(vhds.baothanhhoa.vn) - Bộ Y tế vừa ban hành “Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị” áp dụng thống nhất tại tất cả địa phương trên cả nước. Hướng dẫn này chỉ ra 12 dấu hiệu, biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7lsWpNCk1POG6rcOZ4bqlPntA4bqpxqDhu5wt4buc4bue4bug4bucI1li4bucPnsuYsOS4buc4bu4eyFi4bucPnsuNOG7nDQ+eygz4buc4bqo4buL4bqs4bqoLeG7lzXhu4Yt4bug4buQLz7hu57hu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu6ckw5kj4bua4bucI8OZ4bqrw5ktKXskMiPEqOG7muG6qcOZ4bqlNeG7muG7kuG7leG6o+G7nEbhu5zhuqs74buc4buH4bq9w5nhu5zhu7jDmTThu5w+4bumND7hu5zigJzhu6fhurnhurE0POG7nCPhu7Y04buc4bqlPlg04bucMjXFqHvhu5w0PGJm4bucQOG6r+G7nDQ84bq54bq3e+G7nDQ+eygz4buc4bqo4buL4bqs4bqoLeG7lzXhu4Yt4bug4buc4buH4bum4bucPV00PuG7nD7hurnhurE0POG7nOG7heG6v+G7nOG6q+G6rX3DkuG7nEDhu6RAPuG7nDJmw5Lhu5w9eyxi4buc4bqr4bqtXeKAneG7nOG7pOG6peG7nCPEkTQ84buc4bqrPsOgNDzhu5w0Plnhuqvhu5zhuqvFqHvhu5zhuqtZ4bqr4bucQMav4bucPV3DmeG7nOG6pT7hurnhuq80POG7nOG6q+G6rTo04bucQMav4bucNOG6ueG6sUDhu4zhu5zhu6fhurnhurE0POG7nCPhu7Y04bucNOG7pmbhu5xAPiLhu5zhuq3DmeG7nOG7nuG7oOG7nCNZYuG7nD57LmLDkuG7nOG7uHshYuG7nD57LjThu5w0PnsoM+G7nOG6qOG7i+G6rOG6qC3hu5c14buGLeG7oOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5oj4bqrPmIz4bu44bucIz57IyThu5x74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUlPhu6LhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oOG7nlHDmi/hu57DmsOaI1Hhu55S4bue4buiUlDhuqtR4bueUFMyUS3hu57hu6AtI8OZYi0+eyRiLTQ+eyQzLeG6qcOZ4buMMOG6pTzhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7lsWpNCk1POG6rcOZ4bqlPntA4bqpxqDhu5wt4buc4bue4bug4bucI1li4bucPnsuYsOS4buc4bu4eyFi4bucPnsuNOG7nDQ+eygz4buc4bqo4buL4bqs4bqoLeG7lzXhu4Yt4bug4bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlJT4bui4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4buc4bugVFRQ4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu55Rw5ov4buew5rDmiNR4bueUuG7nuG7nuG7olLhuqtUUOG7oFAyUy3hu57hu6AtI8OZYi0+eyRiLTQ+eyQzLeG6qcOZ4buMMOG6pTzhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7lsWpNCk1POG6rcOZ4bqlPntA4bqpxqDhu5wt4buc4bue4bug4bucI1li4bucPnsuYsOS4buc4bu4eyFi4bucPnsuNOG7nDQ+eygz4buc4bqo4buL4bqs4bqoLeG7lzXhu4Yt4bug4bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7muG7oFRUUOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buLYuG6qz414bqt4bua4buSeMOZe+G7nOG7p2JmLDThu5Av4bql4buS

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]