDDhu5jhu7QlIOG7mCAuVOG7mOG7qyThu5jhu5HhuqXhur/hu5jDtSkgLuG7mE/hurThu63hu5jhu5ZRUOG7oMOTTOG7mMSD4buYw53huq0gLOG7mMOiLjYgTOG7mOG7tD/hu5gsIcOaIeG7mOG6t+G6peG6vyXDouG7mCLhu7DhuqXhu5jDoi7huqVYIE3hu5jDglUh4buY4bu04buw4bq/TOG7mMOC4bql4busIOG7mOG6u1Thu5jhu7Q4ICzhu5hZMyDhu5jDnS7DqSHhu5hZ4bqhIUzhu5jDoi5Tw50u4buYw6IuZMOdTOG7mOG7tFbhurHhu5jDncOpUuG7mOG6u1Thu5jhu7Lhuq0gLOG7mOG6teG6pyAs4buYWeG7piDhu5jhu7RVIOG7mFkh4buYWeG7piDhu5jhurtUMOG7mCAuVOG7mMO1KSAuTeG7mOG7q+G6p8Od4buYIFThur9M4buY4burJOG7mOG7keG6peG6v+G7mMO1KSAu4buY4bq7VOG7mCI5w6Lhu5jhurU34buYICxj4bqjIeG7mFsuU8Od4buY4bu0UiAs4buYICw4IeG7mOG6pTcgLOG7mCBj4bqhw53hu5jDouG6szAgLOG7mCAuVOG7mMOiLuG7rOG6v+G7mOG6u1bhur/hu5jhu7TDmeG7mOG7suG6rSAs4buYLFXDnS7hu5jhu7RT4buYw50x4buY4bq14buqIOG7mMOi4busIOG7mMOdNiAs4buYXVUhTOG7mFnhuqU5w53hu5ggLjEi4buYw53huqtS4buYw4LhuqXhu6wg4buYWTThu5jDnS5V4bq/TcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDtTzhu5jhurEuw5og4buYw502ICzhu5ggLGPDo8Od4buYXVUhTOG7mOG7qyThu5jhurrhu6Qg4buYw4LhuqXhu6wg4buYw6IhJeG6seG7mMOi4bqpw53hu5gsMyHhu5jDoi4kIuG7mOG7tDggLOG7mFkzIOG7mE9bLjDDmiAs4buYxqDhu5bhu5jhu7Q3IeG7mMOiY8OjICzhu5jEg+G7mC7huqXhur8mIOG7mMOC4bqzISbhuqXhu5jhurTDoCDhu5jhurtU4buYw4IuM+G7mMOK4bql4buwIMOT4buYIlIgLOG7mMOiLuG7tjDhu5gu4bqlICzhu5hbLijhu5ggLmNK4buY4buyUjBM4buYLFbhur/hu5hZMSAs4buYw50uVOG6v0zhu5hbISUiTOG7mMOi4bql4buB4bqx4buY4bq14bumw6JM4buYWSkgLuG7mMOqPMOi4buYLsOgIeG7mMOdUuG6v+G7mOG7tCUg4buYIC5U4buYw7UpIC7hu5hdUuG7mC7hu7jDokzhu5jhu7RW4bqx4buY4bqxLlPhu5jhurtU4buYXVIw4buY4bq7VDDhu5guw6Eg4buYw50uISUgTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhu60uViDhu5jhu7Rjw6PDneG7mMOiISDhu5hZUzDhu5jDneG6q1Lhu5ggLGPhuqMh4buY4buy4buwIEzhu5jDtDYgLOG7mFIg4buYLuG6peG6vyYg4buYw4IuM+G7mMOK4bql4buwIOG7mOG7tMOZ4buYIC5SIC7hu5jDnS4xICzhu5jDnTHhu5gixq/DouG7mMOiVSHhu5guISYg4buYw6LhurNj4bqjICzhu5gsIcOaIeG7mMOiUyDhu5jhu7RTIuG7mOG7tDYgLEzhu5hhIOG7mOG7tDwgLuG7mMOiKSAu4buYLikgLuG7mOG6u1Thu5jDoi7huqXhu5gsIeG6ueG7mCAuISrhuqXhu5gu4bqlICzhu5hbLijhu5ggLOG6peG6v+G7mC4hPyJNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jHQhJiBM4buY4bqwLjIgLOG7mMO0w5ogLuG7mOG6tVPDouG7mHQpIC7hu5jhurVl4buYw7Q2ICzhu5hSIOG7mMOiPiAu4buY4bq7VOG7mMO0NiAs4buYUiDhu5gu4bql4bq/JiDhu5jDgi4z4buYw4rhuqXhu7Ag4buY4bu0w5nhu5jDolUi4buYLCHhurnhu5guKSAu4buY4bq1ZeG7mMag4buW4buY4bu0NyHhu5jDomPDoyAs4buYw50x4buYXSEkIOG7mOG6t+G6pVIgTOG7mOG7tDggLOG7mMOiLuG6oyHhu5jDoiEl4bqx4buYw6LhuqnDneG7mOG7tCEq4bql4buYw6LhurNSTOG7mCLEg+G7mOG6szkgLOG7mOG6u+G6qeG7mFMgTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurFn4bqlw6IuMOG6s+G7kuG7jOG7q010w5Iv4bqx4buM

L.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]