(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những triệu chứng tương đối giống nhau khiến cúm A và COVID-19 dễ bị nhầm lẫn, các chuyên gia khuyến cáo cần tới xét nghiệm chuyên sâu để xác định bệnh.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nDgGPhu6LDkuG7nuG7jFfhuqjhu67hu47DlUhY4bqgw4Mtw4Phu7cvWFlX4bue4bui4buM4bu5w6Dhu6DDg+G7ruG7juG6vuG7osODR8OVTlnDg8ONI+G7qkjDg0jhu7Lhu5zDgz/Gr8OVw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rMODVsOd4bqow4NZV8OVTsOdw4NI4buOPeG7ouG7jOG7r+G7ty/hu47huq7hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuYsOM4bqoSeG6osODSeG6qFnhuqgtw5LDlcOM4buaScaw4bqiWOG6qOG7ruG7nuG6ouG7ucOg4bugw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NZV8OVTsOdw4NI4buOPeG7ouG7jMODWSPFqOG7ouG7jMODw41Vw5XDg+G7jMOVVeG7ouG7jMOD4bui4buO4bqow53Dg8ag4buOw5VM4buiw4NI4buy4bucw4M+w4M/QsODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg0nDk8ODR+G7ksOD4bui4buO4buG4bucw4Phu5pG4buieMODSOG6qkjDg0jhu47DnSxL4buiw4Phu4zDleG6qMODxqDhu47DnSxM4buiw4NI4bqq4buew4NI4buG4buiw4NZxq/DlcODO+G7ilnDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7nMODSOG7jsOdLEvhu6LDg1jhur7DncODw41Pw4M74bqqSMODw43hu5Lhu6Lhu47Dg0dO4bui4buOeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6oklZ4buOw53hu5xHw4NJ4buOw5VJw4zDg8OVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PDgsSC4bqy4buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDhurbEgi/huq7huqzhuqxJ4bq24bquxILhurLEguG6tOG6pFnhuqTDguG6puG6tuG7muG6si3hu67hu47huqjhu6ItR8OVw4xZLUjDneG7nC0/WC1I4bueP3nhu5bhu67hu4zhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osOAY+G7osOS4bue4buMV+G6qOG7ruG7jsOVSFjhuqDDgy3Dg8Og4bugw4Phu67hu47hur7hu6LDg0fDlU5Zw4PDjSPhu6pIw4NI4buy4bucw4M/xq/DlcODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg1bDneG6qMODWVfDlU7DncODSOG7jj3hu6Lhu4zhu6/huqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqiw4LEguG6suG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurbhurTEgsSC4buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDhurbEgi/huq7huqzhuqxJ4bq24bquxILhurLhuq7EguG6rFnhurThuqzhuq7EguG7muG6rC3hu67hu47huqjhu6ItR8OVw4xZLUjDneG7nC0/WC1I4bueP3nhu5bhu67hu4zhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osOAY+G7osOS4bue4buMV+G6qOG7ruG7jsOVSFjhuqDDgy3Dg8Og4bugw4Phu67hu47hur7hu6LDg0fDlU5Zw4PDjSPhu6pIw4NI4buy4bucw4M/xq/DlcODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg1bDneG6qMODWVfDlU7DncODSOG7jj3hu6Lhu4zhu6/huqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq24bq0xILEguG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuPsOdWeG7juG7nlfhuqLhu7nhur/huqjDlcODYsOdLE3hu6Lhu7cv4buu4bu5

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]